Автор: Приймак Д. М. Дата публікації: 05.03.2017, 19:23.
Article partitif (частковий артикль)
Види часткового артикля
Однина Множина
Чоловічий рід du des
Жіночий рід de la
Якщо іменник починається з голосної літери або h німої, часткові артиклі однини du і de la набувають форми de l': de l'ananas, de l'huile.
Вживання часткового артикля у французькій мові
 1. Частковий артикль вживається перед іменником, що позначає кількість, якої не можна виміряти або злічити:

  Elle m’a versé du café chaud. – Вона налила мені гарячої кави [невідомо, скільки саме].
  J’ai mangé de la soupe avec du fromage pour le déjeuner. – На обід я поїв супу з сиром [невідомо, скільки саме].
  Il y a du vent. – Дме вітер [кількості не можна виміряти].
  Частковий артикль замінюється на прийменник de, коли кількість означено: J’ai mangé une assiette de soupe pour le déjeuner. Il a acheté un kilo de tomates.
  Наведені в пункті 1 іменники можуть ставати означеними в кількості, позначаючи один об'єкт або різновид об'єкта - в такому разі вживається неозначений артикль: Apportez-moi un café s'il vous plaît. - Принесіть мені, будь ласка, одну чашку кави. La Suisse produit des fromages célèbres dans le monde entier. - Швейцарія виготовляє сири, відомі всьому світові.
 2. Частковий артикль вживається перед іменником, що є абстрактним поняттям:

  Il a du talent. – Він має талант.
  Aie de la patience ! – Май трохи терпіння!
Примітки
 1. Якщо іменник, кількість якого не можна виміряти або злічити, позначає речовину або абстрактне поняття у їхньому повному обсязі, замість частково артикля вживається означений артикль:

  L'eau est transparente. La beauté est abstraite.
  De l'eau est transparente. De la beauté est abstraite.
 2. У заперечних реченнях замість часткового артикля вживається прийменник de:

  Il ne mange pas de viande. Il n'a pas de talent.
  Il ne mange pas de la viande. Il n'a pas du talent.
 3. Якщо іменник означено прикметником, атрибутивним додатком або означальним підрядним реченням, вживається неозначений або означений артикль:

  Il a un grand talent. La salade que tu as achetée est bonne.
  Il a du grand talent. De la salade que tu as achetée est bonne.
 4. Артикль не вживається після кількісних прислівників із прийменником de (beacoup de, peu de, trop de, assez de, combien de):

  J'ai acheté beaucoup de viande. Tu as assez de bon sens.
  J'ai acheté beaucoup de la viande. Tu as assez du bon sens.