Passato remoto indicativo (віддалений минулий час дійсного способу)
Утворення passato remoto

Утворення passato remoto в італійській мові доцільно представити окремо для різних груп дієслів.

 1. Група І (дієслова, що закінчуються на -are). Дієслова першої групи відмінюються за загальним правилом: від неозначеної форми (інфінітива) відкидається закінчення -are та додаються відповідні закінчення для конкретних осіб.

  io parlare +ai parlai
  tu +asti parlasti
  lui/lei parlò
  noi +ammo parlammo
  voi +aste parlaste
  loro +arono parlarono
  Неправильні дієслова andare, fare, stare, dare та похідні від них відмінюються таким чином:
  andare fare stare dare
  io andai feci stetti diedi, detti
  tu andasti facesti stesti desti
  lui/lei andò fece stette diede, dette, (поет.) diè
  noi andammo facemmo stemmo demmo
  voi andaste faceste steste deste
  loro andarono fecero stettero dettero
 2. Група IІ (дієслова, що закінчуються на -ere)

  1. Правильні дієслова другої групи відмінюються за загальним правилом: від неозначеної форми (інфінітива) відкидається закінчення -ere та додаються відповідні закінчення для конкретних осіб. Форми таких дієслів називаються слабкими (passato remoto debole), оскільки наголос в них для всіх осіб падає на закінчення, а не на корінь. У 1-й та 3-й ос. одн., 3-й ос. мн. можуть існувати дві форми, причому вживаються вони рівнозначно.

   io temere +ei або +etti temei, temetti
   tu +esti temesti
   lui/lei +é або +ette temé, temette
   noi +emmo tememmo
   voi +este temeste
   loro +erono або +ettero temerono, temettero
   Якщо інфінітив дієслова має в корені літеру t, воно не матиме в 1-й та 3-й ос. одн., 3-й ос. мн. форм на -etti, -ette, -ettero (battei, але не battetti тощо).
   battere: io battei, tu battesti, lui/lei batté, noi battemmo, voi batteste, loro batterono
   sfottere: io sfottei, tu sfottesti, lui/lei sfotté, noi sfottemmo, voi sfotteste, loro sfotterono
   Якщо корінь дієслова в інфінітиві закінчується на приголосну літеру, відмінну від t, у 1-й та 3-й ос. одн., 3-й ос. мн. частіше вживаються форми на -etti, -ette, -ettero:
   dovere: io dovetti (рідк. dovei), tu dovesti, lui/lei dovette (рідк. dové), noi dovemmo, voi doveste, loro dovettero (рідк. doverono)
   credere: io credetti (літ. credei), tu credesti, lui/lei credette (літ. credé), noi credemmo, voi credeste, loro credettero (літ. crederono)
   Для перевірки того, які форми вживаються частіше, варто користуватися орфографічними словниками.
  2. Значна кількість дієслів відходить від загального правила, утворюючи сильні форми (passato remoto forte) в 1-й та 3-й ос. одн., 3-й ос. мн.: для таких осіб відбувається зміна основи дієслова з переходом наголосу на корінь, а типові закінчення змінюються на -i, -e, -ero відповідно.

   io scrivere scriss-i
   tu +esti scrivesti
   lui/lei scriss-e
   noi +emmo scrivemmo
   voi +este scriveste
   loro scriss-ero

   Нижче наводяться приклади утворення дієслів за типовими сильними закінченнями. У наведених випадках перелічено певні закономірності, які дозволять групувати дієслова, однак не завжди наявність конкретної літери або сполучення літер у корені свідчитиме про застосування саме цих правил утворення passato remoto. Наведений нижче перелік не є вичерпним. Для уточнення відмінювання італійських дієслів різних типів скористайтесь електронним орфографічним словником італійської мови.

   • -nd в корені в інфінітиві переходить у -s в корені сильних форм у passato remoto:

    prendere: io presi, tu prendesti, lui/lei prese, noi prendemmo, voi prendeste, loro presero
    Приклади дієслів: accendere, apprendere, comprendere, difendere, rispondere, splendere, tendere тощо.
   • -g в корені в інфінітиві переходить у -s в корені сильних форм у passato remoto:

    giungere: io giunsi, tu giungesti, lui/lei giunse, noi giungemmo, voi giungeste, loro giunsero
    Приклади дієслів: giungere, dipingere, piangere, raggiungere, rivolgere тощо.
   • -d в корені в інфінітиві переходить у -s в корені сильних форм у passato remoto:

    chiudere: io chiusi, tu chiudesti, lui/lei chiuse, noi chiudemmo, voi chiudeste, loro chiusero
    Приклади дієслів: alludere, chiedere, decidere, dividere, perdere, ridere, uccidere тощо.
   • -gli в корені в інфінітиві переходить у -ls в корені сильних форм у passato remoto:

    scegliere: io scelsi, tu scegliesti, lui/lei scelse, noi scegliemmo, voi sceglieste, loro scelsero
    Приклади дієслів: accogliere, cogliere, raccogliere, sciogliere, togliere тощо.
   • -im у корені в інфінітиві переходить у -ess в корені сильних форм у passato remoto:

    esprimere: io espressi, tu esprimesti, lui/lei espresse, noi esprimemmo, voi esprimeste, loro esprimero
    Приклади дієслів: deprimere, opprimere, sopprimere тощо.
   • -urre в інфінітиві переходить у -uss в корені сильних форм у passato remoto:

    condurre: io condussi, tu conducesti, lui/lei condusse, noi conducemmo, voi conduceste, loro condussero
    Приклади дієслів: addurre, dedurre, produrre, ridurre, sedurre, tradurre тощо.
   • -egg у корені в інфінітиві переходить у -ess в корені сильних форм у passato remoto:

    leggere: io lessi, tu leggesti, lui/lei lesse, noi leggemmo, voi leggeste, loro lessero
    Приклади дієслів: correggere, eleggere, proteggere, reggere тощо.
   • Інші приклади утворення сильних форм passato remoto, які не підпадають під певні класифікації:

    bere (від лат. bevere): io bevvi (літ. або рідк. bevetti, літ. bevei, літ. і рідк. bebbi), tu bevesti, lui/lei bevve (літ. або рідк. bevette, літ. bevé, літ. і рідк. bebbe), noi bevemmo, voi beveste, loro bevvero (літ. або рідк. bevettero, літ. beverono, літ. і рідк. bebbero)
    cadere: io caddi, tu cadesti, lui/lei cadde, noi cademmo, voi cadeste, loro caddero
    conoscere: io conobbi, tu conoscesti, lui/lei conobbe, noi conoscemmo, voi conosceste, loro conobbero
    correre: io corsi, tu corresti, lui/lei corse, noi corremmo, voi correste, loro corsero
    crescere: io crebbi, tu crescesti, lui/lei crebbe, noi crescemmo, voi cresceste, loro crebbero
    distruggere: io distrussi, tu distruggesti, lui/lei distrusse, noi distrugemmo, voi distrugeste, loro distrussero
    mettere: io misi (прост. тоск. messi), tu mettesti, lui/lei mise (прост. тоск. messe), noi mettemmo, voi metteste, loro misero (прост. тоск. messero)
    nascere: io nacqui, tu nascesti, lui/lei nacque, noi nascemmo, voi nasceste, loro nacquero
    porre (від лат. ponere): io posi (арх. puosi), tu ponesti, lui/lei pose (арх. puose), noi ponemmo, voi poneste, loro posero (арх. puosero)
    rompere: io ruppi, tu rompesti, lui/lei ruppe, noi rompemmo, voi rompeste, loro ruppero
    sapere: io seppi (арх. sapei), tu sapesti, lui/lei seppe (арх. sapé), noi sapemmo, voi sapeste, loro seppero (арх. saperono)
    tacere: io tacqui, tu tacesti, lui/lei tacque, noi tacemmo, voi taceste, loro tacquero
    vedere: io vidi (арх. vedetti, vedei, veddi, viddi), tu vedesti, lui/lei vide (арх. vedette, vidde), noi vedemmo (арх. viddimo), voi vedeste, loro videro (арх. vedettero, vederono, viddero)
    vincere: io vinsi, tu vincesti, lui/lei vinse, noi vincemmo, voi vinceste, loro vinsero
    vivere: io vissi (арх. vivetti, vivei), tu vivesti, lui/lei visse (арх. vivette, vivé), noi vivemmo, voi viveste, loro vissero (арх. vivettero, viverono)
    volere: io volli, tu volesti, lui/lei volle, noi volemmo, voi voleste, loro vollero
 3. Група IIІ (дієслова, що закінчуються на -ire). Дієслова третьої групи відмінюються за загальним правилом: від неозначеної форми (інфінітива) відкидається закінчення -ire та додаються відповідні закінчення для конкретних осіб.

  io partire +ii partii
  tu +isti partisti
  lui/lei partì
  noi +immo partimmo
  voi +iste partiste
  loro +irono partirono

  Існують також неправильні дієслова третьої групи, що утворюються інакше від наведених правил, зокрема (наведений перелік не є вичерпним):

  apparire: io apparvi (літ. apparii), tu apparisti, lui/lei apparve (літ. apparì), noi apparimmo, voi appariste, loro apparvero (літ. apparirono)
  aprire: io aprii (літ. apersi), tu apristi, lui/lei aprì (літ. aperse), noi aprimmo, voi apriste, loro aprirono (літ. apersero)
  dire (від лат. dicere): io dissi, tu dicesti, lui/lei disse, noi dicemmo, voi diceste, loro dissero
  inferire: io inferii (infersi), tu inferisti, lui/lei inferì (inferse), noi inferimmo, voi inferiste, loro inferirono (infersero)
  offrire: io offrii (offersi), tu offristi, lui/lei offrì (offerse), noi offrimmo, voi offriste, loro offrirono (offersero)
  venire: io venni, tu venisti, lui/lei venne, noi venimmo (поет. і арх. vegnemmo), voi veniste, loro vennero (поет. і арх. venirono, veniro)
Зворотні дієслова (verbi riflessivi) та займенникові (прономінальні) дієслова (verbi proniminali) в інфінітиві мають закінчення відповідної групи + займенникові частки -si (alzarsi, accorgersi), -sene (andarsene), -sela (prendersela) тощо. Такі дієслова у passato remoto відмінюються шляхом відділення відповідних займенникових часток та подальшого відмінювання базового дієслова згідно з наведеними вище правилами.
alzarsi: io mi alzai, tu ti alzasti, lui/lei si alzò, noi ci alzammo, voi vi alzaste, loro si alzarono
andarsene: io me ne andai, tu te ne andasti, lui/lei se ne andò, noi ce ne andammo, voi ve ne andaste, loro se ne andarono
Для уточнення відмінювання італійських дієслів різних типів скористайтесь електронним орфографічним словником італійської мови.
Вживання passato remoto в італійській мові
 1. Passato remoto (інша назва – perfetto semplice) позначає доконану минулу дію, яка повністю завершилася в минулому та не має зв’язку з теперішнім часом (порівняйте з passato prossimo). Віддаленість такої доконаної минулої дії від теперішнього часу може бути не лише хронологічною, але й психологічною (тобто ступінь віддаленості часто визначається суб’єктивним сприйняттям).

  Alessandro Manzoni nacque a Milano il 7 marzo 1785. – Алессандро Мандзоні народився у Мілані 7 березня 1785 року. (порівняйте: Adriano è nato nel 1990. – особа продовжує жити)
  Nel 1659 l’esercito moscovita fu messo in rotta dai reparti ucraini e tatari di Crimea nella battaglia di Konotop. – 1659 року московське військо було вщент розбито українськими та кримськотатарськими загонами в ході Конотопської битви.
  • Passato remoto часто використовується для хронологічно послідовного опису подій (для інших фукнцій див. п. 2).

   Federico uscì fuori. Aprì l’ombrello e se ne andò. – Федеріко вийшов надвір. Тоді він розгорнув парасольку та пішов геть.
  • Хоча passato remoto переважно вживається для опису одноразових доконаних дій, також він може позначати минулі доконані дії, що повторилися кілька разів протягом певного часу.

   Per anni passai le ferie a Ravenna ogni estate. – Протягом багатьох років я щоліта проводив відпустку у Равенні.
  У сучасній італійській мові passato remoto частіше використовується в більш формальній та літературній письмовій мові. Passato prossimo частіше використовується в розмовній мові та письмовій мові менш формального характеру.
  У Північній Італії в розмовній мові використовується переважно passato prossimo, тим часом як у Центральній та Південній Італії в розмовній мові частіше використовується passato remoto, зокрема й для опису подій, які закінчилися нещодавно.
 2. Також passato remoto може мати обмежений вжиток у певних інших функціях.

  1. Passato remoto загалом не може вживатися для позначення минулих дій, які в часовій площині посилаються на інші минулі дії, передані іншими часами. Однак іноді така функція виконується passato remoto контекстуально, передаючи значення trapassato prossimo. Переважно в такій функції passato remoto використовувався в архаїчній мові.

   Poi fece il segno lor di santa croce; ond’ei si gittar tutti in su la piaggia: ed el sen gì, come venne, veloce. (Dante Alighieri, “Divina commedia”) – Благословенням хресним попрощався Стерничий з ними, бо зійшли з човна, І легко, як приплив, назад помчався. (Пер. Є. Дроб’язка)
  2. В історичних текстах та текстах, що висловлюють шану певній визначній людині, passato remoto може вживатися для наголошення на постійності певного стану. В такій функції passato remoto часто вживається з дієсловами стану, таким чином надаючи минулим подіям актуальності в сьогоденні.

   Giordano Bruno fu un filosofo, astronomo e matematico italiano. – Джордано Бруно – італійський філософ, астроном і математик.
  3. Passato remoto може контекстуально передавати одночасність кількох минулих дій, зокрема у складносурядних реченнях.

   Dopo averlo sentito il padre cadde giù, e la madre si lamentò. – Почувши це, батько впав долі, а мати заголосила.
  4. Passato remoto може вживатися в архаїчній мові у літературних текстах для позначення загальних правил і принципів минулої дії, яка повторилася щонайменше один раз включно до моменту мовлення (passato remoto gnomico).

   …ché nullo effetto mai razïonabile, per lo piacere uman che rinovella seguendo il cielo, sempre fu durabile. (Dante Alighieri, “Divina commedia”) – Залежать дум людських складні мережі Від вдач, а ті – від зір, що красять ніч, Тому у них є визначені межі. (Пер. Є. Дроб’язка)
Використані джерела
 1. Dardano, M., Trifone, P. Grammatica italiana con nozioni di linguistica. Болонья: Zanichelli Editore, 1995. 789 с.
 2. Grande grammatica italiana di consultazione / за ред. L. Renzo, G. Salvi, A. Cardinaletti : у 3 т. Болонья: Il Mulino, 2001. Т. 2: I sintagmi verbale, aggettivale, avverbiale. La subordinazione. 960 с.
 3. Migliorini, B. Grammatica italiana per la scuola media inferiore. Флоренція: F. Le Monnier, 1961. 351 с.
 4. Treccani. Passato prossimo, indicativo. La grammatica italiana. URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/indicativo-passato-prossimo_%28La-grammatica-italiana%29/ (дата звернення: 04.07.2018).
 5. Treccani. Passato remoto, indicativo. La grammatica italiana. URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/indicativo-passato-remoto_%28La-grammatica-italiana%29/ (дата звернення: 04.07.2018).
 6. Treccani. Prima coniugazione. La grammatica italiana. URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/prima-coniugazione_(La-grammatica-italiana)/ (дата звернення: 04.07.2018).
 7. Treccani. Seconda coniugazione. La grammatica italiana. URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/seconda-coniugazione_(La-grammatica-italiana)/ (дата звернення: 04.07.2018).
 8. Treccani. Terza coniugazione. La grammatica italiana. URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/terza-coniugazione_(La-grammatica-italiana)/ (дата звернення: 04.07.2018).
 9. Wiberg E. Passato remoto. Enciclopedia dell’italiano. URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/passato-remoto_(Enciclopedia-dell'Italiano)/ (дата звернення: 04.07.2018).
 10. Zanicchelli. Lo Zingarelli 2019. Dizionari Zanichelli. URL: http://dizionari.zanichelli.it/dizionarionline/online.php?p=ZING# (дата звернення: 04.07.2018).