Grazie di чи grazie per?
Правильне вживання

Якщо необхідно подякувати за щось, уживаються конструкції:

 • grazie di, grazie per + іменник (об’єкт, за який висловлюється подяка). Різниці між конструкціями з прийменниками di та per немає, вони можуть уживатися рівноцінно [4; 5; 6; 7].

  Grazie del regalo. / Grazie per il regalo. – Дякую за подарунок.
  Grazie per le tue premure. / Grazie delle tue premure. – Дякую за твою турботу.
 • grazie di, grazie per + infinito passato (інфінітив минулого часу) (дія, за яку висловлюється подяка). Обидві конструкції так само можуть уживатися рівноцінно [1, с. 183; 3; 4; 5].

  Grazie di/per essere venuto. – Дякую, що прийшов.
  Grazie di/per avermi dato questo consiglio. – Дякую за цю пораду. (Буквально: Дякую за те, що дав мені цю пораду.)
Довідка

Конструкція grazie di, grazie per + infinito presente (інфінітив теперішнього часу) вживається в італійській мові вкрай рідко. На думку мовознавців Л. Ренці (L. Renzi) [у 3; у 5], Л. Серіанні (L. Serianni) [3], Д. Ґрассо (D. Grasso) [2, с. 182-188], така конструкція, ймовірно, є скалькованою, тому її варто уникати:

 1. У разі, коли ця конструкція вживається для позначення минулих дій, вона, ймовірно, є скалькованою з англійської мови: Grazie di/per inviarci i documenti. = Thank you for sending the documents. = Дякуємо за надіслані документи (буквально: Дякуємо за те, що надіслали нам документи). Тим часом як в англійській фразі герундій (gerund) позначає минулу дію, в італійській конструкції таке семантичне значення відсутнє, тому її рекомендується уникати. Натомість таку функцію може виконувати конструкція grazie di/per + infinito passato [3; 4; 5].

  Grazie di/per averci inviato i documenti.
  Grazie di/per inviarci i documenti.
 2. У разі, коли ця конструкція вживається для позначення майбутніх дій, вона, ймовірно, є скалькованою з французької мови: Grazie di/per non fumare. = Merci de ne pas fumer. = Прохання не палити (буквально: Дякуємо за те, що не палите). Тим часом як французькою мовою таке вживання інфінітива теперішнього часу (infinitif présent) стосується до майбутньої дії, в італійській конструкції таке семантичне значення відсутнє, тому її рекомендується уникати. Натомість таку функцію можуть виконувати конструкції si prega di + infinito presente [2, с. 182], siete pregati di + infinito presente [5], конструкції гіпотетичного періоду другого типу (periodo ipotetico della possibilità) з condizionale presente або першого типу (periodo ipotetico della realtà) з futuro semplice [2, с. 182; 4; 5] тощо.

  Si prega di non fumare. / Siete pregati di non fumare. / Vi saremmo grati se non fumaste. / Vi ringraziamo se non fumerete. / (Палити заборонено) Vietato fumare.
  Grazie di/per non fumare.

Поширеною є фраза «grazie di essere qui» (дякую за те, що ви прийшли; буквально: дякую за те, що ви тут). Така фраза часто вживається італійськими політиками, ведучими заходів тощо перед аудиторією. В цьому випадку існує двозначна семантика: дієслово essere означає теперішній час (перебування на заході), однак водночас мається на думці доконана минула дія (буквально: дякую за те, що ви [прийшли і зараз є] тут) [5].

Додаткова інформація
 • Якщо необхідно подякувати комусь, після grazie вживається прийменник a [1; 6].

  Grazie a lei! – Дякую вам!
  Un grazie a quelli che sono venuti. – Дякуємо тим, хто прийшов.
 • Конструкція grazie a + іменник або займенник [1; 6] перекладається українською як «завдяки комусь, чомусь».

  Ho superato l’esame grazie al tuo libro. – Я склав іспит завдяки твоїй книзі.
Використані джерела
 1. Aldo G. Grande Dizionario Italiano. Hoepli. URL: http://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/domande_e_risposte/grammatica/grammatica_441.html (дата звернення: 14.07.2018). (дата звернення: 14.07.2018).
 2. Grasso D. Innovazioni sintattiche in italiano alla luce della nozione di calco : Thèse de doctorat en linguistique italienne soutenue à l’Université de Genève le 25 mai 2007. Женева, 2007. 292 с. URL: https://doc.rero.ch/record/8063/files/these-GrassoD.pdf (дата звернення: 14.07.2018).
 3. Serianni L. Sulla legittimità grammaticale di grazie di + infinito presente. Accademia della Crusca. URL: http://www.accademiadellacrusca.it/it/lingua-italiana/consulenza-linguistica/domande-risposte/legittimit-grammaticale-grazie-infinito-pres (дата звернення: 14.07.2018).
 4. Serianni L. Sulla reggenza di grazie. Accademia della Crusca. URL: http://www.accademiadellacrusca.it/it/lingua-italiana/consulenza-linguistica/domande-risposte/reggenza-grazie (дата звернення: 14.07.2018).
 5. Treccani. Domande e Risposte. Lingua Italiana. URL: http://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/domande_e_risposte/grammatica/grammatica_441.html (дата звернення: 14.07.2018).
 6. Treccani. Grazie. Vocabolario on-line. URL: http://www.treccani.it/vocabolario/grazie/ (дата звернення: 14.07.2018).
 7. Zanichelli. Ringraziare di o ringraziare per? Grazie di o grazie per? Zanichelli dizionari più. URL: http://dizionaripiu.zanichelli.it/la-posta-del-professore/2013/03/11/ringraziare-di-o-ringraziare-per-grazie-di-o-grazie-per/ (дата звернення: 14.07.2018).