Автор: Приймак Д. М. Редактори: Томіленко О. В., Ковальчук З. Ю. Дата опублікування: 05.11.2019, 22:33.

Неозначений артикль перед власними назвами

Неозначений артикль перед іменами та прізвищами

В італійській мові неозначений артикль (articolo indeterminativo, articolo indefinito) un, uno, una може вживатися перед власними назвами людей (іменами, прізвищами тощо) в описаних нижче випадках:

 1. Неозначений артикль уживається, коли ім’я особи вжито з означенням:

  Non ci occorre un Massimo debole, ma un Massimo forte e deciso! – Нам потрібен не слабкий Массімо – нам потрібен сильний і рішучий Массімо!

 2. Неозначений артикль уживається в значені такий собі (un certo, un tale) або один (uno), коли йдеться про людину, яка не відома або чия особа не має великого значення:

  Mi ha parlato una Costanza. – Зі мною говорила така собі Костанца.

  Ho conosciuto un Bianco quando lavoravo a Milano. – Я знав одного Б’янко, коли працював у Мілані.

  Так само в таких випадках неозначений артикль уживається й у тому разі, якщо імені особи передує звання:

  Ti ha cercato un dottor Verdi. – Тебе шукав такий собі доктор Верді.

 3. Неозначений артикль уживається у випадку антономазії: у значенні хтось такий, як…:

  Un Dante non nasce tutti I giorni. – Не щодня народжуються такі, як Данте.

  У множині в такому разі вживається означений артикль i, gli, le з відповідною preposizione articolata: dei Neroni, dei Diocleziani [6, с. 183].

 4. Неозначений артикль уживається, коли антропонім ужито в метонімічному значенні:

  un Leonardo (= «un quadro di Leonardo») – картина Леонардо

  un Boccaccio stampato a Roma (= «un’edizione di Boccaccio») – римське видання Боккаччо

 5. Неозначений артикль також живається в ідіоматичних конструкціях типу «іменник + di + неозначений артикль » або «прикметник + di + неозначений артикль»:

  furbacchione di un Michele… (Alberto Moravia, «Gli indifferenti», у [6, с. 182].) – …дурисвіт Мікеле

  Див. також розділ «Уживання неозначеного артикля» щодо відповідних конструкцій із загальними назвами.

Неозначений артикль перед географічними назвами

Неозначений артикль уживається в тому разі, коли відповідний топонім ужито з означенням:

Abbiamo visto una Firenze formidabile. – Ми побачили неймовірну Флоренцію.

È un’Italia che non ho mai conosciuta. – Це Італія, якої я ніколи не знав.

Неозначений артикль перед комерційними назвами

Неозначений артикль уживається перед комерційними назвами виробів, коли йдеться про один конкретний предмет, тобто коли власна назва набуває значення загальної:

Noi abbiamo una Fiat. – Ми маємо автомобіль «Фіат».

Неозначений артикль перед назвами повторюваних подій

Неозначений артикль уживається в тому разі, коли перед назвою відповідного свята тощо вжито означення:

Era una Pasqua di sole… [3, с. 395]. – Був сонячний Великдень

Використані джерела

 1. Bocchiola M., Gerolin L. Grammatica pratica dell’italiano dalla A alla Z. Milan : Hoepli Editore, 1995. 244 p.
 2. Dardano M., Trifone P. Grammatica italiana con nozioni di linguistica. Bologna : Zanichelli Editore, 1995. 789 p.
 3. Grande grammatica italiana di consultazione / ed. L. Renzo, G. Salvi, A. Cardinaletti : in 3 vol. Bologna : Il Mulino, 2001. Vol. 1: La frase. I sintagmi nominale e preposizionale. 792 p.
 4. Patota G. Grammatica di riferimento dell’italiano contemporaneo. 5a ristampa. Novara : Garzanti Linguistica, 2017. 351 p.
 5. Salvi G., Vanelli L. Nuova grammatica italiana. Bologna : Il Mulino, 2017. 365 p.
 6. Serianni L. Grammatica italiana / con la collaborazione di A. Castelvecchi. 20a ristampa. Torino : UTET Università, 2016. 754 p.
 7. Treccani. Articoli. La grammatica italiana. URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/articoli_(La-grammatica-italiana)/ (дата звернення: 05.11.2019).
 8. Treccani. Indeterminativi, articoli. La grammatica italiana. URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/articoli-indeterminativi_%28La-grammatica-italiana%29/ (дата звернення: 05.11.2019).