Futuro semplice indicativo (простий майбутній час дійсного способу)
Утворення futuro semplice indicativo

Futuro semplice indicativo в італійській мові утворюється шляхом відкидання закінчення інфінітива відповідної групи (1-а група: -are, 2-а група: -ere, 3-я група: -ire) та додаванням відповідних закінчень для конкретних осіб.

У 1-й групі (-are) літера a у закінченні замінюється на e.
parlare (1-а гр.) temere (2-а гр.) partire (3-я гр.)
io parle temerò partirò
tu parlerai temerai partirai
lui/lei parle temerà partirà
noi parleremo temeremo partiremo
voi parlerete temerete partirete
loro parleranno temeranno partiranno

При цьому слід запам’ятати, що в деяких дієсловах, залежно від закінчення, відбуватимуться зміни основи:

 1. Дієслова, що закінчуються на -care (cercare, mancare тощо), -gare (pagare, obbligare тощо), перед відповідним закінченням у futuro semplice додаватимуть літеру h для збереження задньоязикового звука [k] або [ɡ] замість [tʃ] або [dʒ], що мав би утворитися внаслідок появи літери e, відповідно.

  cercare: io cercherò, tu cercherai, lui/lei cercherà, noi cercheremo, voi cercherete, loro cercheranno
  pagare: io pagherò, tu pagherai, lui/lei pagherà, noi pagheremo, voi pagherete, loro pagheranno
 2. Дієслова, що закінчуються на -ciare (cominciare, abbracciare тощо), -giare (mangiare, viaggiare тощо), -sciare (lasciare, rovesciare тощо), перед відповідним закінченням у futuro semplice втрачатимуть останню літеру i.

  cominciare: io comincerò, tu comincerai, lui/lei comincerà, noi cominceremo, voi comincerete, loro cominceranno
  mangiare: io mangerò, tu mangerai, lui/lei mangerà, noi mangeremo, voi mangerete, loro mangeranno
  lasciare: io lascerò, tu lascerai, lui/lei lascerà, noi lasceremo, voi lascerete, loro lasceranno

Дієслова essere та avere відмінюються в futuro semplice таким чином:

essere avere
io sarò avrò
tu sarai avrai
lui/lei sarà avrà
noi saremo avremo
voi sarete avrete
loro saranno avranno

Окремо варто запам’ятати неправильне утворення futuro semplice (futuro semplice irregolare) таких дієслів:

fare dare stare dire
io farò darò starò dirò
tu farai darai starai dirai
lui/lei farà darà starà dirà
noi faremo daremo staremo diremo
voi farete darete starete direte
loro faranno daranno staranno diranno
andare potere dovere sapere vedere
io andrò potrò dovrò saprò vedrò
tu andrai potrai dovrai saprai vedrai
lui/lei andrà potrà dovrà saprà vedrà
noi andremo potremo dovremo sapremo vedremo
voi andrete potrete dovrete saprete vedrete
loro andranno potranno dovranno sapranno vedranno
volere venire
io vorrò verrò
tu vorrai verrai
lui/lei vorrà verrà
noi vorremo verremo
voi vorrete verrete
loro vorranno verranno

Інші приклади неправильного утворення futuro semplice (наведений перелік не є вичерпним):

vivere: io vivrò, tu vivrai, lui/lei vivrà, noi vivremo, voi vivrete, loro vivranno (в архаїчному варіанті також viverò, viverai…)
cadere: io cadrò, tu cadrai, lui/lei cadrà, noi cadremo, voi cadrete, loro cadranno
porre: io porrò, tu porrai, lui/lei porrà, noi porremo, voi porrete, loro porranno
bere: io berrò, tu berrai, lui/lei berrà, noi berremo, voi berrete, loro berranno (зрідка також beverò, beverai…)
rimanere: io rimarrò, tu rimarrai, lui/lei rimarrà, noi rimarremo, voi rimarrete, loro rimarranno
tenire: io terrò, tu terrai, lui/lei terrà, noi terremo, voi terrete, loro terranno
morire: io morirò або morrò, tu morirai або morrai, lui/lei morirà або morrà, noi moriremo або morremo, voi morirete або morrete, loro moriranno або morranno
Зворотні дієслова (verbi riflessivi) та займенникові (прономінальні) дієслова (verbi proniminali) в інфінітиві мають закінчення відповідної групи + займенникові закінчення -si (alzarsi, accorgersi), -sene (andarsene), -sela (prendersela) тощо. Такі дієслова у futuro semplice indicativo відмінюються шляхом відділення відповідних займенникових закінчень та подальшого відмінювання базового дієслова згідно з наведеними вище правилами:
alzarsi: io mi alzerò, tu ti alzerai, lui/lei si alzerà, noi ci alzeremo, voi vi alzerete, loro si alzeranno
andarsene: io me ne andrò, tu te ne andrai, lui/lei se ne andrà, noi ce ne andremo, voi ve ne andrete, loro se ne andranno
Вживання futuro semplice в італійській мові
 1. Futuro semplice позначає дію, що відбудеться у майбутньому щодо моменту, коли висловлюється речення (futuro temporale).

  Terminerò il mio lavoro in due settimane. – Я закінчу свою роботу за два тижні.
  L’aereo non potrà partire da Boryspil a causa della nebbia. – Літак не зможе вилетіти з Борисполя через туман.
  У розмовній та неформальній письмовій мові для позначення майбутньої дії широко вживається теперішній час – presente indicativo. Українською такі конструкції можуть перекладатися як майбутнім, так і теперішнім часом.
  Il treno arriva in venti minuti, affretiamoci! – Потяг прибуде за двадцять хвилин, прискорюймося!
  Parto per Siena in due mesi. – Я їду до Сієни за два місяці.
  Також у значенні futuro semplice можуть уживатися конструкції з дієсловом dovere або зворотом avere da + infinitivo.
  Domani devo finire di tradurre questo testo / ho da finire di tradurre questo testo. – Завтра я маю закінчити переклад цього тексту.
 2. Futuro semplice може вживатися у значенні наказового способу (imperativo presente), при цьому передаючи наказ або побажання у м’якшій та більш увічливій формі (futuro iussivo). Українською такі конструкції можуть передаватися дієсловом наказового способу.

  Ci farete sapere il risultato. – Повідомте нам результат! (прохання, побажання)
  Imparerai a memoria questa poesia. – Вивчи цей вірш напам’ять, будь ласка! (м’який наказ)
 3. Futuro semplice може вживатися для пом’якшення твердження або передбачення (futuro attenuativo).

  Ti dirò: hai torto. – Скажу тобі так: ти помиляєшся. (Порівняйте: Ti dico: hai torto. – більш прямолінійний та наполегливий варіант повідомлення іншій особі про її помилку.)
 4. Futuro semplice може передавати бажання особи виконати певну дію (futuro volitivo).

  Non vuoi uscire per comprare del latte? Lo farò io. – Ти не хочеш вийти по молоко? То я сходжу.
 5. Futuro semplice може позначати дію, майбутню щодо дії в минулому часі (futuro retrospettivo).

  Nel 73 a.C. Spartaco scappò dall’anfiteatro capuano. Presto diventerà il capo della ribellione popolare. – У 73 р. до н.е. Спартак здійснив утечу з амфітеатру Капуї. Невдовзі він стане ватажком народного повстання.
 6. Futuro semplice може вживатися для позначення припущення або сумніву (futuro suppositivo (epistemico)).

  La Lazio ha vinto la partita. I tifosi della Roma saranno delusi. – «Лаціо» переміг. Уболівальники «Роми», мабуть, розчаровані.
  Squilla il telefono: sarà Maria? – Дзвонить телефон: може, це Марія?
 7. Futuro semplice може вживатися у риторичних питальних реченнях замість congiuntivo presente (congiuntivo dubitativo).

  Oseranno dirci la verità? (= Osino dirci la verità?) – Чи ж вони наважаться сказати нам правду?
  Особливо часто в сучасній мові така заміна відбувається з дієсловом essere.
  Sarà vero? (= Fosse vero?) – Чи ж це правда?
Використані джерела
 1. Bocchiola M., Gerolin L. Grammatica pratica dell'italiano dalla A alla Z. Мілан: Hoepli Editore, 1995. 244 с.
 2. Dardano M., Trifone P. Grammatica italiana con nozioni di linguistica. Болонья: Zanichelli Editore, 1995. 789 с.
 3. De Roberto E. Futuro. Enciclopedia dell’italiano. URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/futuro_(Enciclopedia-dell'Italiano)/ (дата звернення: 24.06.2018).
 4. Migliorini B. Grammatica italiana per la scuola media inferiore. Флоренція: F. Le Monnier, 1961. 351 с.
 5. Treccani. Dubitativo, congiuntivo. La grammatica italiana. URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/congiuntivo-dubitativo_%28La-grammatica-italiana%29/ (дата звернення: 24.06.2018).
 6. Treccani. Futuro semplice, indicativo. La grammatica italiana. URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/indicativo-futuro-semplice_%28La-grammatica-italiana%29/ (дата звернення: 24.06.2018).
 7. Zanicchelli. Lo Zingarelli 2019. Dizionari Zanichelli. URL: http://dizionari.zanichelli.it/dizionarionline/online.php?p=ZING# (дата звернення: 24.06.2018).