Present perfect continuous (present perfect progressive) tense (теперішній доконаний тривалий час)
Утворення present perfect continuous
 1. Активний стан (active voice)

  Present perfect continuous (інша назва – present perfect progressive) утворюється за такою схемою: дієслово have у present simple у відповідній особі + been (past participle дієслова be) + present participle (форма на -ing) відмінюваного дієслова.

  Для правильного утворення present participle (-ing form) див. розділ «Орфографія. Present participle».
  Для уточнення правильних форм дієслова у present perfect continuous також скористайтесь електронним орфографічним словником англійської мови.

  Нижче наведено таблицю з правильним утворенням present perfect continuous для активного стану дієслів у різних типах речень:

  Активний стан (active voice)
  Розповідні речення (declarative sentences)
  Стверджувальні (affirmative)
  Скорочена форма (short form) Повна форма (full form)
  I/you’ve (he/she/it/one’s) been working. I/you have (he/she/it/one has) been working.
  We/you/they’ve been working. We/you/they have been working.
  Заперечні (negative)
  Скорочена форма (short form) Повна форма (full form)
  I/you haven’t (he/she/it hasn’t) been working. I/you have not (he/she/it/one has not) been working.
  We/you/they haven’t been working. We/you/they have not been working.
  Питальні речення (interrogative sentences)
  Питально-стверджувальні (affirmative)
  Have I/you (has he/she/it/one) been working?
  Have we/you/they been working?
  Питально-заперечні (negative)
  Скорочена форма (short form) Повна форма (full form)
  Haven’t I/you (hasn’t he/she/it/one) been working? Have I/you (has he/she/it/one) not been working?
  Haven’t we/you/they been working? Have we/you/they not been working?
 2. Пасивний стан (passive voice)*

  * Форми пасивного стану дієслів у present perfect continuous є рідковживаними.

  У пасивному стані present perfect continuous утворюється за такою схемою: дієслово have у present simple у відповідній особі + been (past participle дієслова be) + being (present participle дієслова be) + past participle відмінюваного дієслова.

  Нижче наведено таблицю з правильним утворенням present perfect continuous для пасивного стану дієслів у різних типах речень:

  Пасивний стан (passive voice)
  Розповідні речення (declarative sentences)
  Стверджувальні (affirmative)
  Скорочена форма (short form) Повна форма (full form)
  I/you’ve (he/she/it/one’s) been being observed. I/you have (he/she/it/one has) been being observed.
  We/you/they’ve been being observed. We/you/they have been being observed.
  Заперечні (negative)
  Скорочена форма (short form) Повна форма (full form)
  I/you haven’t (he/she/it/one hasn’tbeen being observed. I/you have (he/she/it/one has) not been being observed.
  We/you/they haven’t been being observed. We/you/they have not been being observed.
  Питальні речення (interrogative sentences)
  Питально-стверджувальні (affirmative)
  Have I/you (has he/she/it/one) been being observed?
  Have we/you/they been being observed?
  Питально-заперечні (negative)
  Скорочена форма (short form) Повна форма (full form)
  Haven’t I/you (hasn’t he/she/it/one) been being observed? Have I/you (has he/she/it/one) not been being observed?
  Haven’t we/you/they been being observed? Have we/you/they not been being observed?
 3. Інфінітив (infinitive)

  Інфінітив (неозначена форма) present perfect continuous утворюється таким чином:

  Активний стан (active voice) Пасивний стан (passive voice)
  (to) have been watching (to) have been being watched*

  *рідковживане

Уживання present perfect continuous в англійській мові
 1. Present perfect continuous уживається для опису дії, що розпочалася в минулому та триває досі. Для означення тривалості дії часто можуть використовуватися прислівникові звороти тривалості (adverbials of duration) з прийменниками since, for.

  Our factory has been delivering top-notch bicycles since 1882. – Наш завод виготовляє першокласні велосипеди з 1882 року.
  I have been working here for nine years already. – Я працюю тут уже дев’ять років.
  • Present perfect continuous часто вживається у запитаннях та відповідях щодо тривалості певних поточних процесів. Зокрема в цьому часі вживаються дієслова у запитаннях з how long.

   How long have you been studying French? – Скільки ти вже вивчаєш французьку?
  Для порівняння з уживанням present perfect. див. п. 3 цієї статті.
  Також див., як в аналогічній функції вживається past perfect continuous (past perfect progressive).
 2. Present perfect continuous може вживатися для наголошення тривалості минулої дії, яка відбувалася нещодавно.

  Sarah’s eyes are all red. She has been crying. – Очі Сари геть червоні. Вона плакала.
  The research we have been doing recently is expected to bring some valuable empirical data. – Дослідження, яке ми нещодавно проводили, має дати нам цінну емпіричну інформацію.
  Don’t disturb Michael. He’s exhausted. He has been writing his thesis all day. – Не турбуй Майкла. Він виснажений. Він цілий день писав курсову роботу. (тут можлива й інша інтерпретація: він цілий день пише роботу – тобто дія досі триває)
 3. Present perfect continuous може вживатися для позначення низки однотипних дій, що відбувалися до теперішнього часу.

  I haven’t been cooking quite often lately. I have been going out for dinner. – Останнім часом я не надто часто готував. Я вечеряв у місті.
  David has been going to dancing classes since May. – Девід відвідує заняття з танців із травня.
  Порівняйте з present perfect: David has had three dancing classes since May. – Девід відвідав три заняття з танців із травня.
Різниця між present perfect continuous і present perfect
 1. Різниця між present perfect continuous і present perfect часто полягає в тому, що present perfect continuous виокремлює саму подію, її розвиток, а present perfect – результат події.

  Look, it has been snowing outside. – Поглянь, надворі йшов сніг. (сніг уже не йде, але ним укрито землю)
  Inflation in Italy has slowed significantly. – Інфляція в Італії істотно знизилася. (невідомо, чи зниження триває, чи вже припинилося: головне – якого результату вже досягнуто)
 2. Present perfect часто позначає доконані одноразові дії. В такому значенні present perfect continuous уживатися не може.

  The government have approved a new rural economic development programme. – Уряд затвердив нову програму економічного розвитку для сільської місцевості.
  The government have been approving a new rural economic development programme. (Така конструкція можлива лише для опису тривалої недоконаної дії: уряд затверджував…)
 3. У наведених нижче фразах, де зображається подія, що триває досі, різниця між present perfect continuous і present perfect мінімальна. Однак частіше вживається present perfect continuous.

  I’ve been living in Kyiv since childhood. = I’ve lived in Kyiv since childhood. – Я живу в Києві з дитинства.
  They have been waiting for you here for ages. = They have waited for you here for ages. – Вони чекали на тебе тут цілий вік.
  При цьому неправильно в такій функції вживати present simple.
  I’ve been living in Kyiv since childhood / for three years.
  I’ve lived in Kyiv since childhood / for three years.
  I live in Kyiv since childhood / for three years.
 4. З дієсловами стану (stative verbs) вживається present perfect.

  He has been alone for many years. – Він самотній уже багато років.
  I’ve always hated Asian food. – Я завжди ненавидів азійську їжу.
  Однак із деякими дієсловами і в розмовній, і у формальній мові може вживатися present perfect continuous, зокрема для наголошення тривалості, розвитку поточних подій або їхнього тимчасового характеру.
  I have been hearing these strange sounds coming from the motor for a few months. – Я чую ці дивні звуки з двигуна вже кілька місяців.
  I’ve been wanting to share these facts with you for some time. – Я вже деякий час хочу поділитися з вами цими фактами.
  • Дієслово mean може вживатися в present perfect continuous для ввічливого звернення, особливо в конструкціях із дієсловом ask.

   I have been meaning to ask you if you ever learnt anything useful from that letter. – З вашого дозволу я б хотів запитати, чи ви довідалися про щось корисне з того листа.
Використані джерела
 1. Alexander L. G. Longman English Grammar. 12-е вид. Гарлоу: Pearson Education Limited, 2003. 362 с.
 2. Cambridge. Present perfect continuous (I have been working). Cambridge Grammar. URL: https://dictionary.cambridge.org/grammar/british-grammar/present/present-perfect-continuous-i-have-been-working (дата звернення: 11.07.2018).
 3. Carter R., McCarthy M. Cambridge Grammar of English: A Comprehensive Guide. Spoken and Written English Grammar and Usage. Кембридж: Cambridge University Press, 2006. 973 с.
 4. Collins COBUILD English Grammar / за заг. ред. P. Hands. Ґлазґо: Collins, 2017. 1288 с.
 5. Eastwood J. Oxford Guide to English Grammar. 7-е вид. Оксфорд: Oxford University Press, 2002. 453 с.