S’occuper à чи s’occuper de?
Правильне вживання
 • S’occuper à faire qqch; s’occuper à qqch означає «присвячувати свій час чому-небудь», зокрема коли йдеться про вільний час, дозвілля.

  Mon frère s’occupe à chanter. – Мій брат займається співом.
  Elle s’occupe à des travaux ménagers. – Вона займається хатніми справами.
 • S’occuper de qqch, qqn; s’occuper de faire qqch означає «займатися, опікуватися чимось або кимось, піклуватися про щось або когось».

  Je m’occupe déjà de votre affaire. – Я вже займаюся вашою справою.
  Elle s’occupe bien de ses enfants. – Вона добре піклується про своїх дітей.
Додаткова інформація
 • У звороті être occupé à faire qqch (бути зайнятим чимось) не допускається вживання інших прийменників, крім à.

  Il est occupé à réparer son ordinateur. – Він лагодить комп’ютер.
  Il est occupé avec réparer son ordinateur.
  Il est occupé de réparer son ordinateur.
 • Зворот être occupé avec qqn (бути зайнятим зустріччю з кимось) вживається в розмовній мові. У більш формальних контекстах рекомендується вживати інші конструкції, зокрема être avec qqn, s’occuper de qqn, recevoir qqn.

  Monsieur Dubois ne peut pas vous rencontrer immédiatement. Il est avec un client. – Пан Дюбуа наразі не може вас прийняти. Він спілкується з клієнтом.
  Monsieur Dubois ne peut pas vous rencontrer immédiatement. Il est occupé avec un client. (така конструкція можлива лише в неформальному контексті)
Використані джерела
 1. Larousse. S’occuper: difficultés. Dictionnaires de français. URL: http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/s_occuper/55513/difficulte (дата звернення: 13.07.2018).
 2. Le Robert. Occuper. Le Grand Robert de la langue française. URL: https://gr.bvdep.com/robert.asp (дата звернення: 13.07.2018).
 3. Littré. Occuper. Dictionnaire Littré. URL: https://www.littre.org/definition/occuper (дата звернення: 13.07.2018).
 4. Office québécois de la langue française. S’occuper. Banque de dépannage linguistique. URL: http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?Th=2&t1=&id=2273 (дата звернення: 13.07.2018).
 5. TLFi. Occuper. Trésor de la Langue Française informatisé. URL: http://atilf.atilf.fr/ (дата звернення: 13.07.2018).