Mieux чи meilleur? Qqch de mieux чи qqch de meilleur?
Mieux чи meilleur?
 1. Mieux

  Mieux краще») є прислівником, вищим ступенем порівняння (comparatif) прислівника bien добре»). Таким чином, mieux може виконувати тільки функції прислівника і виражає ознаку дії, але не ознаку предмета.

  Merci, je me sens beaucoup mieux aujourd’hui. – Дякую, сьогодні я почуваюся значно краще.
  Mon frère parle espagnol mieux que moi. – Мій брат говорить іспанською краще за мене.
  Merci, je me sens beaucoup meilleur aujourd’hui.
  Mon frère parle espagnol meilleur que moi.

  Аналогічним чином уживається найвищий ступінь порівняння (superlatif) прислівника bien le mieux.

 2. Meilleur
  1. Meilleur кращий») як прикметник є вищим ступенем порівняння (comparatif) прикметника bon добрий»). У цьому значенні meilleur виконує функцію прикметника, виражаючи ознаку дії, на відміну від mieux, який виражає ознаку предмета.

   Meilleur відмінюється за родом та числом предмета.
   Ce roman de l’écrivain est meilleur que le précédent. – Цей роман письменника кращий за попередній.
   La robe de Jeanne est jolie, mais celle de Catherine est meilleure. – Сукня Жанни гарна, але сукня Катрін – краща.
   Ce roman de l’écrivain est mieux que le précédent.
   La robe de Jeanne est jolie, mais celle de Catherine est mieux.

   Аналогічним чином уживається найвищий ступінь порівняння (superlatif) прикметника bon le meilleur.

  2. Meilleur іноді може також виконувати роль прислівника у дієслівних зворотах (locutions verbales) faire meilleur (коли йдеться про погоду), sentir meilleur (пахнути краще). У такій функції всі синтаксичні властивості meilleur тотожні властивостям прислівника mieux.

   Il fait meilleur aujourd’hui. – Сьогодні погода краща.
   Cette fleur sent meilleur. – Ця квітка пахне краще.
   Il fait mieux aujourd’hui.
   Cette fleur sent mieux.
   Щодо звороту sentir mieux думки мовознавців різняться. Хоча таке вживання закріплене у тлумачних словниках «Le Robert» [7] та «Trésor de la Langue Française» [9], деякі дослідники, зокрема Ф. Мартенон (Ph. Martinon) [у 1, с. 734], вважають таку конструкцію помилковою (як і sentir plus bon) і радять її уникати, замінюючи іншими. Натомість конструкція faire mieux (коли йдеться про погоду) є однозначно граматично правильною та широковживаною [1, с. 734; 2; 4; 6; 8].
Qqch de mieux чи qqch de meilleur?

Для позначення «чогось кращого» можуть уживатися рівноцінно обидва звороти: quelque chose de mieux та quelque chose de meilleur.

Il n’y a rien de mieux. / Il n’y a rien de meilleur. – Немає нічого кращого.
Quoi de meilleur? / Quoi de mieux? – Що може бути краще?
Додаткова інформація
 1. Ступені порівняння прислівника bien утворюються неправильно. Таким чином, вищим ступенем порівняння (comparatif) буде тільки mieux, форма plus bien – не допускається. Найвищим ступенем порівняння (superlatif) прислівника bien є le mieux, форма le plus bien – не допускається.

  Je le connais mieux. – Мені це відомо краще.
  Je le connais le mieux. – Мені це відомо найкраще.
  Je le connais plus bien.
  Je le connais le plus bien.
 2. Ступені порівняння прикметника bon утворюються неправильно. Таким чином, вищим ступенем порівняння (comparatif) буде тільки meilleur, форма plus bon – не допускається. Найвищим ступенем порівняння (superlatif) прислівника bon є le meilleur, форма le plus bon – не допускається.

  Ton portable est meilleur que le mien. – Твій мобільний телефон кращий за мій.
  С’est la meilleure chanson que j’aie jamais écoutée. – Це найкраща пісня, яку я будь-коли чув.
  Ton portable est plus bon que le mien.
  С’est la plus bonne chanson que j’aie jamais écoutée.
  • Le meilleur також може бути іменником.

   Que le meilleur gagne! – Хай переможе найкращий!
Використані джерела
 1. Grevisse M., Goosse A. Le bon usage. Grammaire française. 14-е вид. Брюссель: De Boeck-Duculot, 2008. 1600 с.
 2. Larousse. Meilleur. Dictionnaires de français. URL: http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/meilleur/50246?q=meilleur#50139 (дата звернення: 23.07.2018).
 3. Larousse. Mieux. Dictionnaires de français. URL: http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/mieux/51376?q=mieux#51258 (дата звернення: 23.07.2018).
 4. Littré. Meilleur. Dictionnaires Littré. URL: https://www.littre.org/definition/meilleur (дата звернення: 23.07.2018).
 5. Littré. Mieux. Dictionnaires Littré. URL: https://www.littre.org/definition/mieux (дата звернення: 23.07.2018).
 6. Le Robert. Meilleur. Le Grand Robert de la langue française. URL: https://gr.bvdep.com/robert.asp (дата звернення: 23.07.2018).
 7. Le Robert. Mieux. Le Grand Robert de la langue française. URL: https://gr.bvdep.com/robert.asp (дата звернення: 23.07.2018).
 8. TLFi. Meilleur. Trésor de la Langue Française informatisé. URL: http://atilf.atilf.fr/ (дата звернення: 22.07.2018).
 9. TLFi. Mieux. Trésor de la Langue Française informatisé. URL: http://atilf.atilf.fr/ (дата звернення: 23.07.2018).