Article défini (означений артикль)
Види означеного артикля
Однина Множина
Чоловічий рід le les
Жіночий рід la
Якщо іменник починається з голосної літери або h німої, з означеним артиклем однини відбувається явище елізії, тобто артиклі le і la втрачають голосну літеру, набуваючи форми l': l'arbre, l'heure.
Вживання означеного артикля у французькій мові
 1. Означений артикль вживається перед іменником, що позначає єдиний, унікальний у своєму роді об’єкт:

  La lune brille dans le ciel. – На небі світить місяць.
 2. Означений артикль вживається перед іменником, що позначає весь клас об’єктів:

  Le chien est l’ami de l’homme. – Собака – друг людини.
  La tulipe est une fleur. – Тюльпан – це квітка.
 3. Означений артикль вживається перед іменником, що позначає об’єкт у найбільш узагальненому значенні:

  J’aime les bananes. – Я люблю банани.
 4. Означений артикль вживається перед іменником, що позначає об’єкт, який є унікальним за конкретних обставин, відомим співрозмовникові:

  Fermez la porte s’il vous plaît. – Зачиніть, будь ласка, двері.
 5. Означений артикль вживається перед іменником, після якого йде уточнення, що однозначно показує, про який саме предмет ідеться:

  Prends la chaise qui est devant toi. – Візьми стілець, який стоїть перед тобою.
 6. Означений артикль вживається перед іменником для позначення об’єкта, який відомий, бо про нього вже раніше йшлося:

  Un garçon aparut devant nous. Toup d’un coûp le garçon cria. – Перед нами з’явився хлопчик. Раптом хлопчик закричав.
 7. Означений артикль вживається у значенні вказівного або присвійного займенника:

  Vous êtes la personne que je cherchais. – Ви – та людина, якої я шукав.
  J’ai mal à la tête. – Мені болить [моя] голова.
 8. Означений артикль передає розподільче значення займенника «кожний»:

  Les citrons coûtent sept hryvnias la pièce. – Лимони коштують сім гривень за [кожну] штуку.
 9. Означений артикль вживається у часових конструкціях для позначення дати, періоду:

  le huit janvier – восьме січня
  l’année passée – торік
 10. Означений артикль вживається для висловлення емоції захоплення:

  Oh ! Le beau chiot ! – Ой, який гарненький цуцик!
 11. Означений артикль вживається з іронічним відтінком або для пишномовності:

  C’est la belle vie ! – Ото вже воно, солодке життя!
 12. Означений артикль вживається для субстантивації інших частин мови:

  le bien et le mal – добро та зло
  l’être et le néant – буття і небуття
 13. Означений артикль вживається для заміщення іменника біля прикметника:

  les grandes et les petites entreprises – великі та малі підприємства
Примітки
 1. Якщо перед іменником вживається присвійний займенник, означений артикль не ставиться:

  ma table, son chat
  la ma table, le son chat
 2. Якщо іменник вживається як іменна частина присудка і позначає професію, означений артикль не вживається:

  Ma sœur est étudiante.
  Ma sœur est l'étudiante.
  Але артикль (неозначений або означений) вживається, з іменником ужито означення: Ma sœur est une bonne étudiante. Ma sœur est l'étudiante qui a gagné le concours des jeunes écrivains 2017.
 3. Якщо іменник вживається як іменна частина присудка і позначає національність, означений артикль не вживається:

  Je suis Ukrainien.
  Je suis l'Ukrainien.
  Але артикль (неозначений або означений) вживається, якщо з іменником ужито означення: Je suis un Ukrainien qui aime apprendre les langues. Je suis l'Ukrainien qui a gagné le concours des jeunes écrivains 2017.
 4. Назви міст вживаються без артикля:

  Kyïv est la capitale de l’Ukraine
  le Kyïv est la capitale de l’Ukraine
  Але завжди з артиклем пишуться: la Haye (Гаага), la Havane (Гавана), le Havre (Гавр), le Caire (Каїр), la Mecque (Мекка), le Mans (Ле-Ман) тощо.
  Артикль також вживається, коли є обмежувальне означення: le Paris de nos jours – сьогоденний Париж; le Marseille de nos rêves – Марсель наших мрій.
 5. Означений артикль вживається у назвах країн, річок, гір:

  La France est un pays européen. La Loire est un fleuve. Le Mont Blanc est un sommet.
  France est un pays européen. Loire est un fleuve. Mont Blanc est un sommet.
  Але артикль не вживається у конструкціях, де назві країни передує прийменник en: J’habite en France.
 6. Артикль не вживається після кількісних прислівників із прийменником de (beaucoup de, peu de, trop de, assez de, combien de):

  Marie a beaucoup d’amies. J’ai trop d’ennuis.
  Marie a beaucoup de les amies. J’ai trop des ennuis.
 7. Артикль не вживається після іменників, що позначають кількість або збірне поняття. Натомість вживається прийменник de:

  Un groupe de gens. Un kilo de pommes.
  Un groupe de les gens. Un kilo des pommes.
 8. Артикль не вживається перед назвами місяців:

  Janvier est un mois d’hiver.
  Le janvier est un mois d’hiver.
  Але артикль пишеться у датах: le dix janvier, le dix-huit avril.
 9. Означений артикль вживається перед назвами днів тижня тільки для позначення регулярності дії:

  Je joue au foot le lundi. – Я граю у футбол щопонеділка.
  Je viendrai chez toi le lundi. – Я прийду до тебе цього понеділка. (правильно: je viendrai chez toi lundi)
 10. Артикль не вживається перед іменами осіб або прізвищами жінок:

  Je vois Marie. Je parle à Coppel.
  Je vois la Marie. Je parle à la Coppel.
  Але таке вживання означеного артикля притаманне регіональній або сільській мові: la Jeanne joue dehors.
  Означений артикль може бути частиною прізвища: Robert le Merle.
  Означений артикль може входити до складу прізвиськ, означень імені: Alexandre le Grand - Александр Македонський, Iaroslav le Sage - Ярослав Мудрий.
  Означений артикль вживається для позначення династії або сім’ї у множині: les Habsbourg.
  Означений артикль вживається в оціночному значенні «такий як»: les Hinault et les Virenque sont l’orgueil du cyclisme français – такі, як Іно та Віранк ‒ це гордість французького велоспорту.
 11. Артикль не вживається перед власними назвами фірм, марок:

  Peugeot, Bosch
  le Peugeot, le Bosch
  Але артикль вживається, коли власна назва стає загальною: le Peugeot de ma mère – пежо [автомобіль] моєї матері.