Passé simple (простий минулий час)
Утворення passé simple
 1. Група І (дієслова, що закінчуються на -er, крім aller). Дієслова першої групи відмінюються за загальним правилом: від інфінітива, або неозначеної форми дієслова (infinitif) відкидається закінчення -er і додаються відповідні закінчення для конкретних осіб.

  je parler +ai parlai
  tu +as parlas
  il/elle/on +a parla
  nous +âmes parlâmes
  vous +âtes parlâtes
  ils/elles +èrent parlèrent
  Якщо закінченню в інфінітиві дієслова передує літера c, в усіх особах, крім 3-ї ос. мн., для збереження звука [s] замість [k] перед закінченнями passé simple до літери c додається діакритичний знак cédille:
  commencer: je commençai, tu commenças, il commença, nous commençâmes, vous commençâtes, ils commencèrent
  Якщо закінченню в інфінітиві дієслова передує літера g, в усіх особах, крім 3-ї ос. мн., для збереження звука [ʒ] замість [ɡ] перед закінченнями passé simple додається літера e:
  manger: je mangeai, tu mangeas, il mangea, nous mangeâmes, vous mangeâtes, ils mangèrent
 2. Група ІІ (дієслова, що закінчуються на -ir, з додаванням суфікса -iss у множині теперішнього часу). Дієслова другої групи відмінюються за загальним правилом: від неозначеної форми (інфінітива) відкидається закінчення -ir і додаються відповідні закінчення для конкретних осіб.

  je finir +is finis
  tu +is finis
  il/elle/on +it finit
  nous +îmes finîmes
  vous +îtes finîtes
  ils/elles +irent finirent
  У дієслові haïr та похідних в усіх особах зберігається tréma. Важливо наголосити, що в 1-й та 2-й ос. мн. у закінченнях passé simple цього дієслова accent circonflexe теж замінюється на tréma.
  haïr: je haïs, tu haïs, il haït, nous haïmes, vous haïtes, ils haïrent
 3. Група ІІI (дієслова, що закінчуються на -ir (без суфікса -iss у множині теперішнього часу), -oir, -re, а також дієслово aller). Дієслова третьої групи в passé simple відмінюються неправильно, тому можна систематизувати лише типові закінчення таких дієслів:

  1. Закінчення -is, -is, -it, -îmes, -îtes, -irent мають:

   1. Дієслова на -ir, крім courir, mourir, tenir, venir і похідних.

    sentir: je sentis, tu sentis, il sentit, nous sentîmes, vous sentîtes, ils sentirent
    souffrir: je souffris, tu souffris, il souffrit, nous souffrîmes, vous souffrîtes, ils souffrirent
    У дієслові ouïr в усіх особах зберігається tréma. Важливо наголосити, що в 1-й та 2-й ос. мн. у закінченнях passé simple цього дієслова accent circonflexe теж замінюється на tréma.
    ouïr: j’ouïs, tu ouïs, il ouït, nous ouïmes, vous ouïtes, ils ouïrent
   2. Більшість дієслів на -re.

    dire: je dis, tu dis, il dit, nous dîmes, vous dîtes, ils dirent
    faire: je fis, tu fis, il fit, nous fîmes, vous fîtes, ils firent
    mettre: je mis, tu mis, il mit, nous mîmes, vous mîtes, ils mirent
    répondre: je répondis, tu répondis, il répondit, nous répondîmes, vous répondîtes, ils répondirent
    descendre: je descendis, tu descendis, il descendit, nous descendîmes, vous descendîtes, ils descendirent
    attendre: j’attendis, tu attendis, il attendit, nous attendîmes, vous attendîtes, ils attendirent
    naître: je naquis, tu naquis, il naquit, nous naquîmes, vous naquîtes, ils naquirent
    battre: je battis, tu battis, il battit, nous battîmes, vous battîtes, ils battirent
   3. Дієслова на -indre.

    craindre: je craignis, tu craignis, il craignit, nous craignîmes, vous craignîtes, ils craignirent
    atteindre: j’atteignis, tu atteignis, il atteignit, nous atteignîmes, vous atteignîtes, ils atteignirent
   4. Дієслова asseoir, surseoir, voir, а також похідні та дієслова того самого типу (entrevoir, revoir, prévoir тощо), крім дієслова pourvoir.

    asseoir: j’assis, tu assis, il assit, nous assîmes, vous assîtes, ils assirent
    voir: je vis, tu vis, il vit, nous vîmes, vous vîtes, ils virent
  2. Закінчення -us, -us, -ut, -ûmes, -ûtes, -urent мають більшість інших дієслів третьої групи, зокрема такі:

   1. Дієслова на -oir, крім asseoir, surseoir, voir і похідних та дієслів того самого типу (entrevoir, revoir, prévoir тощо), але включно з дієсловом pourvoir.

    avoir: j’eus, tu eus, il eut, nous eûmes, vous eûtes, ils eurent
    pouvoir: je pus, tu pus, il put, nous pûmes, vous pûtes, ils purent
    savoir: je sus, tu sus, il sut, nous sûmes, vous sûtes, ils surent
    vouloir: je voulus, tu voulus, il voulut, nous voulûmes, vous voulûtes, ils voulurent
    devoir: je dus, tu dus, il dut, nous dûmes, vous dûtes, ils durent
    pourvoir: je pourvus, tu pourvus, il pourvut, nous pourvûmes, vous pourvûtes, ils pourvurent
   2. Деякі дієслова на -re: boire, conclure, connaître, croire, croître, être, exclure, lire, moudre, paraître, plaire, repaître, résoudre, taire, vivre і похідні.

    être: je fus, tu fus, il fut, nous fûmes, vous fûtes, ils furent
    boire: je bus, tu bus, il but, nous bûmes, vous bûtes, ils burent
    connaître: je connus, tu connus, il connut, nous connûmes, vous connûtes, ils connurent
    lire: je lus, tu lus, il lut, nous lûmes, vous lûtes, ils lurent
    vivre: je vécus, tu vécus, il vécut, nous vécûmes, vous vécûtes, ils vécurent
    plaire: je plus, tu plus, il plut, nous plûmes, vous plûtes, ils plurent
    résoudre: je résolus, tu résolus, il résolut, nous résolûmes, vous résolûtes, ils résolurent
    croire: je crus, tu crus, il crut, nous crûmes, vous crûtes, ils crurent
    У дієслові croître в усіх особах passé simple уживається accent circonflexe для його розрізнення з дієсловом croire.
    croître: je crûs, tu crûs, il crût, nous crûmes, vous crûtes, ils crûrent
    Але: accroître: j’accrus, tu accrus, il accrut, nous accrûmes, vous accrûtes, ils accrurent
   3. Дієслова courir, mourir та похідні.

    courir: je courus, tu courus, il courut, nous courûmes, vous courûtes, ils coururent
    mourir: je mourus, tu mourus, il mourut, nous mourûmes, vous mourûtes, ils moururent
  3. Закінчення -ins, -ins, -int, -înmes, -întes, -inrent мають дієслова tenir, venir та інші дієслова цього типу.

   tenir: je tins, tu tins, il tînt, nous tînmes, vous tîntes, ils tinrent
   venir: je vins, tu vins, il vînt, nous vînmes, vous vîntes, ils vinrent
  4. Дієслово aller відмінюється як дієслово I групи.

   aller: j’allai, tu allas, il alla, nous allâmes, vous allâtes, ils allèrent
Для уточнення відмінювання французьких дієслів у passé simple скористайтесь електронним орфографічним словником французької мови.
Уживання passé simple у французькій мові
 1. Passé simple (інша назва – passé défini) вживається для позначення дії, яка відбулася та повністю закінчилася в минулому часу і розглядається як така, що не має жодного зв’язку з теперішнім часом.

  Claude Debussy naquit en 1862. – Клод Дебюссі народився 1862 року.
  Ce soir-là Nadine rentra tard. – Того вечора Надін повернулася пізно.

  Сьогодні passé simple майже не вживається в усному мовленні та може зустрічатися лише в деяких регіонах, зокрема на півдні Франції. Також він може вживатися у високій мові у складі деяких усталених зворотів (il fut un temps, s’il en fut). В усному мовленні замість passé simple найчастіше вживається passé composé.

  Натомість passé simple широко вживається в письмовій мові: в історичних хроніках, у художній літературі, наукових текстах, журналістських статтях тощо. Переважно passé simple уживається в 3-й особі одн. та мн.

  Passé simple уживається для позначення дій, які повністю обмежені минулим часом та не мають зв’язку з часом теперішнім. За вживання passé simple минулій дії надається відтінок її віддаленості, «давнини» [13, с. 538].

  Однак сьогодні passé composé часто конкурує з passé simple і в письмовій мові, позначаючи дії, які повністю завершилися в минулому і не мають фактичного зв’язку з теперішнім часом. Проте ці два часи не є тотожними. Якщо за вживання passé simple ідеться про факт, який повністю відрізаний від теперішнього часу, то за вживання passé composé мовець повідомляє про певні минулі події з відчуттям «психологічної близькості» [13, с. 536].

  Коли passé simple уживається з дієсловами, що позначають недоконаний вид (verbes imperfectifs), він може позначати дію, що тривала певний час, визначаючи межі початку та кінця дії (il marcha vingt jours – він пройшов двадцять днів). Також passé simple може окреслювати тільки початок дії (dès huit heures il marcha – з восьмої години він почав іти) або її кінець (il marcha jusqu’à midi – він ішов (пройшов) до обіду) [1, с. 483–484].

  Imparfait теж позначає дію, що відбувалася протягом певного часу в минулому. Однак imparfait, на відміну від passé simple, не визначає меж минулої дії, лише описуючи сам її хід: il marchait – він ішов.
  1. Коли passé simple уживається для позначення кількох дій, такі дії позначаються як послідовні, такі, що відбулися одна після одної. Тому часто passé simple уживається саме в розповіді (narration).

   Simon se mit au lit. Tout d’un coup quelqu’un cria dehors. Il se leva, alluma la lumière et sortit. – Сімон уклався спати. Раптом надворі хтось закричав. Він устав, запалив світло та вийшов.
   На відміну від passé simple, imparfait в таких реченнях позначає дії як такі, що відбуваються водночас, а тому часто вживається в описі (description).
   Les étoiles scintillaient dans le ciel. La nuit était calme. La ville dormait. – Зорі мерехтіли в небі. Була тиха ніч. Місто спало.

   Див. більше в розділі «Indicatif imparfait (незакінчений минулий час дійсного способу)».

  2. Passé simple може вживатися для позначення короткої дії «першого плану» (action-point), що відбулася на тлі довшої дії «другого плану» (action-ligne), яку висловлено за допомогою imparfait.

   Les acteurs entendirent les applaudissements qui retentissaient de l’autre côté du rideau. – Актори почули оплески, що лунали по той бік завіси.
  3. Passé simple може вживатися для позначення минулих дій, що відбувалися неодноразово.

   Chaque matin le muezzin appela les fidèles à la prière du haut du minaret. – Щоранку муедзин із мінарету закликав правовірних до молитви.
  4. Також у деяких випадках passé simple може позначати минулу дію, що передує іншій минулій дії, позначеній іншим минулим часом.

   Cette femme à l’agonie, refusant dans les larmes de renier ce qu’elle appelait son art, témoignait d’une grandeur que, devant la rampe, elle n’atteignit jamais. (Albert Camus, «Mythe de Sisyphe», у [7, с. 1094]) – В агонії ця жінка крізь сльози відмовилася зректися того, що звала своїм мистецтвом: то була велич, якої вона так і не сягнула у світлі рампи.
 2. Passé simple також може вживатися для позначення певних загальних істин, що існують поза часовими межами (passé gnomique). У такому значенні passé simple уживається з прислівниками часу (adverbes de temps), як-от jamais, souvent, toujours тощо.

  Jamais mauvais ouvrier ne trouva bon outil. – Шолудиве порося і в Петрівку змерзне.
Використані джерела
 1. Arrivé M., Gadet F., Galmiche M. La grammaire d’aujourd’hui : guide alphabétique de linguistique française. 5-е вид. Париж: Flammarion, 2010. 710 с.
 2. Bescherelle. Conjugeur. Bescherelle. URL: https://bescherelle.com/conjugueur.php (дата звернення: 19.09.2018).
 3. Bescherelle. Toutes les règles – Comment conjuguer un verbe ? Bescherelle. URL: https://bescherelle.com/toutes-les-regles (дата звернення: 19.09.2018).
 4. Delatour Y., Jennepin D., Léon-Dufour M., Teyssier B. Nouvelle grammaire du français. Париж: Hachette Livre, 2004. 368 с.
 5. Dubois J., Lagane, R. Grammaire. Париж: Larousse, 2009. 154 с.
 6. Favre M. Le Passé Simple Gnomique et l’enaction. Signifiances (Signifying). 2017. № 1 (1). С. 101–116.
 7. Grevisse M., Goosse A. Le Bon usage. 14-е вид. Брюссель: De Boeck-Duculot, 2007. 1600 с.
 8. Mauger G. Grammaire pratique du français d’aujourd’hui. 7-е вид. Париж: Librairie Hachette, 1968. 420 с.
 9. Narjoux C. Le Grevisse de l’étudiant : grammaire graduelle du français. 4-е вид. Брюссель: De Boeck Supérieur, 2018. 768 с.
 10. Office québécois de la langue française. Déclin du passé simple. Banque de dépannage linguistique. URL: http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?id=4209 (дата звернення: 20.09.2018).
 11. Office québécois de la langue française. Formes du passé simple. Banque de dépannage linguistique. URL: http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?id=4207 (дата звернення: 20.09.2018).
 12. Office québécois de la langue française. Généralités sur le passé simple. Banque de dépannage linguistique. URL: http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?id=4210 (дата звернення: 20.09.2018).
 13. Riegel M., Pellat J.-C., Rioul R. Grammaire méthodique du français. 4-е вид. Париж: Presses Universitaires de France, 2009. 1152 с.