Articolo determinativo (означений артикль)

Форми означеного артикля

Однина (singolare) Множина (plurale)
Чоловічий рід (maschile) il, lo, l' i, gli
Жіночий рід (femminile) la, l' le

 

Артиклі чоловічого роду однини il та множини i вживаються:

 1. Перед однією приголосною літерою:

  il cielo – i cieli

  il giocatore – i giocatori

  il libro – i libri

  il suono – i suoni

  Винятком є іменник il dio, який у множині вживається з формою означеного артикля gli (від архаїчних форм l’iddio – gli iddei): il dio – gli dei.

  У літературній традиції поширене використання форми i dei [33, с. 166–167].

  У сталих висловах per lo meno, per lo più артикль lo залишився від архаїчної італійської мови [36; 8, с. 153].

 2. Перед сполученням приголосних літер, у яких першою літерою є не s, а другою обов’язково є l або r.

  il bruco – i bruchi

  il clima – i climi

  il greco – i greci

  il trono – i troni

 

Артиклі чоловічого роду однини lo та множини gli вживаються:

 1. Перед напівголосним звуком (semiconsonante), утвореним сполученням букви i, y або j та наступної голосної.

  lo iettatore /jettaˈtore/ – gli iettatori

  lo iugoslavo /juɡozˈlavo/ – gli iugoslavi

  lo juventino /juvenˈtino/ – gli juventini

  lo yen /jɛn/ – gli yen

  lo yogurt /ˈjɔɡurt/ – gli yogurt

  Зрідка можуть уживатися форми з артиклем однини il, l’: il iugoslavo, l’iato [33, с. 164; 8, с. 152]; їх рекомендовано уникати [36].

 2. Перед буквосполученням s+інша приголосна (s complicata).

  lo sbaglio – gli sbagli

  lo sguardo – gli sguardi

  lo slavo – gli slavi

  lo studente – gli studenti

  lo svizzero – gli svizzeri

  lo sweater – gli sweater

 3. Перед палатальним s (s palatale): фонетично – /ʃ /, графічно – sci-, sc(e)-.

  lo scemo – gli scemi

  lo sciame – gli sciami

  lo sciroppo – gli sciroppi

  Аналогічно вибір артикля відбувається й перед запозиченими словами, що починаються на звук /ʃ /.

  lo champagne – gli champagne

  lo shampoo – gli shampoo

  В архаїчній мові перед s complicata й s palatale могли вживатися форми артикля il, i [33, с. 164].

 4. Перед палатальним n (n palatale): фонетично – /ɲ/.

  lo gnomo – gli gnomi

  lo gnocco – gli gnocchi

  У розмовній мові [33, с. 164], зокрема в Північній Італії [1], поширені форми il gnocco – il gnocchi. Проте такі форми не відповідають граматичній нормі і їх варто уникати [1].

 5. Перед глухим z (фонетично – /ts/; z sorda) і дзвінким z (фонетично – /dz/; z sonora).

  lo zio /'tsio/ або /'dzio/ – gli zii

  lo zaino /ˈdzaino/ – gli zaini

  В архаїчній мові перед z могли вживатися форми артикля il, i [33, с. 164].

 6. Перед літерою x.

  lo xilofono – gli xilofoni

  lo xenofobo – gli xenofobi

 7. Перед іншими сполученнями приголосних, якщо другою літерою є не l і не r.

  lo psicologo – gli psicologi

  lo pneumotorace – gli pneumotoraci

  lo mnemonismo – gli mnemonismi

  lo ctenidio – gli ctenidi

  lo ftalato – gli ftalati

  Іменник pneumatico в розмовній мові часто вживається з артиклями un, il, i. Але в грамотній письмовій мові вживаються артиклі uno, lo, gli. [20; 33, с. 164].

 

Усічена форма артикля чоловічого роду однини l’ (утворена внаслідок елізії (elisione) від lo) і форма множини gli вживаються:

 1. Перед голосною літерою.

  l’amico – gli amici

  l’eroe – gli eroi

  В архаїчній мові перед іменником, що починається на літеру i, могла відбуватися елізія: gl’italiani, gl’iddei [17; 36; 8, с. 153].

 2. Перед напівголосною u (u semiconsonantica).

  l’uomo /ˈwɔmo/ – gli uomini

  l’uovo /ˈwɔvo/ – le uova (plurale irregolare жіночого роду)

 

Вибір форми артикля однини перед запозиченими словами, що починаються на літеру h, відбувається згідно з вимовою (у множині артикль завжди буде gli) [33, с. 165; 8, с. 153]:

 1. Якщо слово починається на h німу (h muta) (наприклад, у запозиченнях з латини, значній кількості запозичень із французької мови), уживається форма артикля однини l’:

  l’habitat, l’harem, l’hashish

 2. Якщо слово починається на h придихову (h aspirata) (наприклад, у запозиченнях з англійської, німецької мов), уживається форми артикля lo:

  lo hot dog, lo hamburger, lo hardware, sullo Hegel, lo Hitler, lo Heine

  Сьогодні існує тенденція до використання усіченої форми артикля навіть з наведеними словами внаслідок набуття ними італійської вимови з h muta замість h aspirata: l’hamburger, l’hardware тощо [33, с. 165; 36].

  Форми артикля un, l’ завжди вживаються перед словами, похідними від запозичених, що набули італійський суфікс: un heiniano, dall’hitlerismo [33, с. 165].

 

Вибір форми артикля перед запозиченими словами, що починаються на літеру w, відбувається згідно з вимовою [33, с. 165]:

 1. Якщо w вимовляється як напівголосний u (u semiconsonantica), уживаються форми артикля lo, gli.

  lo whisky /ˈwɪskɪ/ – gli whisky

  lo western /ˈwɛstern/ – gli western

  Часто також уживаються форми il, i, коли літера w в наведених словах відтворюється як повноцінна приголосна: il whisky – i whisky, il western – i western [33, с. 165; 36].

 2. Якщо w вимовляється як v або не вимовляється, уживаються форми артикля il, i.

  il wafer /'vafer/ – i wafer

  il wahabita /vaaˈbita/ – i wahabiti

 

Артиклі жіночого роду однини la та множини le вживаються:

 1. Перед приголосною літерою.

  la casa – le case

  la donna – le donne

  la tavola – le tavole

 2. Перед напівголосним звуком (semiconsonante).

  la iena /ˈjɛna/ – le iene

  la yugoslava /juɡozˈlava/ – le yugoslave

  la juventina /juvenˈtina/ – le juventine

Усічена форма артикля жіночого роду однини l’ (утворена внаслідок елізії (elisione) від la) і форма множини le вживаються перед словами, що починаються на голосну літеру.

l’amica – le amiche

l’erba – le erbe

l’onda – le onde

У письмовій мові, зокрема в журналістиці, перед голосною літерою часто елізія не відбувається: la urgenza [8, с. 153].

Елізія з артиклем множини le може відбуватися лише перед літерою e та майже завжди – лише в поетичній мові: l’elica – l’eliche [8, с. 153].

У запозичених словах на h, на відміну від чоловічого роду, здебільшого вживається форма без усічення la [8, с. 153; 36]:

la holding – le holding

la hall – le hall

 

Перед словами, що починаються на літеру j (приголосний звук), уживаються форми артикля чоловічого роду il, i та жіночого роду la, le [36]:

il j’accuse /ʒaˈkyz/ – i j’accuse

il jet-set /dʒetˈsɛt/ – i jet-set

la jam-session /dʒemˈsɛʃʃon/ – le jam-session

Форми артикля перед абревіатурами

Див. докладно в розділі «Форми артикля перед абревіатурами».

Використані джерела

 1. Alcune “anomalie” nella scelta dell’articolo / Accademia della Crusca, a cura di V. Gheno. 2008. URL: http://www.accademiadellacrusca.it/it/lingua-italiana/consulenza-linguistica/domande-risposte/alcune-anomalie-scelta-dellarticolo (дата звернення: 25.12.2018).
 2. Articolo davanti a parole straniere inizianti per w e sw / Accademia della Crusca. 2005. URL: http://www.accademiadellacrusca.it/it/lingua-italiana/consulenza-linguistica/domande-risposte/articolo-davanti-parole-straniere-inizianti- (дата звернення: 25.12.2018).
 3. Bocchiola M., Gerolin L. Grammatica pratica dell’italiano dalla A alla Z. Milan : Hoepli Editore, 1995. 244 p.
 4. Caffarelli E. Articoli e preposizioni davanti ai nomi delle isole. Accademia della Crusca. URL: http://www.accademiadellacrusca.it/it/lingua-italiana/consulenza-linguistica/domande-risposte/articoli-preposizioni-davanti-nomi-isole (дата звернення: 22.12.2018).
 5. Cerbasi D. Scegliere l’italiano: Autori stranieri che scrivono nella nostra lingua. Roma : Edizioni Nuova Cultura, 2017. 74 p.
 6. Coletti V. Articolo determinativo con nomi di aziende. Accademia della Crusca. URL: http://www.accademiadellacrusca.it/it/lingua-italiana/consulenza-linguistica/domande-risposte/articolo-determinativo-nomi-aziende (дата звернення: 27.12.2018).
 7. D’Achille P. In Lazio o nel Lazio? Accademia della Crusca. URL: http://www.accademiadellacrusca.it/it/lingua-italiana/consulenza-linguistica/domande-risposte/lazio-lazio (дата звернення: 31.12.2018).
 8. Dardano M., Trifone P. Grammatica italiana con nozioni di linguistica. Bologna : Zanichelli Editore, 1995. 789 p.
 9. Della Valle V., Patota G. Viva la grammatica! Milano : Sperling & Kupfer, 2011. 135 p.
 10. Faloppa F. Parentela, nomi di. Enciclopedia dell’italiano. 2011. URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/nomi-di-parentela_%28Enciclopedia-dell%27Italiano%29/ (дата звернення: 26.12.2018).
 11. Fanfani M. Fiumi femminili, fiumi maschili. Accademia della Crusca. URL: http://www.accademiadellacrusca.it/it/scaffali-digitali/articolo/fiumi-femminili-fiumi-maschili (дата звернення: 23.12.2018).
 12. Fanfani M. Sul genere dei nomi geografici: la questione dei fiumi. Accademia della Crusca. URL: http://www.accademiadellacrusca.it/it/lingua-italiana/consulenza-linguistica/domande-risposte/genere-nomi-geografici-questione-fiumi (дата звернення: 23.12.2018).
 13. Gabrielli A. Il Mario, la Maria. Si dice o non si dice? Guida all’italiano parlato e scritto / a cura di P. Pivetti. Milan : Hoepli Editore, 2009. URL: http://dizionari.corriere.it/dizionario-si-dice/I/il-mario-la-maria.shtml (дата звернення: 13.12.2018).
 14. Gabrielli A. L’Aquila, La Spezia. Si dice o non si dice? Guida all’italiano parlato e scritto / a cura di P. Pivetti. Milan : Hoepli Editore, 2009. URL: http://dizionari.corriere.it/dizionario-si-dice/L/l-aquila.shtml (дата звернення: 30.12.2018).
 15. Gabrielli A. Nomi geografici: maschile o femminile? Si dice o non si dice? Guida all’italiano parlato e scritto / a cura di P. Pivetti. Milan : Hoepli Editore, 2009. URL: http://dizionari.corriere.it/dizionario-si-dice/N/nomi-geografici.shtml (дата звернення: 23.12.2018).
 16. Genere dei nomi delle squadre di calcio / Accademia della Crusca. 2002. URL: http://www.accademiadellacrusca.it/it/lingua-italiana/consulenza-linguistica/domande-risposte/genere-nomi-squadre-calcio (дата звернення: 23.12.2018).
 17. Gli avversari o gl’avversari? / Accademia della Crusca, a cura di R. Setti. 2002. URL: http://www.accademiadellacrusca.it/it/lingua-italiana/consulenza-linguistica/domande-risposte/avversari-glavversari (дата звернення: 27.12.2018).
 18. Grande grammatica italiana di consultazione / ed. L. Renzo, G. Salvi, A. Cardinaletti : in 3 vol. Bologna : Il Mulino, 2001. Vol. 1: La frase. I sintagmi nominale e preposizionale. 792 p.
 19. Grandi N. Articolo. Enciclopedia dell’italiano. URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/articolo_%28Enciclopedia-dell%27Italiano%29/ (дата звернення: 11.12.2018).
 20. Il pneumatico / lo pneumatico / Accademia della Crusca, a cura di R. Setti. 2002. URL: http://www.accademiadellacrusca.it/it/lingua-italiana/consulenza-linguistica/domande-risposte/pneumatico-pneumatico (дата звернення: 27.12.2018).
 21. Janner M. C. Sintassi dei nomi di marca in italiano. Note sulla determinazione. Il linguaggio della pubblicità italiano e tedesco: teoria e prassi. Italienische und deutsche Werbesprache: Theorie und Praxis / ed. P. Cotticelli Kurras, E. Ronneberger-Sibold, S. Wahl. Alessandria : Edizioni dell’Orso, 2012. P. 157–175. URL: https://www.zora.uzh.ch/id/eprint/73401/1/Janner_Sintassi.pdf (дата звернення: 02.01.2019).
 22. L’articolo con le date e le cifre / Accademia della Crusca, a cura di V. Gheno. 2008. URL: http://www.accademiadellacrusca.it/it/lingua-italiana/consulenza-linguistica/domande-risposte/larticolo-date-cifre (дата звернення: 25.12.2018).
 23. L’articolo prima di un prenome / Accademia della Crusca, a cura di R. Setti. 2003. URL: http://www.accademiadellacrusca.it/it/lingua-italiana/consulenza-linguistica/domande-risposte/larticolo-prima-prenome (дата звернення: 25.12.2018).
 24. Marcato C. Nomi di persona, nomi di luogo. Introduzione all’onomastica italiana. Bologna : Il Mulino, 2009. 234 p.
 25. Nardini F. Risposta a una domanda. Treccani – Domande e Risposte. URL: http://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/domande_e_risposte/grammatica/grammatica_058.html (дата звернення: 29.12.2018).
 26. Nencioni G. Risposta ai quesiti della professoressa Carmela Benedetti Balsamo di Verona, del signor Salvatore Maracino di Bologna e degli insegnanti del Centro Internazionale Studenti “G. La Pira” di Firenze su alcune costruzioni pleonastiche. La Crusca per voi. 1992. № 4. С. 6–7. URL: http://nencioni.sns.it/fileadmin/template/allegati/QuesitiRisposte/1992_04/1992_4_Risposta_2.pdf (дата звернення: 25.12.2018).
 27. Nencioni G. Risposta al quesito del signor Carmelo Bevacqua di Capo d’Orlando (MS) sull’uso intransitivo di vestire e sull’uso della preposizione prima di un nome proprio o di opera che inizi con un articolo. La Crusca per voi. 1996. № 13. С. 11. URL: http://nencioni.sns.it/fileadmin/template/allegati/QuesitiRisposte/1996_13/1996_13_Risposta_6.pdf (дата звернення: 26.12.2018).
 28. Novelli S. Nomi geografici, un genere difficile / Treccani, Istituto della Enciclopedia Italiana. URL: http://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/articoli/scritto_e_parlato/Elba.html (дата звернення: 23.12.2018).
 29. Patota G. Grammatica di riferimento dell’italiano contemporaneo. 5a ristampa. Novara : Garzanti Linguistica, 2017. 351 p.
 30. Petricola P. Nomi propri [prontuario]. Enciclopedia dell’italiano. 2011. URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/nomi-propri-prontuario_%28Enciclopedia-dell%27Italiano%29/ (дата звернення: 13.12.2018).
 31. Ramaglia F. Possessivi, aggettivi e pronomi. Enciclopedia dell’italiano. 2011. URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/aggettivi-e-pronomi-possessivi_%28Enciclopedia-dell%27Italiano%29/ (дата звернення: 26.12.2018).
 32. Salvi G., Vanelli L. Nuova grammatica italiana. Bologna : Il Mulino, 2017. 365 p.
 33. Serianni L. Grammatica italiana / con la collaborazione di A. Castelvecchi. 20a ristampa. Torino : UTET Università, 2016. 754 p.
 34. Treccani. A L’Aquila o all’Aquila. La grammatica italiana. URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/a-l-aquila-o-all-aquila_%28La-grammatica-italiana%29/ (дата звернення: 03.01.2019).
 35. Treccani. Articoli. La grammatica italiana. URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/articoli_(La-grammatica-italiana)/ (дата звернення: 10.12.2018).
 36. Treccani. Determinativi, articoli. La grammatica italiana. URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/articoli-determinativi_%28La-grammatica-italiana%29/ (дата звернення: 10.12.2018).
 37. Treccani. Possessivi, aggettivi e pronomi. La grammatica italiana. URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/aggettivi-e-pronomi-possessivi_%28La-grammatica-italiana%29/ (дата звернення: 26.12.2018).
 38. Treccani. Propri, nomi. La grammatica italiana. URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/nomi-propri_(La-grammatica-italiana)/ (дата звернення: 13.12.2018).
 39. Treccani. Vocabolario Treccani. URL: http://www.treccani.it/vocabolario/ (дата звернення: 03.01.2019).
 40. Uso dell’articolo e dell’aggettivo possessivo coi nomi di parentela / Accademia della Crusca, a cura di R. Setti. 2008. URL: http://www.accademiadellacrusca.it/it/lingua-italiana/consulenza-linguistica/domande-risposte/uso-dellarticolo-dellaggettivo-possessivo-no (дата звернення: 13.12.2018).
 41. Viviani A. Preposizioni davanti a nomi e titoli [prontuario]. Enciclopedia dell’italiano. 2011. URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/preposizioni-davanti-a-nomi-e-titoli-prontuario_%28Enciclopedia-dell%27Italiano%29/ (дата звернення: 25.12.2018).
 42. Viviani L. Articolo [prontuario]. Enciclopedia dell’italiano. URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/articolo-prontuario_%28Enciclopedia-dell%27Italiano%29/ (дата звернення: 11.12.2018).
 43. Zanichelli. Dizionari Zanichelli. URL: http://dizionari.zanichelli.it/dizionarionline/online.php?p=ZING# (дата звернення: 03.01.2019).

Лексикографічні джерела

 1. Cancogni M. La cugina di Londra. Roma : Lit Edizioni, 2011. 187 p.
 2. Corriere della Sera. I Kiss in Italia a Luglio: sarà l’ultima volta. URL: https://www.corriere.it/spettacoli/18_ottobre_29/i-kiss-italia-luglio-sara-l-ultima-volta-32fafb06-db88-11e8-a9c5-62cf8efd543f.shtml (дата звернення: 02.01.2019).
 3. Fallaci O. Il mio cuore è più stanco della mia voce. Milano : Rizzoli, 2013. 208 p.
 4. La Repubblica. Coachella, Beyoncé cade rovinosamente sul palco insieme alla sorella Solange. URL: https://video.repubblica.it/spettacoli-e-cultura/coachella-beyonce-cade-rovinosamente-sul-palco-insieme-alla-sorella-solange/302964/303600 (дата звернення: 02.01.2019).
 5. La Repubblica. Debito record ad aprile a 2.311 miliardi. URL: https://www.repubblica.it/economia/2018/06/15/news/debito_record_ad_aprile_a_2_311_miliardi-199068691/ (дата звернення: 01.01.2019).
 6. La Repubblica. Victoria Beckham smentisce: “Non ci sarà nessun tour per le Spice Girls”. URL: https://www.repubblica.it/economia/2018/06/15/news/debito_record_ad_aprile_a_2_311_miliardi-199068691/ (дата звернення: 02.01.2019).
 7. La Stampa. I Ricchi e Poveri: “La critica ci snobbava ma gli Abba ammisero che si ispiravano a noi”. URL: https://www.lastampa.it/2018/04/17/spettacoli/la-critica-ci-snobbava-ma-gli-abba-ammisero-che-si-ispiravano-a-noi-8gVHtbMEOs2NSvrVrcMjsN/pagina.html (дата звернення: 02.01.2019).
 8. La Stampa. Il ritorno dei Backstreet Boys conferma che il tempo (per qualcuno) non passa mai. URL: https://www.lastampa.it/2017/03/03/spettacoli/il-ritorno-dei-backstreet-boys-conferma-che-il-tempo-per-qualcuno-non-passa-mai-TH79gUg3iPoVGnrazGQeqK/pagina.html (дата звернення: 02.01.2019).
 9. Lucente M. Napoli 1647. Rivoluzione d’amore. Bologna : Caracò Editore, 2012. 40 p.
 10. Manzoni A. I Promessi sposi. Milano : Rizzoli, 1998. 816 p.
 11. Marzorati S. Autostrada per l’inferno: Storie vere di nero rock’n’roll. Stefano Marzorati, 2018. 233 p.
 12. Moneti Codignola M. Ipazia muore. Milano : Baldini+Castoldi, 2010. 256 p.
 13. Panzini A. Viaggio di un povero letterato. Milano : Fratelli Treves, 1919. 241 p.
 14. Pirandello L. Ho tante cose da dirvi… / L. Pirandello. Tutte le novelle. V. II (1905-1913) / a cura di L. Lugnani. Milano : BUR, 2007. 1240 p.
 15. Pitzorno B. Principessa Laurentina. Milano : Mondadori, 2012. 240 p.
 16. Pucci A. Centiloquio / Delizie degli eruditi toscani. Tomo VI / a cura di I. di San Luigi. Firenze : Gaetano Cambiagi, 1775.
 17. Straccini E. Il Cacciatore di Numeri – Steampunk Zeidos volume quinto. Tricase : Youcanprint, 2017. 616 p.
 18. Treccani. Enciclopedia Treccani. URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/ (дата звернення: 03.01.2019).