Артикль перед прізвищами

Артикль перед прізвищами чоловіків

В усній мові перед прізвищами чоловіків, які не є загальновідомими особами, артикль здебільшого не вживається. У таких випадках артикль може вживатися в Тоскані [33, с. 171], а також у формальних контекстах, зокрема в судових процесах: chiedo che sia chiamato a testimoniare il Gallucci [29, с. 66], у бюрократичній мові, мові журналістів [8, с. 157] та в жартівливих контекстах: Ma sentilo un po’, il Guidetti! [33, с. 171]. У письмовій мові в таких випадках артикль може вживатися, зокрема в наукових і критичних текстах, незалежно від того, чи є особа загальновідомою [33, с. 171].

Перед прізвищами чоловіків – відомих осіб артикль може вживатися для надання більш нейтрального, віддаленого тону. Так, артикль може вживатися або не вживатися: [il] Manzoni, [il] Fogazzaro, [il] Mantegna, [l’]Ariosto, di (del) Metastasio тощо [32, с. 141; 33, с. 171; 29, с. 67]. Перед прізвищами відомих чоловіків, які викликають певні емоції – любов, страх тощо, – артиклів не ставлять: Garibaldi, Verdi, Mussolini, Mazzini, Marconi, Puccini, Cavour тощо [33, с. 171; 29, с. 67; 32, с. 141] (проте в літературі трапляється вживання артикля й перед зазначеними прізвищами [33, с. 171]).

Здебільшого не вживають артиклів перед прізвищами відомих чоловіків – іноземців, що може наголошувати їх відокремленість від італійської культурної спадщини: Mozart, Voltaire, Shakespeare, а не il Mozart, il Voltaire, lo Shakespeare [29, с. 67; 33, с. 171]. Форми з артиклями в цьому разі є радше застарілими в ужитку [18, с. 394].

Артикль перед прізвищами жінок

Згідно з традиційною правописною нормою вживання артикля перед жіночими прізвищами в італійській мові обов’язкове [33, с. 170; 32, с. 141; 29, с. 67; 8, с. 157]: la Bianchi, la Thatcher, alla Fabiani. Однак сьогодні артикль перед жіночими прізвищами часто не вживається, зокрема в науковій мові, журналістському середовищі [33, с. 170; 8, с. 157], зокрема з причин уникнення різниці між чоловіками та жінками [8, с. 157; 18, с. 393].

Коли в одній фразі поруч уживаються прізвище чоловіка й жінки, їх можна ідентифікувати за відсутністю та наявністю артикля відповідно: Moravia e la Morante (чоловік і жінка відповідно) [18, с. 393].

Проте у зв’язку зі згаданою тенденцією сьогодні прізвища чоловіків і жінок в одному реченні можуть наводити [18, с. 393]:

 1. Без артикля: Thatcher e Brandt; Moravia e Morante.

 2. У повній формі ім’я + прізвище: Margaret Thatcher e Willi Brandt; Alberto Moravia e Elsa Morante.

Інші випадки

Означений артикль уживають у множині перед прізвищами [33, с. 171–172; 29, с. 67]:

 1. Членів історичної династії: i Savoia, i Colonna, gli Orsini, i Visconti, degli Sforza [29, с. 67].

 2. Членів будь-якої сім’ї: i Coletti – сім’я Колетті (уся сім’я).

 3. Двох або більше братів або сестер: i Coletti – брати Колетті; le Coletti – сестри Колетті.

 4. Подружньої пари: i Coletti – подружжя Колетті.

 5. Матері й дочки: le Coletti – мати й дочка Колетті.

 6. Осіб, яких наводять як узагальнений взірець певних якостей: I Serianni e i Renzi hanno regolato la grammatica dell’italiano di oggi. – Такі вчені, як Серіанні й Ренці, унормували сучасну італійську граматику.

У сучасній італійські мові прізвище в множині не відмінюється, за винятком дворянських прізвищ: Carlo di Borbone, але i Borboni [24, с. 16].

Якщо прізвищу сім’ї передують іменники casa або famiglia, артикля перед прізвищем не вживають [33, с. 172; 18, с. 397]: casa Renzi, in casa Renzi; la famiglia Renzi.

В архаїчній мові (а також у сучасній мові – виключно в простомовному регістрі тосканської регіональної мови [33, с. 172]) артикль уживався в синтагмі in casa i Frescobaldi [18, с. 397–398; 33, с. 172].

У прізвищах одружених жінок за формулою ім’я жінки + дівоче прізвище + прийменник in + прізвище чоловіка перед прізвищем чоловіка артикль не вживається [33, с. 172; 18, с. 397]: Emma Giorgi in Bianchi.

У тосканській регіональній мові замість прийменника in може вживатися preposizione articolata [33, с. 172]: Emma Giorgi nei Bianchi.

Інші варіанти формулювання [33, с. 172]: Emma Bianchi nata Giorgi; Emma Giorgi coniugata Bianchi або без прийменника [30]: Emma Giorgi Bianchi.

 

Артикль уживається обов’язково, якщо з прізвищем ужито означення: [29, с. 67; 18, с. 397]: il buon Rodari; questo è l’attore Giannini; il Celentano delle 2000; questo è il Mannini di cui ti avevo parlato.

Артикль уживається в журналістських хроніках за другого згадування [18, с. 394]: Il delinquente, [un] certo Aldo Vieri, ha svaligiato due appartamenti. Il Vieri è sfuggito alla polizia. – Злочинець, такий собі Альдо В’єрі, пограбував дві квартири. В’єрі втік від поліції.

Артикль уживається у випадках, коли прізвище людини стає загальною назвою: la Ferrari Testarossa (автомобіль «Феррарі» з такою назвою) [38].

Артикль перед ім’ям і прізвищем, ужитими разом

Якщо наводиться повна форма ім’я + прізвище, артикль здебільшого не вживається: Enrico Giacomini, Laura Giacomini [32, с. 141; 29, с. 67].

У регіональній мові Північної Італії й Тоскани артикль може траплятися: il Silvio Colombo, la Nella Marchesini. Але такий варіант є обмеженим у вживанні та має фамільярну конотацію [18, с. 393].

У бюрократичній мові артикль може вживатися перед сполученням прізвище + ім’я: il Ghiani Raul [30].

 

Див. також уживання артикля перед назвами кораблів, що названі прізвищами людей, у розділі «Артикль перед назвами кораблів, потягів».

Див. також уживання артикля перед назвами компаній, що названі прізвищами людей, у розділі «Артикль перед назвами компаній, установ».

Див. також особливості вживання прийменників із прізвищами, що містять артикль як невід’ємну частину (La Torre, Lo Russo), у розділі «Складні випадки вживання артикля. Прийменник перед власною назвою, що містить артикль».

Використані джерела

 1. Alcune “anomalie” nella scelta dell’articolo / Accademia della Crusca, a cura di V. Gheno. 2008. URL: http://www.accademiadellacrusca.it/it/lingua-italiana/consulenza-linguistica/domande-risposte/alcune-anomalie-scelta-dellarticolo (дата звернення: 25.12.2018).
 2. Articolo davanti a parole straniere inizianti per w e sw / Accademia della Crusca. 2005. URL: http://www.accademiadellacrusca.it/it/lingua-italiana/consulenza-linguistica/domande-risposte/articolo-davanti-parole-straniere-inizianti- (дата звернення: 25.12.2018).
 3. Bocchiola M., Gerolin L. Grammatica pratica dell’italiano dalla A alla Z. Milan : Hoepli Editore, 1995. 244 p.
 4. Caffarelli E. Articoli e preposizioni davanti ai nomi delle isole. Accademia della Crusca. URL: http://www.accademiadellacrusca.it/it/lingua-italiana/consulenza-linguistica/domande-risposte/articoli-preposizioni-davanti-nomi-isole (дата звернення: 22.12.2018).
 5. Cerbasi D. Scegliere l’italiano: Autori stranieri che scrivono nella nostra lingua. Roma : Edizioni Nuova Cultura, 2017. 74 p.
 6. Coletti V. Articolo determinativo con nomi di aziende. Accademia della Crusca. URL: http://www.accademiadellacrusca.it/it/lingua-italiana/consulenza-linguistica/domande-risposte/articolo-determinativo-nomi-aziende (дата звернення: 27.12.2018).
 7. D’Achille P. In Lazio o nel Lazio? Accademia della Crusca. URL: http://www.accademiadellacrusca.it/it/lingua-italiana/consulenza-linguistica/domande-risposte/lazio-lazio (дата звернення: 31.12.2018).
 8. Dardano M., Trifone P. Grammatica italiana con nozioni di linguistica. Bologna : Zanichelli Editore, 1995. 789 p.
 9. Della Valle V., Patota G. Viva la grammatica! Milano : Sperling & Kupfer, 2011. 135 p.
 10. Faloppa F. Parentela, nomi di. Enciclopedia dell’italiano. 2011. URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/nomi-di-parentela_%28Enciclopedia-dell%27Italiano%29/ (дата звернення: 26.12.2018).
 11. Fanfani M. Fiumi femminili, fiumi maschili. Accademia della Crusca. URL: http://www.accademiadellacrusca.it/it/scaffali-digitali/articolo/fiumi-femminili-fiumi-maschili (дата звернення: 23.12.2018).
 12. Fanfani M. Sul genere dei nomi geografici: la questione dei fiumi. Accademia della Crusca. URL: http://www.accademiadellacrusca.it/it/lingua-italiana/consulenza-linguistica/domande-risposte/genere-nomi-geografici-questione-fiumi (дата звернення: 23.12.2018).
 13. Gabrielli A. Il Mario, la Maria. Si dice o non si dice? Guida all’italiano parlato e scritto / a cura di P. Pivetti. Milan : Hoepli Editore, 2009. URL: http://dizionari.corriere.it/dizionario-si-dice/I/il-mario-la-maria.shtml (дата звернення: 13.12.2018).
 14. Gabrielli A. L’Aquila, La Spezia. Si dice o non si dice? Guida all’italiano parlato e scritto / a cura di P. Pivetti. Milan : Hoepli Editore, 2009. URL: http://dizionari.corriere.it/dizionario-si-dice/L/l-aquila.shtml (дата звернення: 30.12.2018).
 15. Gabrielli A. Nomi geografici: maschile o femminile? Si dice o non si dice? Guida all’italiano parlato e scritto / a cura di P. Pivetti. Milan : Hoepli Editore, 2009. URL: http://dizionari.corriere.it/dizionario-si-dice/N/nomi-geografici.shtml (дата звернення: 23.12.2018).
 16. Genere dei nomi delle squadre di calcio / Accademia della Crusca. 2002. URL: http://www.accademiadellacrusca.it/it/lingua-italiana/consulenza-linguistica/domande-risposte/genere-nomi-squadre-calcio (дата звернення: 23.12.2018).
 17. Gli avversari o gl’avversari? / Accademia della Crusca, a cura di R. Setti. 2002. URL: http://www.accademiadellacrusca.it/it/lingua-italiana/consulenza-linguistica/domande-risposte/avversari-glavversari (дата звернення: 27.12.2018).
 18. Grande grammatica italiana di consultazione / ed. L. Renzo, G. Salvi, A. Cardinaletti : in 3 vol. Bologna : Il Mulino, 2001. Vol. 1: La frase. I sintagmi nominale e preposizionale. 792 p.
 19. Grandi N. Articolo. Enciclopedia dell’italiano. URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/articolo_%28Enciclopedia-dell%27Italiano%29/ (дата звернення: 11.12.2018).
 20. Il pneumatico / lo pneumatico / Accademia della Crusca, a cura di R. Setti. 2002. URL: http://www.accademiadellacrusca.it/it/lingua-italiana/consulenza-linguistica/domande-risposte/pneumatico-pneumatico (дата звернення: 27.12.2018).
 21. Janner M. C. Sintassi dei nomi di marca in italiano. Note sulla determinazione. Il linguaggio della pubblicità italiano e tedesco: teoria e prassi. Italienische und deutsche Werbesprache: Theorie und Praxis / ed. P. Cotticelli Kurras, E. Ronneberger-Sibold, S. Wahl. Alessandria : Edizioni dell’Orso, 2012. P. 157–175. URL: https://www.zora.uzh.ch/id/eprint/73401/1/Janner_Sintassi.pdf (дата звернення: 02.01.2019).
 22. L’articolo con le date e le cifre / Accademia della Crusca, a cura di V. Gheno. 2008. URL: http://www.accademiadellacrusca.it/it/lingua-italiana/consulenza-linguistica/domande-risposte/larticolo-date-cifre (дата звернення: 25.12.2018).
 23. L’articolo prima di un prenome / Accademia della Crusca, a cura di R. Setti. 2003. URL: http://www.accademiadellacrusca.it/it/lingua-italiana/consulenza-linguistica/domande-risposte/larticolo-prima-prenome (дата звернення: 25.12.2018).
 24. Marcato C. Nomi di persona, nomi di luogo. Introduzione all’onomastica italiana. Bologna : Il Mulino, 2009. 234 p.
 25. Nardini F. Risposta a una domanda. Treccani – Domande e Risposte. URL: http://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/domande_e_risposte/grammatica/grammatica_058.html (дата звернення: 29.12.2018).
 26. Nencioni G. Risposta ai quesiti della professoressa Carmela Benedetti Balsamo di Verona, del signor Salvatore Maracino di Bologna e degli insegnanti del Centro Internazionale Studenti “G. La Pira” di Firenze su alcune costruzioni pleonastiche. La Crusca per voi. 1992. № 4. С. 6–7. URL: http://nencioni.sns.it/fileadmin/template/allegati/QuesitiRisposte/1992_04/1992_4_Risposta_2.pdf (дата звернення: 25.12.2018).
 27. Nencioni G. Risposta al quesito del signor Carmelo Bevacqua di Capo d’Orlando (MS) sull’uso intransitivo di vestire e sull’uso della preposizione prima di un nome proprio o di opera che inizi con un articolo. La Crusca per voi. 1996. № 13. С. 11. URL: http://nencioni.sns.it/fileadmin/template/allegati/QuesitiRisposte/1996_13/1996_13_Risposta_6.pdf (дата звернення: 26.12.2018).
 28. Novelli S. Nomi geografici, un genere difficile / Treccani, Istituto della Enciclopedia Italiana. URL: http://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/articoli/scritto_e_parlato/Elba.html (дата звернення: 23.12.2018).
 29. Patota G. Grammatica di riferimento dell’italiano contemporaneo. 5a ristampa. Novara : Garzanti Linguistica, 2017. 351 p.
 30. Petricola P. Nomi propri [prontuario]. Enciclopedia dell’italiano. 2011. URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/nomi-propri-prontuario_%28Enciclopedia-dell%27Italiano%29/ (дата звернення: 13.12.2018).
 31. Ramaglia F. Possessivi, aggettivi e pronomi. Enciclopedia dell’italiano. 2011. URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/aggettivi-e-pronomi-possessivi_%28Enciclopedia-dell%27Italiano%29/ (дата звернення: 26.12.2018).
 32. Salvi G., Vanelli L. Nuova grammatica italiana. Bologna : Il Mulino, 2017. 365 p.
 33. Serianni L. Grammatica italiana / con la collaborazione di A. Castelvecchi. 20a ristampa. Torino : UTET Università, 2016. 754 p.
 34. Treccani. A L’Aquila o all’Aquila. La grammatica italiana. URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/a-l-aquila-o-all-aquila_%28La-grammatica-italiana%29/ (дата звернення: 03.01.2019).
 35. Treccani. Articoli. La grammatica italiana. URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/articoli_(La-grammatica-italiana)/ (дата звернення: 10.12.2018).
 36. Treccani. Determinativi, articoli. La grammatica italiana. URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/articoli-determinativi_%28La-grammatica-italiana%29/ (дата звернення: 10.12.2018).
 37. Treccani. Possessivi, aggettivi e pronomi. La grammatica italiana. URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/aggettivi-e-pronomi-possessivi_%28La-grammatica-italiana%29/ (дата звернення: 26.12.2018).
 38. Treccani. Propri, nomi. La grammatica italiana. URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/nomi-propri_(La-grammatica-italiana)/ (дата звернення: 13.12.2018).
 39. Treccani. Vocabolario Treccani. URL: http://www.treccani.it/vocabolario/ (дата звернення: 03.01.2019).
 40. Uso dell’articolo e dell’aggettivo possessivo coi nomi di parentela / Accademia della Crusca, a cura di R. Setti. 2008. URL: http://www.accademiadellacrusca.it/it/lingua-italiana/consulenza-linguistica/domande-risposte/uso-dellarticolo-dellaggettivo-possessivo-no (дата звернення: 13.12.2018).
 41. Viviani A. Preposizioni davanti a nomi e titoli [prontuario]. Enciclopedia dell’italiano. 2011. URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/preposizioni-davanti-a-nomi-e-titoli-prontuario_%28Enciclopedia-dell%27Italiano%29/ (дата звернення: 25.12.2018).
 42. Viviani L. Articolo [prontuario]. Enciclopedia dell’italiano. URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/articolo-prontuario_%28Enciclopedia-dell%27Italiano%29/ (дата звернення: 11.12.2018).
 43. Zanichelli. Dizionari Zanichelli. URL: http://dizionari.zanichelli.it/dizionarionline/online.php?p=ZING# (дата звернення: 03.01.2019).

Лексикографічні джерела

 1. Cancogni M. La cugina di Londra. Roma : Lit Edizioni, 2011. 187 p.
 2. Corriere della Sera. I Kiss in Italia a Luglio: sarà l’ultima volta. URL: https://www.corriere.it/spettacoli/18_ottobre_29/i-kiss-italia-luglio-sara-l-ultima-volta-32fafb06-db88-11e8-a9c5-62cf8efd543f.shtml (дата звернення: 02.01.2019).
 3. Fallaci O. Il mio cuore è più stanco della mia voce. Milano : Rizzoli, 2013. 208 p.
 4. La Repubblica. Coachella, Beyoncé cade rovinosamente sul palco insieme alla sorella Solange. URL: https://video.repubblica.it/spettacoli-e-cultura/coachella-beyonce-cade-rovinosamente-sul-palco-insieme-alla-sorella-solange/302964/303600 (дата звернення: 02.01.2019).
 5. La Repubblica. Debito record ad aprile a 2.311 miliardi. URL: https://www.repubblica.it/economia/2018/06/15/news/debito_record_ad_aprile_a_2_311_miliardi-199068691/ (дата звернення: 01.01.2019).
 6. La Repubblica. Victoria Beckham smentisce: “Non ci sarà nessun tour per le Spice Girls”. URL: https://www.repubblica.it/economia/2018/06/15/news/debito_record_ad_aprile_a_2_311_miliardi-199068691/ (дата звернення: 02.01.2019).
 7. La Stampa. I Ricchi e Poveri: “La critica ci snobbava ma gli Abba ammisero che si ispiravano a noi”. URL: https://www.lastampa.it/2018/04/17/spettacoli/la-critica-ci-snobbava-ma-gli-abba-ammisero-che-si-ispiravano-a-noi-8gVHtbMEOs2NSvrVrcMjsN/pagina.html (дата звернення: 02.01.2019).
 8. La Stampa. Il ritorno dei Backstreet Boys conferma che il tempo (per qualcuno) non passa mai. URL: https://www.lastampa.it/2017/03/03/spettacoli/il-ritorno-dei-backstreet-boys-conferma-che-il-tempo-per-qualcuno-non-passa-mai-TH79gUg3iPoVGnrazGQeqK/pagina.html (дата звернення: 02.01.2019).
 9. Lucente M. Napoli 1647. Rivoluzione d’amore. Bologna : Caracò Editore, 2012. 40 p.
 10. Manzoni A. I Promessi sposi. Milano : Rizzoli, 1998. 816 p.
 11. Marzorati S. Autostrada per l’inferno: Storie vere di nero rock’n’roll. Stefano Marzorati, 2018. 233 p.
 12. Moneti Codignola M. Ipazia muore. Milano : Baldini+Castoldi, 2010. 256 p.
 13. Panzini A. Viaggio di un povero letterato. Milano : Fratelli Treves, 1919. 241 p.
 14. Pirandello L. Ho tante cose da dirvi… / L. Pirandello. Tutte le novelle. V. II (1905-1913) / a cura di L. Lugnani. Milano : BUR, 2007. 1240 p.
 15. Pitzorno B. Principessa Laurentina. Milano : Mondadori, 2012. 240 p.
 16. Pucci A. Centiloquio / Delizie degli eruditi toscani. Tomo VI / a cura di I. di San Luigi. Firenze : Gaetano Cambiagi, 1775.
 17. Straccini E. Il Cacciatore di Numeri – Steampunk Zeidos volume quinto. Tricase : Youcanprint, 2017. 616 p.
 18. Treccani. Enciclopedia Treccani. URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/ (дата звернення: 03.01.2019).