Present simple tense (теперішній простий час)
Утворення present simple
 1. Активний стан (active voice)
  Present simple в усіх особах, крім 3-ї ос. одн. (he/she/it/one) має форму, тотожну неозначеній формі дієслова (infinitive).

  За загальним правилом у 3-й ос. одн. до інфінітива додається закінчення -s:

  work → works run → runs jump → jumps
  come → comes smile → smiles write → writes

  При цьому в багатьох дієсловах відбуваються зміни в написанні, залежно від закінчення в інфінітиві.

  1. Якщо інфінітив дієслова закінчується на -ch, -ss, -sh, -x або -zz, до інфінітива додається закінчення -es:

   watch → watches cross → crosses wash → washes
   mix → mixes fizz → fizzes
  2. Якщо інфінітив дієслова закінчується на приголосну літеру + -y, від інфінітива відкидається закінчення -y і додається закінчення -ies:

   worry → worries cry → cries study → studies
   Але якщо інфінітив закінчується на голосну літеру + -y, форма 3-ї ос. одн. утворюється за загальним правилом:
   pay → pays buy → buys enjoy → enjoys
  3. Якщо інфінітив дієслова закінчується на одну літеру -s, можуть утворюватися форми з подвоєнням і без подвоєння -s та додаванням -es. Якщо інфінітив дієслова закінчується на одну літеру -z, відбувається подвоєння -z і додається -es.

   focus → focuses, focusses bus → buses, busses bias → biases, biasses
   quiz → quizzes
  4. Окремо варто запам’ятати дієслова, в яких форми present simple утворюються неправильно:

   be: I am, you/we/they are, he/she/it/one is
   do: he/she/it/one does (відбувається зміна у звучанні: /dʌz/)
   go: he/she/it/one goes
   have: he/she/it/one has
   say: he/she/it/one says (відбувається зміна у звучанні: /sez/)
  Для уточнення правильних форм дієслова у present simple також скористайтесь електронним орфографічним словником англійської мови.

  Нижче наведено таблицю з правильним утворенням present simple для активного стану дієслів у різних типах речень:

  Активний стан (active voice)
  Розповідні речення (declarative sentences)
  Стверджувальні (affirmative)
  I/we/you/they work.
  He/she/it/one works.
  Заперечні (negative)
  Повна форма (full form) Скорочена форма (short form)
  I/we/you/they do not work. I/we/you/they don’t work.
  He/she/it/pne does not work. He/she/it/one doesn’t work.
  Питальні речення (interrogative sentences)
  Питально–стверджувальні (affirmative)
  Do I/we/you/they work?
  Does he/she/it/one work?
  Питально–заперечні (negative)
  Повна форма (full form) Скорочена форма (short form)
  Do I/we/you/they not work? Don’t I/we/you/they work?
  Does he/she/it/one not work? Doesn’t he/she/it/one work?
  Форми дієслова be утворюються без допоміжного дієслова do.
  Щодо форм модальних дієслів див. у розділі «Модальні дієслова (modal verbs)».
 2. Пасивний стан (passive voice)

  У пасивному стані present simple утворюється за такою схемою: дієслово be у present simple у відповідній особі + past participle відмінюваного дієслова.

  Нижче наведено таблицю з правильним утворенням present simple для пасивного стану дієслів у різних типах речень:

  Пасивний стан (passive voice)
  Розповідні речення (declarative sentences)
  Стверджувальні (affirmative)
  I am observed.
  We/you/they are observed
  He/she/it/one is observed.
  Заперечні (negative)
  Повна форма (full form) Скорочена форма (short form)
  am not observed. –*
  We/you/they are not observed. We/you/they aren’t observed.
  He/she/it/one is not observed. He/she/it/one isn’t observed.
  Питальні речення (interrogative sentences)
  Питально–стверджувальні (affirmative)
  Am I observed?
  Are we/you/they observed?
  Is he/she/it/one observed?
  Питально–заперечні (negative)
  Повна форма (full form) Скорочена форма (short form)
  Am not observed? –*
  Are we/you/they not observed? Aren’t we/you/they observed?
  Is he/she/it/one not observed? Isn’t he/she/it/one observed?

  * У шотландській та ірландській англійській також уживаються варіанти: I amn’t, amn’t I.

Уживання present simple в англійській мові
 1. Present simple позначає дію, яка відбувається в теперішньому, включно з моментом мовлення, при цьому без означення конкретних часових меж.

  He lives in Austria. – Він живе в Австрії.
  She works as an accountant. – Вона працює бухгалтером.
  Порівняйте зі вживанням present continuous (present progressive), яке скоріше підкреслює той факт, що ситуація є тимчасовою:
  He is living in Austria. – Він [зараз] живе в Австрії.
  She is working as an accountant. – Вона [зараз] працює бухгалтером.
  У разі, якщо позначається момент, до якого відбувається певна дія, present simple або present continuous (present progressive) уживатися не можуть. Натомість уживається present perfect continuous (present perfect progressive) або present perfect.
  I have been working / have worked as an accountant since 1995. – Я працюю бухгалтером з 1995 року.
  I work as an accountant since 1995.
  I am working as an accountant since 1995.
 2. Present simple уживається для опису загальних фактів, які існують поза певними визначеними часовими межами (general truths).

  The Earth revolves around the Sun. – Земля обертається навколо Сонця.
  The grass is green. – Трава зелена.
 3. Present simple може позначати дії, які є звичними або здійснюються регулярно. При цьому може використовуватися прислівник або прислівниковий зворот частоти (adverbial of frequency).

  We go to Turkey every summer. – Ми їздимо до Туреччини щоліта.
  I get up early in the morning. – Я прокидаюся рано-вранці.
 4. У present simple уживаються дієслова стану (stative verbs), які позначають миттєві думки, відчуття або реакції людей.

  I want a cup of coffee. – Я хочу випити чашку кави.
  It tastes good. – Це смачно.
  I know it. – Я [це] знаю.
  Коли йдеться про фізичні відчуття, зокрема зорові, слухові тощо, перед дієсловом стану в інфінітиві переважно додається модальне дієслово can, але іноді може вживатися й present simple.
  I can see the guests coming. – Я бачу гостей: вони вже йдуть.
  I can smell pizza. – Я відчуваю запах піци.
  Дивіться також, як уживається з дієсловами стану present continuous (present progressive).
 5. Present simple може описувати події, що відбуваються безпосередньо в момент мовлення:

  1. Present simple уживається в коментуванні подій наживо:

   Koke delivers the ball to the penalty area. Godin heads the ball… And it’s in the net! – Коке подає м’яч до штрафного майданчика. Ґодін завдає удару головою… І м’яч у сітці!
   Present simple описує миттєві дії. Для більш тривалих дій уживається present continuous (present progressive).
   Martin Fourcade misses! He is now losing his advantage. – Мартен Фуркад не влучає! Його перевага починає танути.
  2. Схожим чином present simple уживається для опису послідовності дій в інструкціях тощо, замінюючи наказовий спосіб (imperative):

   First [you] mix the egg yolks with butter. Next, [you] add sugar. The mixture is now ready. – Змішайте жовтки з вершковим маслом. Потім додайте цукор. Тепер суміш готова.
 6. Present simple уживається з ілокутивними дієсловами (speech act verbs), які передають намір, обіцянку, вибачення, запит тощо.

  I won’t go there, I promise. – Я туди не піду, обіцяю.
  I swear this wasn’t my fault. – Присягаюся, я в тому не винен.
  I won’t go there, I am promising.
  I am swearing this wasn’t my fault.
  1. Аналогічним чином present simple уживається в діловому листуванні, формальних заявах тощо.

   I write to inform you that your order has been shipped. – Повідомляю, що ваше замовлення відправлено.
   При цьому існує стилістична різниця з present continuous (present progressive): I am writing to inform you that… – більш неформальне звернення.
 7. Present simple може вживатися для опису майбутніх дій, які відбуваються згідно з графіком, розкладом, програмою заходу тощо.

  Our train leaves at 4 P.M. – Наш потяг вирушає о 16:00.
  The match starts at 9 P.M. – Матч розпочнеться о 21:00.
  При цьому для опису запланованих майбутніх дій, рішень або намірів present simple уживатися не може. Див. більше у статті, присвяченій present continuous (present progressive).
 8. Present simple може вживатися в описі минулих подій. У такій функції переважно вживається минулий час, однак present simple дозволяє наблизити минулі події до слухача або читача, роблячи їх більш жвавими. В цьому разі також може вживатися present continuous (present progressive): тим часом як present simple описує дії та стани, present continuous описує ситуації.

  She is eating, and Jim looks at her. Suddenly, somebody knocks at the door. – Вона їсть, а Джим дивиться на неї. Аж тут хтось стукає в двері.
  1. Часто в такій функції present simple уживається в описі історичних подій.

   June 4, 1942. The Imperial Japanese Nave suffers a devastating defeat in the Battle of Midway. Four aircraft carriers are sunk. – 4 червня 1942 року. Імперський флот Японії зазнає нищівної поразки у Битві за Мідвей. Потоплено чотири авіаносці.
  2. Present simple уживається в заголовках у пресі.

   Trump denies Russian election meddling. – Трамп заперечує втручання Росії у вибори. (подія вже відбулася)
  3. Також present simple уживається в підписах до світлин тощо.

 9. Present simple може виконувати різні функції в науковій англійські мові (academic English), зокрема цей час може вживатися в таких контекстах:

  1. В анотаціях та стислих оглядах:

   The article analyses the recent trends of emigration from Moldova. – У статті досліджуються сучасні тенденції еміграції з Молдови.
  2. У представленні результатів або даних досліджень:

   The results obtained prove the validity of the model. – Отримані результати доводять обґрунтованість моделі.
  3. У представленні головних аспектів роботи або теорії дослідників:

   As Maslow suggests, there are five levels in the hierarchy of needs. – На думку Маслоу, ієрархія потреб складається з п’ятьох рівнів.
   Проте якщо надається посилання на конкретні дослідження, вживається здебільшого past simple:
   The study of Mayo focused on revealing the impact of non-financial factors on employee motivation. – Дослідження Мейо зосереджує увагу на виявленні впливу нефінансових факторів на мотивацію персоналу.
  4. У короткому описі подій у романах, сценаріїв п’єс тощо:

   In the beginning, the newts develop and absorb human culture. Then they create their own civilization. Newt-human conflicts start. A war becomes inevitable. – Спочатку саламандри розвиваються та засвоюють культуру людей. Потім вони створюють власну цивілізацію. Розпалюються конфлікти між саламандрами та людьми. Війна стає неминучою.
Present simple у підрядних реченнях часу

У підрядних реченнях часу (temporal clauses), у яких описуються майбутні дії, зокрема після прийменників або сполучників та прийменникових або сполучникових зворотів after, as soon as, before, by the time, when, till, until тощо, не вживаються майбутні часи future simple або future perfect. Замість них у цій функції вживаються present simple або present perfect. Present perfect часто вживається після once.

We will discuss it when I come back home. – Ми обговоримо це, коли я повернуся додому.
As soon as he leaves, I will phone you. – Щойно він піде, я тобі зателефоную.
Once the meeting has ended, I will go to a restaurant. – Коли зустріч завершиться, я сходжу до ресторану.
We will discuss it when I will come back home.
As soon as he will leave, I will phone you.
Once the meeting will have ended, I will go to a restaurant.
Present simple в умовних реченнях

Див. детально у розділі «Умовні речення (conditional sentences)».

Використані джерела
 1. Alexander L. G. Longman English Grammar. 12-е вид. Гарлоу: Pearson Education Limited, 2003. 362 с.
 2. Cambridge. Present simple (I work). Cambridge Grammar. URL: https://dictionary.cambridge.org/grammar/british-grammar/present/present-simple-i-work (дата звернення: 18.07.2018).
 3. Carter R., McCarthy M. Cambridge Grammar of English: A Comprehensive Guide. Spoken and Written English Grammar and Usage. Кембридж: Cambridge University Press, 2006. 973 с.
 4. Collins COBUILD English Grammar / за заг. ред. P. Hands. Ґлазґо: Collins, 2017. 1288 с.
 5. Eastwood J. Oxford Guide to English Grammar. 7-е вид. Оксфорд: Oxford University Press, 2002. 453 с.