Автор: Приймак Д. М. Редактор: Томіленко О. В.

Дата опублікування: 07.07.2020, 11:32.

Preposizioni articolate (alla, degli, nel)

Форми й уживання preposizioni articolate

В італійській мові існують два види прийменників (preposizioni): односкладові, або власне прийменники (preposizioni proprie, preposizioni monosillabiche), та багатоскладові (preposizioni improprie, preposizioni polisillabiche).

Коли в реченні після односкладових прийменників уживають означений артикль (articolo determinativo), такі прийменник і артикль утворюють preposizione articolata: у синтетичній (alla, degli, nel тощо) або аналітичній (per i, fra gli тощо) формі.

Синтетична (однослівна) форма preposizione articolata в італійській мові обов’язково утворюється з прийменниками a, di, da, in, su:

Прийменник (preposizione semplice) Артикль
Однина Множина
il lo (l’) la (l’) i gli le
a al allo (all’) alla (all’) ai agli alle
di del dello (dell’) della (dell’) dei degli delle
da dal dallo (dall’) dalla (dall’) dai dagli dalle
in nel nello (nell’) nella (nell’) nei negli nelle
su sul sullo (sull’) sulla (sull’) sui sugli sulle

Із прийменником con вживання форми preposizione articolata факультативне: col / con il, collo / con lo, colla / con la, coi / con i, cogli / con gli, colle / con le. У сучасній італійській мові поширені в ужитку синтетичні форми col, coi (але в письмовій мові частіше вживають аналітичну форму: con il, con i); натомість решта наведених синтетичних форм нині вживані здебільшого в літературній мові або тосканському наріччі.

Наприклад:

a: a + la stazione → alla stazione, a + l’alba→ all’alba
di: di + gli studenti → degli studenti, di + lo stato → dello stato
da: da + i miei genitori → dai miei genitori; da + l’amica → dall’amica
in: in + lo scaffalo → nello scaffalo, in + la stanza → nella stanza
su: su + il tavolo → sul tavolo, su + le gambe → sulle gambe
con: con + il dottore → con il dottore або col dottore, con + i ragazzi → con i ragazzi або coi ragazzi

Форми preposizioni articolate з прийменником per (pel, pello, pella, pell’, pei, pegli, pelle) належать до архаїчних. У сучасній італійській мові замість них уживають аналітичні форми: per il, per lo, per la, per l’, per i, per gli, per le. Форми pel, pei можуть уживатися в сучасній італійській дуже рідко [7, с. 187], у межах високого стилю, часто – з іронічним відтінком [8].

Синтетичні форми preposizioni articolate з прийменниками fra, tra не вживані і навіть в архаїчній мові використовувалися рідко. Замість них уживають аналітичні форми: fra il, fra lo, fra la, fra l’, fra i, fra gli, fra le; tra il, tra lo, tra la, tra l’, tra i, tra gli, tra le.

До архаїчних належать форми preposizioni articolati множини чоловічого роду з апокопою: a’ (← ai), co’ (← coi), da’ (← dai), de’ (← dei), ne’ (← nei) [7, с. 188], наприклад: «<…> è vero, – soggiunse, – ma tocca ai preti a trattar male co’ poveri?» (Alessandro Manzoni, «I promessi sposi»).

В архаїчній італійській мові замість синтетичної форми могла вживатися також аналітична форма preposizioni articolate: a lo, de la, da li тощо [7, с. 188], наприклад: «Ahi gente che dovresti esser devote, e lasciar seder Cesare in la sella <…>» (Dante Alighieri, «Divina Commedia»).

Невживання preposizioni articolate

Preposizione articolata не вживають тоді, коли у відповідній конструкції відсутній означений артикль (articolo determinativo). У таких випадках використовують просту форму прийменника без артикля (preposizione semplice). Наприклад: mia figlia (артикля немає) → la casa di mia figlia, Napoli → a Napoli.

З тієї самої причини preposizione articolata не вживають у цілій низці усталених конструкцій. Детально про такі випадки див. в розділі «Невживання артикля (omissione dell’articolo.

Особливі випадки вживання preposizioni articolate

Про вживання preposizioni articolate з географічними та іншими власними назвами дивіться докладно в циклі наших статей у розділі «Articolo (артикль)».

Про preposizioni articolate із власними назвами, що містять у своєму складі артикль (міста: L’Aquila, La Spezia, назви творів: «I promessi sposi», «La Dolce vita» тощо), див. в розділі «Складні випадки вживання артикля. Прийменник перед власною назвою, що містить артикль».

Дивіться також

Про форми часткового артикля del, dello, della, dell’, dei, degli, delle див. в розділі «Articolo partitivo (частковий артикль)».

Використані джерела

  1. Bocchiola, Gerolin L. Grammatica pratica dell’italiano dalla A alla Z. Milan : Hoepli Editore, 1995. 244 p.
  2. Dardano, Trifone P. Grammatica italiana con nozioni di linguistica. Bologna : Zanichelli Editore, 1995. 789 p.
  3. Grande grammatica italiana di consultazione/ a cura di Renzi, G. Salvi, A. Cardinaletti : in 3 vol. Bologna : Il Mulino, 2001. Vol. 1 : La frase. I sintagmi nominale e preposizionale. 792 p.
  4. Jansen H. Preposizioni. Enciclopedia dell’Italiano Treccani. URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/preposizioni_(Enciclopedia-dell’Italiano)/ (дата звернення: 06.07.2020).
  5. Patota Grammatica di riferimento dell’italiano contemporaneo. 5a ristampa. Novara : Garzanti Linguistica, 2017. 351 p.
  6. Salvi, Vanelli L. Nuova grammatica italiana. Bologna : Il Mulino, 2017. 365 p.
  7. Serianni Grammatica italiana / con la collaborazione di A. Castelvecchi. 20a ristampa. Torino : UTET Università, 2016. 754 p.
  8. Preposizioni. La grammatica italiana. URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/preposizioni_(La-grammatica-italiana)/ (дата звернення: 06.07.2020).