Passato prossimo
Утворення passato prossimo

Passato prossimo в італійській мові утворюється за такою схемою: допоміжне дієслово avere або essere у presente indicativo у відповідній особі + participio passato відмінюваного дієслова.

Детальніше щодо вибору допоміжного дієслова див. у розділі «Verbi ausiliari (допоміжні дієслова)».

Таким чином утворюватиметься passato prossimo для трьох груп дієслів:

parlare (1-а гр.) temere (2-а гр.) partire (3-я гр.)
io ho parlato ho temuto sono partito/a
tu hai parlato hai temuto sei partito/a
lui/lei ha parlato ha temuto è partito/a
noi abbiamo parlato abbiamo temuto siamo partiti/e
voi avete parlato avete temuto siete partiti/e
loro hanno parlato hanno temuto sono partiti/e

Дієслова essere та avere відмінюються в passato prossimo таким чином:

essere avere
io sono stato/a ho avuto
tu sei stato/a hai avuto
lui/lei è stato/a ha avuto
noi siamo stati/e abbiamo avuto
voi siete stati/e avete avuto
loro sono stati/e hanno avuto
Зворотні дієслова (verbi riflessivi) та займенникові (прономінальні) дієслова (verbi proniminali), до закінчень яких в інфінітиві додається займенникова частка -si (alzarsi, accorgersi тощо), в passato prossimo відмінюються шляхом відділення займенникової частки та подальшого відмінювання базового дієслова згідно з наведеними вище правилами. При цьому допоміжним дієсловом завжди є essere.
alzarsi: io mi sono alzato/a, tu ti sei alzato/a, lui/lei si è alzato/a, noi ci siamo alzati/e, voi vi siete alzati/e, loro si sono alzati/e
Займенникові (прономінальні) дієслова, до закінчень яких в інфінітиві додаються займенникові частки -la, -le, -ne, -sene, -sela, -ci, -cisi тощо, утворюються за аналогічною схемою з відділенням відповідної займенникової частки, але допоміжним дієсловом, залежно від конкретного закінчення, може виступати або essere, або avere. Для уточнення відмінювання італійських дієслів різних типів скористайтесь електронним орфографічним словником італійської мови.
Вживання passato prossimo в італійській мові
 1. Passato prossimo (інша назва – perfetto composto) позначає доконану минулу дію, що має зв’язок із теперішнім часом.

  Tre giorni fa mi sono ammalato. – Три дні тому я захворів. (хвороба ще триває)
  Ha perso i suoi occhiali e non vede niente. – Він загубив окуляри й нічого не бачить. (наслідки події відчуваються досі)
  На відміну від passato prossimo, passato remoto позначає доконану минулу дію, що не має зв’язку з теперішнім часом. Тому passato prossimo частіше вживається для позначення подій, які відбулися нещодавно.
  У сучасній італійській мові passato prossimo частіше використовується в розмовній мові та письмовій мові менш формального характеру, тим часом як passato remoto частіше використовується в більш формальній та літературній письмовій мові.
  У Північній Італії в розмовній мові використовується переважно passato prossimo, тим часом як у Центральній та Південній Італії в розмовній мові частіше використовується passato remoto.
 2. Passato prossimo може вживатися для позначення минулої дії, яка повторилася щонайменше один раз включно до моменту мовлення (passato prossimo esperienziale).

  Non sono mai stato a Firenze. – Я ніколи не бував у Флоренції.
 3. У розмовній мові passato prossimo часто вживається для позначення дії, що передує іншій дії в майбутньому або минулому (passato prossimo di anteriorità).

  1. Позначаючи майбутню дію, що передує іншій майбутній дії, passato prossimo виконує роль futuro anteriore. При цьому пізніша майбутня дія в головних реченнях у складі складнопідрядних часто передається або через futuro semplice, або через presente indicativo, що його замінює.

   Dopo che sono usciti (= saranno usciti), ti telefono (telefonerò). – Коли вони вийдуть, я тобі зателефоную.
  2. Також у розмовній мові passato prossimo у підрядних реченнях може позначати минулу дію, що передує іншій минулій дії, виконуючи таким чином роль trapassato prossimo.

   L’aveva ben visto che sei partita (= eri partita). – Він чудово бачив, що ти поїхала.
 4. У розмовній мові passato prossimo часто позначає дію, що завершиться в майбутньому (passato prossimo con significato di futuro). Українською такі конструкції можуть перекладатися минулим, теперішнім або майбутнім часом.

  Ancora un attimo e ho finito. – Ще мить – і я закінчив (закінчую, закінчу).
 5. Passato prossimo може позначати минулу дію без конкретного зв’язку з моментом мовлення (passato prossimo intemporale). У такому значенні passato prossimo описує загальноприйняті факти або правила, де певна дія в минулому обов’язково призводить до певних наслідків, незалежно від моменту мовлення.

  Una persona che ha commesso un delitto deve essere punita. – Особу, що вчинила злочин, має бути покарано.
 6. Passato prossimo може позначати минулу дію, що відбувається регулярно (passato prossimo abituale).

  Ogni volta che Lorenzo viene, mi parla delle ultime notizie che ha lette. – Щоразу приходячи, Лоренцо розповідає мені про останні новини, які він прочитав.
Використані джерела
 1. Dardano, M., Trifone, P. Grammatica italiana con nozioni di linguistica. Болонья: Zanichelli Editore, 1995. 789 с.
 2. Grande grammatica italiana di consultazione / за ред. L. Renzo, G. Salvi, A. Cardinaletti : у 3 т. Болонья: Il Mulino, 2001. Т. 2: I sintagmi verbale, aggettivale, avverbiale. La subordinazione. 960 с.
 3. Migliorini, B. Grammatica italiana per la scuola media inferiore. Флоренція: F. Le Monnier, 1961. 351 с.
 4. Treccani. Passato prossimo, indicativo. La grammatica italiana. URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/indicativo-passato-prossimo_%28La-grammatica-italiana%29/ (дата звернення: 03.07.2018).
 5. Wiberg E. Passato prossimo. Enciclopedia dell’italiano. URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/passato-prossimo_(Enciclopedia-dell'Italiano)/ (дата звернення: 03.07.2018).
 6. Wiberg E. Passato remoto. Enciclopedia dell’italiano. URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/passato-remoto_%28Enciclopedia-dell%27Italiano%29/ (дата звернення: 04.07.2018).