Passé composé (складний минулий час)
Утворення passé composé

Passé composé (інша назва – passé indéfini) у французькій мові утворюється додаванням до допоміжного дієслова avoir або être в indicatif présent у відповідній особі participe passé відмінюваного дієслова.

parler partir
je (j’) ai parlé suis parti/ie
tu as parlé es parti/ie
il/elle/on a parlé est parti/ie
nous avons parlé sommes partis/ies
vous avez parlé êtes partis/ies
ils/elles ont parlé sont partis/ies
Щодо вибору допоміжного дієслова див. розділ «Verbes auxiliaires (допоміжні дієслова)».
Уживання passé composé у французькій мові
 1. Passé composé вживається для позначення дії, яка відбулася в минулому часі, але має зв’язок із теперішнім часом. При цьому може зазначатися або не зазначатися точний час, коли відбулася така дія.

  Nous sommes partis de Nancy ce matin. – Ми вирушили з Нансі сьогодні вранці.
  Tu n’as pas encore pris ton petit déjeuner ? Je t’ai acheté un croissant. – Ти ще не снідала? Я купив тобі круасан.
  Passé composé може вживатися також і для позначення дій, які повністю завершилися в минулому і не мають фактичного зв’язку з теперішнім часом. У такому значенні passé composé заміняє passé simple, який сьогодні в усному мовленні майже не вживається. Проте ці два часи не є тотожними. Якщо за вживання passé simple ідеться про факт, який повністю відрізаний від теперішнього часу, то за вживання passé composé мовець повідомляє про певні минулі події з відчуттям «психологічної близькості» [7, с. 536]. Див. детально у статті «Passé simple (простий минулий час)».
  1. Passé composé може вживатися для позначення дії, що передує іншій дії в теперішньому часі.

   J’ai reçu ton cadeau et je t’en remercie. – Я отримав твій подарунок. Дякую тобі!
  2. Passé composé може вживатися для позначення низки послідовних подій, що завершилися в минулому. Часто для підкреслення послідовності таких подій уживаються прислівники часу (adverbes de temps), як-от alors, après, ensuite, puis, tout à coup тощо.

   Jean-Paul a pris son sac et y a mis tous ses vêtements. Puis, il est sorti. – Жан-Поль узяв сумку та склав туди весь свій одяг. Відтак він вийшов.
  3. Passé composé може вживатися для позначення дії, що відбулася в минулому неодноразово.

   J’ai vu ce film plusieurs fois. – Я бачив цей фільм багато разів.
  4. Passé composé може позначати тривалу дію, що закінчилася в минулому.

   Ma fille a appris cette poésie en 40 minutes. – Моя дочка вивчила цей вірш за 40 хвилин.
   Charles a longtemps travaillé comme agronome. – Шарль довгий час працював агрономом. (дія закінчилася – сьогодні він уже цим не займається)
  5. Passé composé також може позначати дію, що почалася в минулому та триває досі.

   Depuis mille ans, cet édifice a bravé les intempéries [5, с. 239]. – Уже тисячу років ця будівля кидає виклик негодам. (будівля досі стоїть)
  У французькій мові також уживається форма passé surcomposé – переважно у підрядних реченнях часу для позначення дії, яка відбулася раніше за іншу дію, передану passé composé або imparfait.
  Quand Geneviève a eu compris sa faute, elle s’est mise à pleurer. – Коли Женев'єв зрозуміла свою помилку, вона заплакала.
  Також ця форма може вживатися самостійно для позначення скорого закінчення дії.
  On a donné au chien une assiette de soupe et il l’a eu vite nettoyée [5, с. 240]. – Псові дали тарілку супу, і він її скоро геть-чисто вилизав.
 2. Passé composé може вживатися для позначення загальних істин. У цьому разі висловлюється посилання на подію, яка відбувалася в минулому часі та існує зараз або може повторюватися надалі. Дієслово переважно вживається з прислівниками часу (adverbes de temps), як-от jamais, souvent, toujours тощо.

  Jamais mauvais ouvrier n’a trouvé bon outil. – Шолудиве порося і в Петрівку змерзне.
  Vous l’avez toujours dit. – Ви завжди так казали.
 3. Passé composé може позначати майбутню дію, що закінчиться невдовзі. У цьому значенні passé composé виконує роль futur antérieur. Дієслово переважно супроводжується додатком часу (complément de temps).

  Attends, j’ai fini dans dix minutes. – Стривай, за десять хвилин я закінчу.
  Dans quinze minutes, je suis revenu. – Я повернуся за п’ятнадцять хвилин.
 4. Passé composé вживається у гіпотетичних конструкціях із si у підрядних реченнях для позначення майбутньої дії, що передуватиме іншій майбутній дії. Вживання futur antérieur (роль якого фактично виконує passé composé) при цьому не допускається.

  Si dans une heure je n’ai pas gagné la gare, je vous téléphonerai. – Якщо за годину я не дістануся вокзалу, я вам зателефоную.
  Si dans une heure je n’aurai pas gagné la gare, je vous téléphonerai.
 5. Іноді passé composé може виконувати роль conditionnel passé, позначаючи нереальний факт.

  Je les fais à mon image ; non tels que je suis sans doute, mais tels que j’ai voulu être. (Jean-Paul Sartre, « Mots », у [4, с. 1101]) – Я їх роблю в образ мій і подобу; звісно ж, не такими, який я є, а такими, яким я волів би бути.
Використані джерела
 1. Arrivé M., Gadet F., Galmiche M. La grammaire d’aujourd’hui : guide alphabétique de linguistique française. 5-е вид. Париж: Flammarion, 2010. 710 с.
 2. Delatour Y., Jennepin D., Léon-Dufour M., Teyssier B. Nouvelle grammaire du français. Париж: Hachette Livre, 2004. 368 с.
 3. Dubois J., Lagane, R. Grammaire. Париж: Larousse, 2009. 154 с.
 4. Grevisse M., Goosse A. Le Bon usage. 14-е вид. Брюссель: De Boeck-Duculot, 2007. 1600 с.
 5. Mauger G. Grammaire pratique du français d’aujourd’hui. 7-е вид. Париж: Librairie Hachette, 1968. 420 с.
 6. Office québécois de la langue française. Généralités sur le passé composé. Banque de dépannage linguistique. URL: http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?id=4218 (дата звернення: 12.09.2018).
 7. Riegel M., Pellat J.-C., Rioul R. Grammaire méthodique du français. 4-е вид. Париж: Presses Universitaires de France, 2009. 1152 с.