Present continuous (present progressive) tense (теперішній тривалий час)
Утворення present continuous
 1. Активний стан (active voice)

  Present continuous (інша назва – present progressive) утворюється за такою схемою: дієслово be у present simple у відповідній особі + present participle (форма на -ing) відмінюваного дієслова.

  Для правильного утворення present participle (-ing form) див. розділ «Орфографія. Present participle».
  Для уточнення правильних форм дієслова у present continuous також скористайтесь електронним орфографічним словником англійської мови.

  Нижче наведено таблицю з правильним утворенням present continuous для активного стану дієслів у різних типах речень:

  Активний стан (active voice)
  Розповідні речення (declarative sentences)
  Стверджувальні (affirmative)
  Скорочена форма (short form) Повна форма (full form)
  I’m (you’re, he/she/it/ones) coming home. I am (you are, he/she/it/one is) coming home.
  We/you/they’re coming home. We/you/they are coming home.
  Заперечні (negative)
  Скорочена форма (short form) Повна форма (full form)
  I’m not* (you aren’t, he/she/it/one isn’t) coming home. am not (you are not, he/she/it/one is not) coming home.
  We/you/they aren’t coming home. We/you/they are not coming home.
  Питальні речення (interrogative sentences)
  Питально-стверджувальні (affirmative)
  Am I (are you, is he/she/it/one) coming home?
  Are we/you/they coming home?
  Питально-заперечні (negative)
  Скорочена форма (short form) Повна форма (full form)
  * (aren’t you, isn’t he/she/it) coming home? Am I (are you, is he/she/it) not coming home?
  Aren’t we/you/they coming home? Are we/you/they not coming home?

  * У шотландській та ірландській англійській також уживаються варіанти: I amn’t, amn’t I.

 2. Пасивний стан (passive voice)

  У пасивному стані present continuous утворюється за такою схемою: дієслово be у present simple у відповідній особі + being (present participle дієслова be) + past participle відмінюваного дієслова.

  Нижче наведено таблицю з правильним утворенням present continuous для пасивного стану дієслів у різних типах речень:

  Пасивний стан (passive voice)
  Розповідні речення (declarative sentences)
  Стверджувальні (affirmative)
  Скорочена форма (short form) Повна форма (full form)
  I’m (you’re, he/she/it/one’sbeing observed. I am (you are, he/she/it/one is) being observed.
  We/you/they’re being observed. We/you/they are being observed.
  Заперечні (negative)
  Скорочена форма (short form) Повна форма (full form)
  I’m not* (you aren’t, he/she/it/one isn’tbeing observed. I am not (you are not, he/she/it/one is notbeing observed.
  We/you/they aren’t being observed. We/you/they are not being observed.
  Питальні речення (interrogative sentences)
  Питально-стверджувальні (affirmative)
  Am I (are you, is he/she/it/one) being observed?
  Are we/you/they being observed?
  Питально-заперечні (negative)
  Скорочена форма (short form) Повна форма (full form)
  * (aren’t you, isn’t he/she/it) being observed? Am I (are you, is he/she/it) not being observed?
  Aren’t we/you/they being observed? Are we/you/they not being observed?

  * У шотландській та ірландській англійській також уживаються варіанти: I amn’t, amn’t I.

 3. Інфінітив (infinitive)

  Інфінітив (неозначена форма) present continuous утворюється таким чином:

  Активний стан (active voice) Пасивний стан (passive voice)
  (to) be watching (to) be being watched*

  * рідковживане

Уживання present continuous в англійській мові
 1. Present continuous уживається для опису дії, яка розвивається водночас із моментом мовлення в теперішньому часі і є незакінченою.

  I am reading a book. – Я [зараз] читаю книгу. (Порівняйте: I read books – я читаю книжки: дія повторюється, є загальною – вона не відбувається саме зараз.)
  Where are the boys? – They’re playing in the garden. – Де хлопці? – Вони [зараз] грають у садку.
  • Загалом немає необхідності додатково вживати з present continuous прислівники або прислівникові звороти часу (time adverbials). Проте вони можуть додаватися для додаткового підкреслення розвитку дії поточної миті та її відокремлення від минулого та майбутнього часу. Зокрема в цій функції можуть уживатися прислівники або прислівникові звороти часу, такі як now, at the moment, at present, just, still тощо.

   Where are the boys? – They’re still playing in the garden. – Де хлопці? – Вони ще грають у садку.
 2. Present continuous може вживатися для підкреслення тимчасового характеру ситуації, наголошення розвитку дії саме на поточному часовому інтервалі (не безпосередньо цієї миті).

  Jane is working as a financial analyst at Renault. – Джейн працює фінансовим аналітиком у «Рено».
  Only a few military factories are functioning in the country. – У країні зараз працюють лише декілька військових заводів.
  • У такій функції present continuous може вживатися у непрямій мові (indirect speech), представляючи чиюсь поточну думку або позицію, яка може змінитися згодом.

   The political expert is saying that no consensus can be reached between the opposition parties. – Політичний експерт каже, що опозиційні партії не зможуть досягти порозуміння.
 3. Present continuous описує процеси поступових змін, розвитку, прогресу, що відбуваються з певним об’єктом або явищем на поточному часовому інтервалі (progressive change).

  His health condition is improving. – Стан його здоров’я покращується.
  Venezuela’s economy is rapidly plummeting against a background of uncontrolled inflation and a conspicuous lack of an effective monetary policy. – Економіка Венесуели стрімко падає на тлі безконтрольної інфляції та очевидної відсутності ефективної кредитно-грошової політики.
 4. Present continuous позначає дії, які відбуваються з певною регулярністю (habitual actions), особливо якщо такі дії характеризуються новизною або тимчасовістю.

  You’re drinking far too much these days. – Останнім часом ти явно перебираєш міру з питвом.
  • Часто для наголошення дій, які повторюються постійно, вживаються прислівники always (у значенні постійно), constantly, continually, forever, perpetually, repeatedly тощо.

   She’s always buying flowers, she simply loves them. – Вона постійно купує квіти – вона їх обожнює.
   Порівняйте також різницю в уживанні з такими прислівниками present continuous і present simple.
   Our coach always gives us a hard exercise. – Наш тренер завжди дає нам важку вправу. (кожного тренування)
   Our coach is always giving us hard exercises. – Наш тренер постійно дає нам важкі вправи. (дуже часто)
   • Часто за вживання таких конструкцій може існувати певна негативна конотація – коли такі постійні дійні відбуваються занадто часто, спричиняючи роздратування мовця.

    My laptop is forever rebooting for some reason. – З якоїсь причини мій ноутбук постійно перезавантажується.
   • Також у розмовній мові з такими прислівниками можуть утворювати форми деякі дієслова стану (stative verbs). Детальніше див. у п. 3 цієї статті.

    I am always hearing some bad rumours about her. – До мене постійно долинають погані чутки щодо неї.
  • Present continuous може передавати нюанс того, що певна регулярна дія перебуває вже на певному етапі свого розвитку. Порівняйте вживання present continuous і present simple:

   At 6 P.M. we’re usually having supper. – О шостій вечора ми зазвичай [вже] вечеряємо. (о цій порі вечеря вже триває певний час)
   At 6 P.M. we usually have supper. – Ми зазвичай вечеряємо о 6-й вечора. (це звичний час початку вечері)
  • Описуючи події, які регулярно відбуваються, у складнопідрядних реченнях present continuous та/або present simple можуть уживатися в головному реченні (main clause) та/або в підрядному реченні умови (conditional clause).

   present simple + present continuous: If they think they are going to win this match, then they’re making a big mistake. – Якщо вони вважають, що виграють цю зустріч, вони припускаються великої помилки.
   present continuous + present simple: If you are suffering from permanent headaches, you need to see a doctor. – Якщо ти страждаєш на постійний головний біль, тобі варто звернутися до лікаря.
   present continuous + present continuous: If you are losing money, then you are making inappropriate investment. – Якщо ви втрачаєте гроші, ви робите неправильні інвестиції.
   present simple + present simple: I never lose control of the situation unless it doesn’t depend on me. – Я ніколи не втрачаю контролю над ситуацією, крім випадків, коли це від мене не залежить.
  • В означальних підрядних реченнях (defining clauses) present continuous може замінятися present participle після відносних займенників (relative pronouns).

   The girl who is sitting on the chair is my niece. = The girl sitting on the chair is my niece. – Дівчинка, що сидить на стільці – моя племінниця.
  • Якщо необхідно акцентовано виділити важливішу подію (main event), яка відбувається, перериваючи собою іншу, менш важливу подію (background event) (або здійснюється на тлі її перебігу), present continuous уживається для опису менш важливої події, тим часом як для опису важливішої події вживається можуть уживатися present simple або future simple. Порівняйте також із тим, як в аналогічній функції вживається past continuous (past progressive).

   I’m always having breakfast when the postman comes. – Я завжди снідаю, коли приходить листоноша. (Листоноша приходить тоді, коли я вже почав їсти та їм. Порівняйте: I always have breakfast after shower. – Я завжди снідаю після душу. – це звичний час сніданку.)
   She will never answer the phone when she’s listening to music. – Вона нізащо не відповість на дзвінок, коли вона слухає музику.
 5. Present continuous може вживатися для позначення майбутніх дій, які особа однозначно та рішуче запланувала. У таких конструкціях використовується прислівник або прислівниковий зворот часу (adverbial of time), крім випадків, коли така інформація відома слухачеві або читачеві з контексту. Часто в цій функції present continuous уживається з дієсловами come, go, arrive, leave тощо, які позначають певні плани щодо подорожування або інших дій.

  I’m leaving on Monday. – Я їду цього понеділка. (вже придбано квитки або здійснено приготування)
  We’re spending next summer in Spain. – Ми проведемо наступне літо в Іспанії.
  I am attending an interview this week. – Цього тижня я проходжу співбесіду. (ймовірно, вже існують домовленості з роботодавцем щодо часу та умов співбесіди)
  Для позначення намірів, а не рішучих планів, уживається конструкція be going to + infinitive.
  I’m going to work a little bit on my essay now. – Я планую зараз трохи попрацювати з есе. (Порівняйте: I am working on my essay this week. – Цього тижня я працюватиму з есе. – особа точно запланувала, що цього тижня працюватиме з есе.)

  Проте з дієсловами руху (verbs of movement) на зразок go, come тощо замість be going to + infinitive переважно вживається present continuous.

  Для опису подій, які відбуваються згідно з визначеним графіком, програмою заходу тощо, вживається present simple.
  Our flight leaves at 7 P.M. – Наш літак відлітає о 7-й годині вечора. (Порівняйте: Look, the train is leaving! – Дивись, потяг від’їжджає! – потяг безпосередньо рухається зараз.)
  The press conference starts at noon. – Прес-конференція розпочнеться опівдні.
  Present continuous не вживається в тому разі, якщо робляться певні передбачення, виходячи з поточного стану речей. В такому разі вживається конструкція be going to + infinitive (якщо вже є ознаки того, що дія відбудеться) або модальне дієслово will (якщо особа з певною ймовірністю передбачає таку дію).
  Oh no, he’s going to burn that omelette! – О ні, він зараз спалить той омлет! (вже видно, що омлет підгоряє)
  Oh no, he will burn that omelette! – О ні, він же спалить той омлет! (особа лише починає готувати омлет, але мовець думає, що вона не вміє цього робити – і тому спалить страву)
Present continuous і дієслова стану

Зазвичай не вживаються в present continuous дієслова стану (stative verbs). Перелік деяких із них наводиться нижче. Переважно такі дієслова в теперішньому часі вживаються в present simple.

astonish hate resemble
believe have to satisfy
belong know seem
concern last smell
consist like suppose
contain matter suspect
deserve mean taste
dislike owe think
envy own understand
exist possess want

Однак іноді деякі з таких дієслів можуть уживатися в present continuous, щоб підкреслити тимчасове існування або новизну певного стану в минулому в конкретній ситуації. Зокрема в такій функції present continuous використовується в розмовній мові.

I’m liking bananas these days too. – Останнім часом мені ще подобаються банани.
I’m wanting the exams to end as soon as possible! – Як же я хочу, щоб іспити закінчилися якомога скоріше!

Найчастіше в present continuous можуть уживатися такі дієслова стану:

forget
guess
imagine
lack
like
love
remember
want
Дієслово think у present continuous часто означає «розглядати певну можливість» або «схилятися до певної думки».
My daughter is thinking of moving to Algeria. – Моя дочка розмірковує над переїздом до Алжиру.
Дієслово see у present continuous часто означає «мати зустріч із кимось» або «зустрічатися (мати романтичні стосунки) з кимось».
I’m sorry, Mr. Cole is busy. He is seeing a client at the moment. – Перепрошую, містер Коул зараз зайнятий. Він має зустріч із клієнтом.
The director’s daughter is seeing a guy from the post office. – Донька директора зустрічається з якимось хлопцем із пошти.
Дієслово be у present continuous уживається з прикметниковим додатком (adjectival complement), позначаючи тимчасові дії або поведінку об’єкта, а не загальні його характеристики.
Stop saying it to me! You’re being extremely rude. – Припини мені це казати! Ти [зараз] поводишся неймовірно грубо. (Порівняйте: You’re extremely rude. – Ти неймовірно грубий. – загальна оцінка характеру особи, а не поточної поведінки.)
Використані джерела
 1. Alexander L. G. Longman English Grammar. 12-е вид. Гарлоу: Pearson Education Limited, 2003. 362 с.
 2. Cambridge. Present continuous (I am working). Cambridge Grammar. URL: https://dictionary.cambridge.org/grammar/british-grammar/present/present-continuous-i-am-working (дата звернення: 10.07.2018).
 3. Carter R., McCarthy M. Cambridge Grammar of English: A Comprehensive Guide. Spoken and Written English Grammar and Usage. Кембридж: Cambridge University Press, 2006. 973 с.
 4. Collins COBUILD English Grammar / за заг. ред. P. Hands. Ґлазґо: Collins, 2017. 1288 с.
 5. Eastwood J. Oxford Guide to English Grammar. 7-е вид. Оксфорд: Oxford University Press, 2002. 453 с.