Article contracté (злитий артикль)
Види та утворення злитого артикля

Злитий артикль у французькій мові утворюється шляхом поєднання прийменників à або de з означеним артиклем чоловічого роду однини le або прийменників àdeen з означеним артиклем множини les.

Однина Множина
Чоловічий рід

à + le = au

de + le = du

à + les = aux

de + les = des

en + les = ès

Жіночий рід -
Якщо зазначені прийменники вживаються з означеним артиклем жіночого роду однини la або усіченою формою означеного артикля обох родів однини l', злиття не відбувається: à + la = à la, à + l' = à l'.
Вживання злитого артикля у французькій мові
 1. Злитий артикль утворюється шляхом поєднання прийменника de з артиклем le, les, зберігаючи відповідне значення прийменника:

  L’ordinateur du [de+le] professeur. – Комп’ютер викладача.
  Les romans des [de+les] écrivains. – Романи письменників.
 2. Злитий артикль утворюється шляхом поєднання прийменника à з артиклем le, les, зберігаючи відповідне значення прийменника:

  Elle a parlé au [à+le] mari. – Вона поговорила з чоловіком.
  J’écris aux [à+les] étudiants de notre collège. – Я пишу до студентів нашого коледжу.
 3. Злитий артикль утворюється шляхом поєднання прийменника en з артиклем les (вживається переважно лише у назвах наукових ступенів):

  docteur ès [en+les] sciences – доктор наук
Примітки

Варто розрізняти злитий артикль і частковий артикль (article partitif). Порівняйте:

J'ai mangé du pain. - Я поїв хліба. - частковий артикль
L'arôme du [de+le] pain. - Запах хліба. - злитий артикль