Уживання означеного артикля в італійській мові: загальні випадки

Уживання означеного артикля

Означений артикль (articolo determinativo; інша назва – articolo definito) уживається:

 1. На позначення об’єкта, відомого учасникам розмови:

  1. Перед іменником, що позначає чітко означений об’єкт.

   Gli amici di Gianluca non vengono oggi. – Друзі Джанлуки сьогодні не прийдуть.

   Non ho mai visto il tuo cane. – Я ніколи не бачив твого пса.

  2. Перед іменником, який уже названо раніше.

   Ho trovato una busta sulla tavola. La busta era aperta. – Я знайшов на столі конверт. Конверт був відкритий.

  3. Перед іменником, що позначає об’єкт, відомий учасникам розмови з контексту.

   Chiudi la finestra, per favore. – Будь ласка, зачини вікно.

   Порівняйте:

   (articolo indeterminativo): Dammi un libro. – Дай мені [якусь] книгу. (мовець просить дати йому будь-яку книгу – ужито неозначений артикль)

   (articolo determinativo): Dammi il libro. – Дай мені книгу. (книга є тільки одна або обидва учасники розмови розуміють, про яку саме книгу йдеться – ужито означений артикль)

  4. Перед іменником, що позначає частину тіла конкретної людини (appartenenza inalienabile).

   Mi fa male la testa (il braccio). – Мене болить [моя] голова (рука).

   Si è fatto male al ginocchio. – Він ударився коліном.

   Un, uno, una можуть уживатися лише тоді, коли частин тіла є більш як одна й необхідно підкреслити саме те, що відбувається з однією з них. У цьому разі un, uno, una є формами кількісного числівника, а не формами неозначеного артикля.

   Mi sono operato a un ginocchio [29, с. 53]. – Мені зробили операцію на одному коліні.

  5. Перед іменником, що позначає об’єкт, належний конкретній людині (appartenenza alienabile).

   Ho perso il telefono (= il mio telefono). – Я загубив [мій] телефон.

   Siediti. Dammi qua la giacca (= la tua giacca) [18, с. 386]. – Сідай. Дай сюди [твою] куртку.

 2. Перед іменником, що позначає єдиний, унікальний об’єкт.

  Il sole splende nel cielo. – У небі світить сонце.

  Неозначений артикль може вживатися, щоб підкреслити якусь означену характеристику унікального об’єкта, яка демонструє один з його проявів.

  Un sole abbagliante splendeva nel cielo. – У небі світило сліпуче сонце.

  1. Перед іменником, що позначає абстрактне поняття.

   La paura è un senso proprio dell’uomo. – Страх – почуття, притаманне людині.

   Неозначений артикль може вживатися, щоб підкреслити якусь означену характеристику абстрактного поняття, яка демонструє один з його проявів.

   Ho avuto una paura tremenda. – Я дуже сильно злякався.

   Артикль не вживається перед іменником, що позначає абстрактне поняття, у низці сталих зворотів: aver timore che…, far silenzio, far paura, dar ragione, dar torto, prender sonno тощо [18, с. 414–415].

  2. Перед іменником, що позначає речовину (у збірному значенні).

   L’oro è un metallo prezioso. – Золото – [це] дорогоцінний метал.

   L’acqua bolle a 100 gradi. – Вода кипить за температури 100 градусів.

 3. Перед іменником, що позначає весь клас об’єктів.

  La rosa è un fiore. – Троянда – [це] квітка.

  Il cane è il miglior amico dell’uomo. – Собака – найкращий друг людини.

  Mi piace molto l’opera lirica [29, с. 58]. – Мені дуже подобається опера.

  В архаїчній мові клас об’єктів міг позначатися відсутністю артикля: «Cigno è candido senza alcuna macchia» (Leonardo Da Vinci, «Bestiario») [18, с. 389].

 4. У вказівній функції (funzione dimostrativa):

  1. У головному реченні, за яким слідує обмежувальне означальне підрядне речення (relativa limitativa).

   Dov’è la lettera (= quella lettera) che ho portata? – Де лист, який я приніс?

  2. У деяких часових конструкціях означений артикль набуває значення вказівного прикметника questo (цей) або quello (той).

   Devo terminare il mio lavoro entro la settimana (= questa settimana). – Я маю закінчити роботу до кінця [цього] тижня.

   Avevamo già fatto le valigie per l’estate (= quell’estate). – Ми вже були склали наші валізи на [те] літо.

  3. У деяких окличних реченнях у значенні вказівного прикметника questo (цей).

   Sentitelo il bugiardo! – Послухайте-но цього брехуна!

   Oh il bel gattino! – Ой, яке гарне кошеня!

   Сьогодні також уживається рідше конструкція, поширена в минулих сторіччях: articolo + aggettivo + di + apposizione (прикладка) [33, с. 168]: lo (= quello) spensierato d’Attilio (Alessandro Manzoni, «I promessi sposi», у [33, с. 168]) – легковажний Аттіліо (пер. П. Соколовського).

  4. У сполученні з прикметником, якщо відповідний іменник опущено, виконуючи роль указівного займенника quello (той).

   In quanto ai tè, preferisco il verde (= quello verde = il tè verde). – Щодо чаю, то я віддаю перевагу зеленому.

   Fra le tre sorelle Sofia è la più giovane (= quella più giovane = la sorella più giovane). – З-поміж трьох сестер Софія – наймолодша.

 5. У дистрибутивному значенні (valore distributivo), відповідаючи прикметникові ogni (кожний).

  Il giovedì giochiamo al calcio. – Щочетверга ми граємо у футбол.

  Порівняйте:

  Giovedì giochiamo al calcio. – Цього четверга ми граємо у футбол.

  Un giovedì di questi giochiamo al calcio. – Одного з найближчих четвергів ми граємо у футбол.

  La nostra famiglia consuma circa 2 litri di miele l’anno (= all’anno). – Наша сім’я щороку споживає близько 2 літрів меду.

  I cetrioli costano 2 euro il chilo (частіше – al chilo). – Огірки коштують 2 євро за кілограм.

 6. На позначення часу (valore temporale).

  Ritornerò il mese prossimo (= nel mese prossimo). – Я повернуся наступного місяця.

 7. У конструкціях найвищого ступеня порівняння прикметників і прислівників (grado superlativo).

  il più forteнайсильніший

  il più presto possibileякомога скоріше

Використані джерела

 1. Alcune “anomalie” nella scelta dell’articolo / Accademia della Crusca, a cura di V. Gheno. 2008. URL: http://www.accademiadellacrusca.it/it/lingua-italiana/consulenza-linguistica/domande-risposte/alcune-anomalie-scelta-dellarticolo (дата звернення: 25.12.2018).
 2. Articolo davanti a parole straniere inizianti per w e sw / Accademia della Crusca. 2005. URL: http://www.accademiadellacrusca.it/it/lingua-italiana/consulenza-linguistica/domande-risposte/articolo-davanti-parole-straniere-inizianti- (дата звернення: 25.12.2018).
 3. Bocchiola M., Gerolin L. Grammatica pratica dell’italiano dalla A alla Z. Milan : Hoepli Editore, 1995. 244 p.
 4. Caffarelli E. Articoli e preposizioni davanti ai nomi delle isole. Accademia della Crusca. URL: http://www.accademiadellacrusca.it/it/lingua-italiana/consulenza-linguistica/domande-risposte/articoli-preposizioni-davanti-nomi-isole (дата звернення: 22.12.2018).
 5. Cerbasi D. Scegliere l’italiano: Autori stranieri che scrivono nella nostra lingua. Roma : Edizioni Nuova Cultura, 2017. 74 p.
 6. Coletti V. Articolo determinativo con nomi di aziende. Accademia della Crusca. URL: http://www.accademiadellacrusca.it/it/lingua-italiana/consulenza-linguistica/domande-risposte/articolo-determinativo-nomi-aziende (дата звернення: 27.12.2018).
 7. D’Achille P. In Lazio o nel Lazio? Accademia della Crusca. URL: http://www.accademiadellacrusca.it/it/lingua-italiana/consulenza-linguistica/domande-risposte/lazio-lazio (дата звернення: 31.12.2018).
 8. Dardano M., Trifone P. Grammatica italiana con nozioni di linguistica. Bologna : Zanichelli Editore, 1995. 789 p.
 9. Della Valle V., Patota G. Viva la grammatica! Milano : Sperling & Kupfer, 2011. 135 p.
 10. Faloppa F. Parentela, nomi di. Enciclopedia dell’italiano. 2011. URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/nomi-di-parentela_%28Enciclopedia-dell%27Italiano%29/ (дата звернення: 26.12.2018).
 11. Fanfani M. Fiumi femminili, fiumi maschili. Accademia della Crusca. URL: http://www.accademiadellacrusca.it/it/scaffali-digitali/articolo/fiumi-femminili-fiumi-maschili (дата звернення: 23.12.2018).
 12. Fanfani M. Sul genere dei nomi geografici: la questione dei fiumi. Accademia della Crusca. URL: http://www.accademiadellacrusca.it/it/lingua-italiana/consulenza-linguistica/domande-risposte/genere-nomi-geografici-questione-fiumi (дата звернення: 23.12.2018).
 13. Gabrielli A. Il Mario, la Maria. Si dice o non si dice? Guida all’italiano parlato e scritto / a cura di P. Pivetti. Milan : Hoepli Editore, 2009. URL: http://dizionari.corriere.it/dizionario-si-dice/I/il-mario-la-maria.shtml (дата звернення: 13.12.2018).
 14. Gabrielli A. L’Aquila, La Spezia. Si dice o non si dice? Guida all’italiano parlato e scritto / a cura di P. Pivetti. Milan : Hoepli Editore, 2009. URL: http://dizionari.corriere.it/dizionario-si-dice/L/l-aquila.shtml (дата звернення: 30.12.2018).
 15. Gabrielli A. Nomi geografici: maschile o femminile? Si dice o non si dice? Guida all’italiano parlato e scritto / a cura di P. Pivetti. Milan : Hoepli Editore, 2009. URL: http://dizionari.corriere.it/dizionario-si-dice/N/nomi-geografici.shtml (дата звернення: 23.12.2018).
 16. Genere dei nomi delle squadre di calcio / Accademia della Crusca. 2002. URL: http://www.accademiadellacrusca.it/it/lingua-italiana/consulenza-linguistica/domande-risposte/genere-nomi-squadre-calcio (дата звернення: 23.12.2018).
 17. Gli avversari o gl’avversari? / Accademia della Crusca, a cura di R. Setti. 2002. URL: http://www.accademiadellacrusca.it/it/lingua-italiana/consulenza-linguistica/domande-risposte/avversari-glavversari (дата звернення: 27.12.2018).
 18. Grande grammatica italiana di consultazione / ed. L. Renzo, G. Salvi, A. Cardinaletti : in 3 vol. Bologna : Il Mulino, 2001. Vol. 1: La frase. I sintagmi nominale e preposizionale. 792 p.
 19. Grandi N. Articolo. Enciclopedia dell’italiano. URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/articolo_%28Enciclopedia-dell%27Italiano%29/ (дата звернення: 11.12.2018).
 20. Il pneumatico / lo pneumatico / Accademia della Crusca, a cura di R. Setti. 2002. URL: http://www.accademiadellacrusca.it/it/lingua-italiana/consulenza-linguistica/domande-risposte/pneumatico-pneumatico (дата звернення: 27.12.2018).
 21. Janner M. C. Sintassi dei nomi di marca in italiano. Note sulla determinazione. Il linguaggio della pubblicità italiano e tedesco: teoria e prassi. Italienische und deutsche Werbesprache: Theorie und Praxis / ed. P. Cotticelli Kurras, E. Ronneberger-Sibold, S. Wahl. Alessandria : Edizioni dell’Orso, 2012. P. 157–175. URL: https://www.zora.uzh.ch/id/eprint/73401/1/Janner_Sintassi.pdf (дата звернення: 02.01.2019).
 22. L’articolo con le date e le cifre / Accademia della Crusca, a cura di V. Gheno. 2008. URL: http://www.accademiadellacrusca.it/it/lingua-italiana/consulenza-linguistica/domande-risposte/larticolo-date-cifre (дата звернення: 25.12.2018).
 23. L’articolo prima di un prenome / Accademia della Crusca, a cura di R. Setti. 2003. URL: http://www.accademiadellacrusca.it/it/lingua-italiana/consulenza-linguistica/domande-risposte/larticolo-prima-prenome (дата звернення: 25.12.2018).
 24. Marcato C. Nomi di persona, nomi di luogo. Introduzione all’onomastica italiana. Bologna : Il Mulino, 2009. 234 p.
 25. Nardini F. Risposta a una domanda. Treccani – Domande e Risposte. URL: http://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/domande_e_risposte/grammatica/grammatica_058.html (дата звернення: 29.12.2018).
 26. Nencioni G. Risposta ai quesiti della professoressa Carmela Benedetti Balsamo di Verona, del signor Salvatore Maracino di Bologna e degli insegnanti del Centro Internazionale Studenti “G. La Pira” di Firenze su alcune costruzioni pleonastiche. La Crusca per voi. 1992. № 4. С. 6–7. URL: http://nencioni.sns.it/fileadmin/template/allegati/QuesitiRisposte/1992_04/1992_4_Risposta_2.pdf (дата звернення: 25.12.2018).
 27. Nencioni G. Risposta al quesito del signor Carmelo Bevacqua di Capo d’Orlando (MS) sull’uso intransitivo di vestire e sull’uso della preposizione prima di un nome proprio o di opera che inizi con un articolo. La Crusca per voi. 1996. № 13. С. 11. URL: http://nencioni.sns.it/fileadmin/template/allegati/QuesitiRisposte/1996_13/1996_13_Risposta_6.pdf (дата звернення: 26.12.2018).
 28. Novelli S. Nomi geografici, un genere difficile / Treccani, Istituto della Enciclopedia Italiana. URL: http://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/articoli/scritto_e_parlato/Elba.html (дата звернення: 23.12.2018).
 29. Patota G. Grammatica di riferimento dell’italiano contemporaneo. 5a ristampa. Novara : Garzanti Linguistica, 2017. 351 p.
 30. Petricola P. Nomi propri [prontuario]. Enciclopedia dell’italiano. 2011. URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/nomi-propri-prontuario_%28Enciclopedia-dell%27Italiano%29/ (дата звернення: 13.12.2018).
 31. Ramaglia F. Possessivi, aggettivi e pronomi. Enciclopedia dell’italiano. 2011. URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/aggettivi-e-pronomi-possessivi_%28Enciclopedia-dell%27Italiano%29/ (дата звернення: 26.12.2018).
 32. Salvi G., Vanelli L. Nuova grammatica italiana. Bologna : Il Mulino, 2017. 365 p.
 33. Serianni L. Grammatica italiana / con la collaborazione di A. Castelvecchi. 20a ristampa. Torino : UTET Università, 2016. 754 p.
 34. Treccani. A L’Aquila o all’Aquila. La grammatica italiana. URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/a-l-aquila-o-all-aquila_%28La-grammatica-italiana%29/ (дата звернення: 03.01.2019).
 35. Treccani. Articoli. La grammatica italiana. URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/articoli_(La-grammatica-italiana)/ (дата звернення: 10.12.2018).
 36. Treccani. Determinativi, articoli. La grammatica italiana. URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/articoli-determinativi_%28La-grammatica-italiana%29/ (дата звернення: 10.12.2018).
 37. Treccani. Possessivi, aggettivi e pronomi. La grammatica italiana. URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/aggettivi-e-pronomi-possessivi_%28La-grammatica-italiana%29/ (дата звернення: 26.12.2018).
 38. Treccani. Propri, nomi. La grammatica italiana. URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/nomi-propri_(La-grammatica-italiana)/ (дата звернення: 13.12.2018).
 39. Treccani. Vocabolario Treccani. URL: http://www.treccani.it/vocabolario/ (дата звернення: 03.01.2019).
 40. Uso dell’articolo e dell’aggettivo possessivo coi nomi di parentela / Accademia della Crusca, a cura di R. Setti. 2008. URL: http://www.accademiadellacrusca.it/it/lingua-italiana/consulenza-linguistica/domande-risposte/uso-dellarticolo-dellaggettivo-possessivo-no (дата звернення: 13.12.2018).
 41. Viviani A. Preposizioni davanti a nomi e titoli [prontuario]. Enciclopedia dell’italiano. 2011. URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/preposizioni-davanti-a-nomi-e-titoli-prontuario_%28Enciclopedia-dell%27Italiano%29/ (дата звернення: 25.12.2018).
 42. Viviani L. Articolo [prontuario]. Enciclopedia dell’italiano. URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/articolo-prontuario_%28Enciclopedia-dell%27Italiano%29/ (дата звернення: 11.12.2018).
 43. Zanichelli. Dizionari Zanichelli. URL: http://dizionari.zanichelli.it/dizionarionline/online.php?p=ZING# (дата звернення: 03.01.2019).

Лексикографічні джерела

 1. Cancogni M. La cugina di Londra. Roma : Lit Edizioni, 2011. 187 p.
 2. Corriere della Sera. I Kiss in Italia a Luglio: sarà l’ultima volta. URL: https://www.corriere.it/spettacoli/18_ottobre_29/i-kiss-italia-luglio-sara-l-ultima-volta-32fafb06-db88-11e8-a9c5-62cf8efd543f.shtml (дата звернення: 02.01.2019).
 3. Fallaci O. Il mio cuore è più stanco della mia voce. Milano : Rizzoli, 2013. 208 p.
 4. La Repubblica. Coachella, Beyoncé cade rovinosamente sul palco insieme alla sorella Solange. URL: https://video.repubblica.it/spettacoli-e-cultura/coachella-beyonce-cade-rovinosamente-sul-palco-insieme-alla-sorella-solange/302964/303600 (дата звернення: 02.01.2019).
 5. La Repubblica. Debito record ad aprile a 2.311 miliardi. URL: https://www.repubblica.it/economia/2018/06/15/news/debito_record_ad_aprile_a_2_311_miliardi-199068691/ (дата звернення: 01.01.2019).
 6. La Repubblica. Victoria Beckham smentisce: “Non ci sarà nessun tour per le Spice Girls”. URL: https://www.repubblica.it/economia/2018/06/15/news/debito_record_ad_aprile_a_2_311_miliardi-199068691/ (дата звернення: 02.01.2019).
 7. La Stampa. I Ricchi e Poveri: “La critica ci snobbava ma gli Abba ammisero che si ispiravano a noi”. URL: https://www.lastampa.it/2018/04/17/spettacoli/la-critica-ci-snobbava-ma-gli-abba-ammisero-che-si-ispiravano-a-noi-8gVHtbMEOs2NSvrVrcMjsN/pagina.html (дата звернення: 02.01.2019).
 8. La Stampa. Il ritorno dei Backstreet Boys conferma che il tempo (per qualcuno) non passa mai. URL: https://www.lastampa.it/2017/03/03/spettacoli/il-ritorno-dei-backstreet-boys-conferma-che-il-tempo-per-qualcuno-non-passa-mai-TH79gUg3iPoVGnrazGQeqK/pagina.html (дата звернення: 02.01.2019).
 9. Lucente M. Napoli 1647. Rivoluzione d’amore. Bologna : Caracò Editore, 2012. 40 p.
 10. Manzoni A. I Promessi sposi. Milano : Rizzoli, 1998. 816 p.
 11. Marzorati S. Autostrada per l’inferno: Storie vere di nero rock’n’roll. Stefano Marzorati, 2018. 233 p.
 12. Moneti Codignola M. Ipazia muore. Milano : Baldini+Castoldi, 2010. 256 p.
 13. Panzini A. Viaggio di un povero letterato. Milano : Fratelli Treves, 1919. 241 p.
 14. Pirandello L. Ho tante cose da dirvi… / L. Pirandello. Tutte le novelle. V. II (1905-1913) / a cura di L. Lugnani. Milano : BUR, 2007. 1240 p.
 15. Pitzorno B. Principessa Laurentina. Milano : Mondadori, 2012. 240 p.
 16. Pucci A. Centiloquio / Delizie degli eruditi toscani. Tomo VI / a cura di I. di San Luigi. Firenze : Gaetano Cambiagi, 1775.
 17. Straccini E. Il Cacciatore di Numeri – Steampunk Zeidos volume quinto. Tricase : Youcanprint, 2017. 616 p.
 18. Treccani. Enciclopedia Treccani. URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/ (дата звернення: 03.01.2019).