Present perfect tense (теперішній доконаний час)
Утворення present perfect
 1. Активний стан (active voice)

  Present perfect утворюється за такою схемою: дієслово have у present simple у відповідній особі + past participle відмінюваного дієслова.

  Для уточнення правильних форм дієслова у present simple також скористайтесь електронним орфографічним словником англійської мови.

  Нижче наведено таблицю з правильним утворенням present perfect для активного стану дієслів у різних типах речень:

  Активний стан (active voice)
  Розповідні речення (declarative sentences)
  Стверджувальні (affirmative)
  I/we/you/they have worked.
  He/she/it/one has worked.
  Заперечні (negative)
  Повна форма (full form) Скорочена форма (short form)
  I/we/you/they have not worked. I/we/you/they haven’t worked.
  He/she/it/pne has not worked. He/she/it/one hasn’t worked.
  Питальні речення (interrogative sentences)
  Питально–стверджувальні (affirmative)
  Have I/we/you/they worked?
  Has he/she/it/one worked?
  Питально–заперечні (negative)
  Повна форма (full form) Скорочена форма (short form)
  Have I/we/you/they not worked? Haven’t I/we/you/they worked?
  Has he/she/it/one not worked? Hasn’t he/she/it/one worked?
  Модальні дієслова форм present perfect не мають. Див. більше в розділі «Модальні дієслова (modal verbs)».
 2. Пасивний стан (passive voice)

  У пасивному стані present perfect утворюється за такою схемою: дієслово have у present simple у відповідній особі + been (past participle дієслова be) + past participle відмінюваного дієслова.

  Нижче наведено таблицю з правильним утворенням present perfect для пасивного стану дієслів у різних типах речень:

  Пасивний стан (passive voice)
  Розповідні речення (declarative sentences)
  Стверджувальні (affirmative)
  I/we/you/they have been observed
  He/she/it/one has been observed.
  Заперечні (negative)
  Повна форма (full form) Скорочена форма (short form)
  I/we/you/they have not been observed. I/we/you/they haven’t been observed.
  He/she/it/one has not been observed. He/she/it/one hasn’t been observed.
  Питальні речення (interrogative sentences)
  Питально–стверджувальні (affirmative)
  Have I/we/you/they been obesrved?
  Has he/she/it/one been observed?
  Питально–заперечні (negative)
  Повна форма (full form) Скорочена форма (short form)
  Have I/we/you/they not been observed? Haven’t I/we/you/they been observed?
  Has he/she/it/one not been observed? Hasn’t he/she/it/one been observed?

 3. Інфінітив (infinitive)

  Інфінітив (неозначена форма) present perfect утворюється таким чином:

  Активний стан (active voice) Пасивний стан (passive voice)
  (to) have watched (to) have been watched

Уживання present perfect в англійській мові
 1. Present perfect уживається в описі минулої події, яка має зв’язок із теперішнім часом (дія відбулася в минулому, однак її результати існують або відчуваються досі). При цьому не зазначається конкретний момент часу в минулому, коли така подія відбулася.

  The guests have arrived. – Приїхали гості. (вони приїхали і зараз уже тут)
  I have lost my keys. – Я загубив ключі. (і досі не знайшов їх)
  My brother has broken his arm. – Мій брат зламав руку. (його рука досі зламана)
  Якщо зазначається час здійснення минулої дії, present perfect уживатися не може. В такому разі вживається past simple.
  The guests arrived yesterday. – Гості приїхали вчора.
  My brother broke his arm several months ago. – Мій брат зламав руку кілька місяців тому.
  The guests have arrived yesterday.
  My brother has broken his arm several months ago.
  Однак якщо зазначається проміжок часу, який триває досі, вживається present perfect.
  In the last thirty years, China’s economy has grown significantly. – За останні тридцять років економіка Китаю досягла істотного росту.
  In the last thirty years, China’s economy grew significantly.
  Present perfect ніколи не може вживатися з такими прислівниками та прислівниковими зворотами: afterwards, at one time, eventually, formerly, immediately, next, originally, subsequently тощо.
  1. Часто для підкреслення того, що минула дія відбулася нещодавно, з present perfect уживаються прислівники та прислівникові звороти just, already, recently, at last тощо.

   Have you done your homework already? – Yes, I have already done it. – Ти вже зробив домашню роботу? – Так, я її вже зробив.
   I have just sent him a message. – Я щойно надіслав йому повідомлення.
   Прислівники already, recently можуть уживатися як із present perfect, так і з past simple, залежно від контексту. Порівняйте:
   He has purchased a new house recently. – Нещодавно він купив новий будинок. (немає посилання на конкретний час)
   This house was purchased recently. – Цей будинок придбано нещодавно. (мовець має на думці конкретний час купівлі будинку)
  2. Із прислівником yet present perfect у запитаннях позначає дію, яка мала відбутися нещодавно, а в заперечних реченнях – дію, яка ще не відбулася, але яка має відбутися невдовзі.

   Have you received your diploma yet? – Ти вже отримав свій диплом?
   Wait, I haven’t finished yet. – Стривай, я ще не закінчив.
  3. Із прислівником still present perfect позначає дію, якої ми сподіваємося, але яка досі не відбулася.

   He still hasn’t told me the truth. – Він досі не сказав мені правди.
  4. Present perfect також зазвичай уживається зі зворотом this is the first time… для опису дії, яка відбувається безпосередньо зараз.

   Is this the first time you’ve travelled by plane? – Ви вперше подорожуєте літаком? (один пасажир запитує іншого під час польоту)
   Is this the first time you travel by plane?
   У разі, якщо зі зворотом this is the first time… уживається present continuous (present progressive), переважно йдеться про майбутню дію.
   Is this the first time you’re travelling by plane? – Ви вперше подорожуєте літаком? (касир запитує клієнта, що купує квиток на літак, чи це буде його перший політ)
  5. Present perfect часто вживається з прикметником найвищого ступеня порівняння (superlative adjective) для позначення унікальної події, яка відбувається з людиною.

   This is the best picture I’ve ever seen! – Це найкраща картина, яку мені доводилося бачити!
   She is the most beautiful woman I have ever met. – Вона – найкрасивіша жінка, яку мені доводилося зустрічати.
 2. Present perfect уживається для позначення подій, що почалися в минулому та тривають досі. При цьому момент часу не конкретизується. Часто з present perfect у такій функції вживаються узагальнені часові посилання ever, never, before, so far, in my life, up until now тощо.

  I have never read this book before. – Я ніколи досі не читав цієї книги.
  I have read thirty pages so far. – Поки я прочитав тридцять сторінок.
  This is the worst movie I have ever seen. – Це найгірший фільм, який мені доводилося бачити.
  1. Із present perfect можуть уживатися прийменники since і for для позначення ситуацій, які почали відбуватися в минулому та тривають досі.

   I have worked here for seven years. – Я працюю тут сім років.
   This house has been empty since 1990. – Цей будинок пустує з 1990 року.

   Здебільшого в такій функції вживається не present perfect, а present perfect continuous (progressive). Present perfect частіше вживається з дієсловами стану (stative verbs). Див. більше у розділі «Present perfect continuous (present perfect progressive)».

  2. Часто з present perfect можуть уживатися прислівники або прислівникові звороти тривалості (adverbials of duration) forever, always тощо.

   Our friends have left Manchester forever. – Наші друзі назавжди поїхали з Манчестера.
   I have always hated the gutter press. – Я завжди ненавидів бульварну пресу.
  3. Якщо подія, яка має зв’язок із теперішнім часом, повторювалася раніше, present perfect може вживатися з прислівниками або прислівниковими зворотами частоти (adverbials of frequency) often, frequently тощо.

   I’ve often asked myself why I didn’t send this letter a few years ago. – Я часто запитував себе, чому не надіслав цього листа кілька років тому.
   I’ve watched this fight several times. – Я переглядав цей двобій кілька разів. (і, ймовірно, перегляну ще)
  4. Із прислівником once present simple може вживатися в тому разі, якщо описується подія, які відбулася один раз, але повторення якої може відбутися в майбутньому. У значенні «якось, одного разу» з once можуть уживатися інші минулі часи, але не present perfect. Порівняйте:

   present perfect: I have been to Croatia once. – Я був у Хорватії один раз. (і можу поїхати ще раз)
   past simple: Once I went to Croatia. – Одного разу я поїхав до Хорватії. (опис конкретної події в минулому, яка не має зв’язку з теперішнім часом)
  5. Present perfect уживається з прислівниками та прислівниковими зворотами this morning, this afternoon, today тощо, коли відповідні часові проміжки тривають досі та включають в себе момент мовлення. Порівняйте з past simple:

   present perfect: It has been cold this morning. – Сьогодні зранку холодно. (ще досі ранок)
   past simple: It was cold this morning. – Сьогодні зранку було холодно. (вже вечір)

   Із today різниця між двома часами незначна:

   present perfect: It has been cold today. – Сьогодні вдень було холодно. (мовець говорить по обіді або ввечері та розглядає сьогоднішній день як незавершений)
   past simple: It was cold today. – Сьогодні вдень було холодно. (мовець говорить пізно ввечері та розглядає сьогоднішній день як завершений)
 3. Present perfect часто вживається у заголовках у пресі та в повідомленні новин на телебаченні для опису минулих подій, які завершилися нещодавно. В такому разі present perfect уживається для підкреслення важливості події. При цьому в подальших реченнях, які розкривають зміст події, вживається past simple.

  The UK has voted to leave the European Union. The referendum took place yesterday. 52% of the citizens voted for Brexit. – Велика Британія проголосувала за вихід з Європейського Союзу. Референдум відбувся вчора. Вихід із ЄС підтримало 52% громадян.
  У журналістському стилі, як в усних, так і в письмових репортажах, для наголошення важливості певних подій present perfect може вживатися навіть у тому разі, якщо чітко означено час, коли відповідна подія відбулася.
  A serial murderer has been arrested last night in Dublin by the police. – Вчора ввечері поліцією в Дубліні заарештовано серійного вбивцю.
  Часто в заголовках новин форма present perfect може скорочуватися до past participle.
  More than 640 Russian mercenary soldiers killed (= have been killed) in US airstrike in Syria. – Більш як 640 російських найманців убито внаслідок авіаційного удару Сполучених Штатів у Сирії.
  1. Схожим чином present perfect уживається в тексті листів, листівок тощо.

   We have come to Bristol. We haven’t had time to see much yet, but the city seems adorable. – Ми приїхали до Брістоля. Ми поки не мали часу все роздивитися, але місто видається чарівним.
 4. Present perfect може виконувати різні функції в науковій англійські мові (academic English), зокрема цей час може вживатися в таких контекстах:

  1. В описі поточного стану досліджень у певній галузі:

   Little research has been done on the structure of FDI outflows from Nigeria. – Існує небагато досліджень, присвячених структурі відтоку прямих іноземних інвестицій із Нігерії.
  2. У посиланнях на погляди та ідеї авторів. У цій функції present perfect іноді може вживатися подібно до present simple, проте present perfect частіше підкреслює той факт, що певні аргументи теорій або досліджень є досі релевантними в теперішньому часі або що стосовно до них досі ведуться дебати.

   Serianni [3] has emphasized that ‘grazie di/per + infinito presente’ constructions should be avoided as calques of similar English and French constructions. – Серіанні [3] наголошує, що конструкцій «grazie di/per + infinito presente» варто уникати як скалькованих із аналогічних конструкцій в англійські та французькій мовах.
  3. У резюмуванні або повторенні певних аспектів дослідження, розглянутих раніше.

   The findings presented this chapter have proven the model’s statistical significance. We have confirmed its relevance. – Дані досліджень, описані в цьому розділі, доводять статистичну значущість моделі. Нами підтверджено її релевантність.
  Див. також особливості вживання в науковій англійській мові present simple.
Present perfect у підрядних реченнях часу

У підрядних реченнях часу (temporal clauses), у яких описуються майбутні дії, зокрема після прийменників або сполучників та прийменникових або сполучникових зворотів after, as soon as, before, by the time, when, till, until тощо, не вживаються майбутні часи future simple або future perfect. Замість них у цій функції вживаються present simple або present perfect. Present perfect часто вживається після once.

As soon as I return, I will read the news. – Щойно я повернуся, я прочитаю новини.
When you have spoken to your sister, come and see me. – Коли ти поговориш із сестрою, зайди до мене.
Once I have downloaded the file, I will install the application. – Коли я завантажу файл, я встановлю програму.
As soon as I will return, I will read the news.
When you will have spoken to your sister, come and see me.
Once I will have downloaded the file, I will install the application.
Present perfect в умовних реченнях

Див. детально в розділі «Умовні речення (conditional sentences)».

Різниця між present perfect і present perfect continuous

Див. детально в розділі «Present perfect continuous (present perfect progressive)».

Особливості вживання present perfect у британській та американській англійській

На відміну від британської англійської (British English, BrE), американська англійська (American English, AmE) часто нехтує вживанням present perfect, зокрема з прислівниками already, yet і just, віддаючи перевагу past simple. Порівняйте:

Британська англійська (BrE) Американська англійська (AmE)

Have you done it [yet]?

I have [already] eaten.

I’ve just finished my work.

Did you do it [yet]?

I [already] ate.

I just finished my work.

Використані джерела
 1. Alexander L. G. Longman English Grammar. 12-е вид. Гарлоу: Pearson Education Limited, 2003. 362 с.
 2. Cambridge. Present simple (I work). Cambridge Grammar. URL: https://dictionary.cambridge.org/grammar/british-grammar/present/present-simple-i-work (дата звернення: 18.07.2018).
 3. Carter R., McCarthy M. Cambridge Grammar of English: A Comprehensive Guide. Spoken and Written English Grammar and Usage. Кембридж: Cambridge University Press, 2006. 973 с.
 4. Collins COBUILD English Grammar / за заг. ред. P. Hands. Ґлазґо: Collins, 2017. 1288 с.
 5. Eastwood J. Oxford Guide to English Grammar. 7-е вид. Оксфорд: Oxford University Press, 2002. 453 с.