Gratis чи a gratis?
Правильне вживання

Правильним є вживання прислівника gratis [1; 2; 3]:

gratis
a gratis

Таким чином, у фразах правильним буде таке вживання:

Questo giornale è gratis. – Ця газета безплатна.
Viaggiamo gratis. – Ми подорожуємо безплатно.
Questo giornale è a gratis.
Viaggiamo a gratis.
Довідкова інформація
  • Прислівник gratis (безплатно) є запозиченим із латини. В латинській мові він утворився скороченням аблатива множини іменника gratiagratiis – та вживався у значенні «завдяки чийомусь сприянню або чиїйсь прихильності» [2; 3].

  • Граматично неправильний прислівниковий зворот a gratis (у значенні «безплатно») утворився на противагу прислівниковому зворотові a pagamento (платно), спотворивши запозичену з латини форму прислівника gratis, що вживається без прийменника [1; 2; 3].

  • Форма a gratis може часто зустрічатися у простомовних регістрах, однак вона суперечить граматичній нормі [1; 2; 3].

Використані джерела
  1. Hoepli Editore. Gratis. Dizionario “Si dice”. URL: http://dizionari.corriere.it/dizionario-si-dice/G/gratis.shtml (дата звернення: 15.07.2018).
  2. Gratis, addirittura a gratis! // за ред. R. Setti. Accademia della Crusca. URL: http://www.accademiadellacrusca.it/it/lingua-italiana/consulenza-linguistica/domande-risposte/gratis-addirittura-gratis (дата звернення: 15.07.2018).
  3. Treccani. Gratis o a gratis. La grammatica italiana. URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/gratis-o-a-gratis_%28La-grammatica-italiana%29/ (дата звернення: 15.07.2018).