Article indéfini (неозначений артикль)
Види неозначеного артикля
Однина Множина
Чоловічий рід un des
Жіночий рід une
Вживання неозначеного артикля у французькій мові
 1. Неозначений артикль вживається перед іменником, що позначає невизначений об’єкт (істоту або неістоту) з-поміж однорідних об’єктів того самого класу:

  Près de notre maison il y a un resto. – Біля нашого дому є ресторанчик.
  Prenez une pomme. – Візьміть [якесь, одне] яблуко.
 2. Неозначений артикль вживається перед іменником, що позначає об’єкт, який вперше згадується:

  La porte s'est ouverte, et un homme est sorti du cabinet. – Двері відчинилися, і з кабінету вийшов [якийсь] чоловік.
 3. Неозначений артикль вживається перед іменником, що позначає об’єкт, який узагальнено втілює собою клас однорідних об’єктів:

  Une jeune fille devrait être plus polie ! – Дівчині [як і всім дівчатам] годиться бути чемнішою!
 4. Неозначений артикль вживається для підкреслення певних характеристик об’єкта:

  Ce sont des livres très intéressants. – Це дуже цікаві книги.
 5. Неозначений артикль вживається у реченні з займенником en для уникнення повторення іменника:

  Tu es sans caractère, et j’en ai un. – Ти безхарактерний, а я маю характер.
 6. Неозначений артикль вживається перед іменником в окличних реченнях для інтонаційного підсилення:

  Il fait une chaleur ! – Ох, яка ж спека!
 7. Неозначений артикль вживається перед іменем особи для підкреслення або узагальнення певних її характеристик:

  Un Chevtchenko émotionnel, tel que nous le connaissons. – Емоційний Шевченко, такий, яким ми його знаємо.
 8. Неозначений артикль вживається перед прізвищем особи у значенні «один (одна) з»:

  un Dupré – один із Дюпре
Примітки
 1. Якщо перед іменником вживається присвійний займенник, неозначений артикль не ставиться:

  ma table, son chat
  une ma table, un son chat
 2. Якщо іменнику у множині передує прикметник, замість неозначеного артикля вживається прийменник de:

  de beaux tableaux, de grandes fenêtres
  des beaux tableaux, des grandes fenêtres
 3. Перед іменником, що грає роль прямого додатка дієслова у заперечній формі, замість неозначеного артикля однини чи множини вживається прийменник de:

  Elle n’a pas de frère. Ils n’ont pas acheté de livres.
  Elle n’a pas un frère. Ils n’ont pas acheté des livres.
  Але означений артикль у таких заперечних конструкціях зберігається: J’aime les spectacles de ce théâtre. – Je n’aime pas les spectacles de ce théâtre.
 4. Якщо іменник вживається як іменна частина присудка і позначає професію, неозначений артикль не вживається:

  Ma sœur est étudiante.
  Ma sœur est une étudiante.
  Але артикль (неозначений або означений) вживається, якщо з іменником ужито означення: Ma sœur est une bonne étudiante. Ma sœur est l'étudiante qui a gagné le concours des jeunes écrivains 2017.
 5. Якщо іменник вживається як іменна частина присудка і позначає національність, неозначений артикль не ставиться:

  Je suis Ukrainien.
  Je suis un Ukrainien.
  Але артикль (неозначений або означений) вживається, якщо з іменником ужито означення: Je suis un Ukrainien qui aime apprendre les langues. Je suis l'Ukrainien qui a gagné le concours des jeunes écrivains 2017.
 6. Неозначений артикль не вживається після кількісних прислівників із прийменником de (beaucoup de, peu de, trop de, assez de, combien de):

  Marie a beaucoup d’amies. J’ai trop d’ennuis.
  Marie a beaucoup des amies. J’ai trop des ennuis.
 7. Неозначений артикль не вживається після іменників, що позначають кількість або збірне поняття. Натомість вживається прийменник de:

  Un groupe de gens. Un kilo de pommes.
  Un groupe des gens. Un kilo des pommes.