Past simple tense (минулий простий час)
Утворення past simple
 1. Активний стан (active voice)
  1. Past simple правильних дієслів (regular verbs) утворюється таким чином: до неозначеної форми дієслова (infinitive) додається закінчення -ed:

   work → worked pass → passed jump → jumped
   want → wanted look → looked

   При цьому в багатьох дієсловах відбуваються зміни в написанні, залежно від закінчення в інфінітиві.

   1. Якщо інфінітив дієслова закінчується на -e, до інфінітива додається закінчення -d (подвоєння літери e не відбувається):

    move → moved smile → smiled bake → baked
    free → freed die → died
   2. Якщо інфінітив дієслова закінчується на приголосну літеру + -y, від інфінітива відкидається закінчення -y і додається закінчення -ied:

    worry → worried cry → cried study → studied
    Але якщо інфінітив закінчується на голосну літеру + -y, форма past tense утворюється за загальним правилом:
    play → played enjoy → enjoyed stay → stayed
   3. Якщо інфінітив дієслова закінчується на одну літеру -s, можуть утворюватися форми з подвоєнням і без подвоєння -s та додаванням -ed. Якщо інфінітив дієслова закінчується на одну літеру -z, відбувається подвоєння -z і додається -ed.

    focus → focused, focussed bus → bused, bussed bias → biased, biassed
    quiz → quizzed
   4. Якщо інфінітив дієслова закінчується на голосну літеру + -l, відбувається подвоєння -l із додаванням -ed.

    travel → travelled equal → equalled marvel → marvelled
    Це правило не діє в американській англійській (American English, AmE), де подвоєння літери l не відбувається.
   5. Якщо інфінітив дієслова закінчується на голосну літеру + приголосну літеру, а наголос падає на останній склад, відбувається подвоєння останньої приголосної з  додаванням -ed.

    refer → referred occur → occurred transmit → transmitted
    Якщо інфінітив дієслова закінчується на голосну літеру + приголосну літеру і останній склад ненаголошений, подвоєння не відбувається:
    visit → visited summon → summoned target → targeted
   6. Якщо інфінітив дієслова односкладовий і закінчується на одну голосну літеру + приголосну літеру, відбувається подвоєння останньої приголосної з додаванням -ed.

    stop → stopped sum → summed tap → tapped
    Якщо інфінітив дієслова односкладовий, але закінчується на дві голосні літери + приголосну літеру, подвоєння за загальним правилом не відбувається:
    wait → waited treat → treated cook → cooked
   7. Якщо інфінітив дієслова закінчується на -c, перед закінченням -ed у past tense додається літера k.

    traffic → trafficked picnic → picnicked panic → panicked
  2. Past simple неправильних дієслів (irregular verbs) утворюється не згідно з правилами. Форми past tense неправильних дієслів необхідно запам’ятати. Ознайомитися з ними можна в розділі «Неправильні дієслова (irregular verbs)».

  Для уточнення правильних форм дієслова у past tense також скористайтесь електронним орфографічним словником англійської мови.
  Заперечні та питальні речення у past simple утворюються з допоміжним дієсловом do у формі past simple. При цьому закінчення -ed до іфінітива не додається.

  Нижче наведено таблицю з правильним утворенням present past simple для активного стану дієслів у різних типах речень:

  Активний стан (active voice)
  Розповідні речення (declarative sentences)
  Стверджувальні (affirmative)
  I/you/he/she/it/one/we/you/they worked.
  Заперечні (negative)
  Повна форма (full form) Скорочена форма (short form)
  I/you/he/she/it/one/we/you/they did not work. I/you/he/she/it/one/we/you/they didn’t work.
  Питальні речення (interrogative sentences)
  Питально–стверджувальні (affirmative)
  Did I/you/he/she/it/we/you/they work?
  Питально–заперечні (negative)
  Повна форма (full form) Скорочена форма (short form)
  Did I/you/he/she/it/one/we/you/they not work? Didn’t I/you/he/she/it/one/we/you/they work?
  Щодо модальних дієслів див. більше в розділі «Модальні дієслова (modal verbs)».
 2. Пасивний стан (passive voice)

  У пасивному стані past simple утворюється за такою схемою: дієслово be у past simple у відповідній особі + past participle відмінюваного дієслова.

  Нижче наведено таблицю з правильним утворенням past simple для пасивного стану дієслів у різних типах речень:

  Пасивний стан (passive voice)
  Розповідні речення (declarative sentences)
  Стверджувальні (affirmative)
  I/he/she/it/one was observed.
  We/you/they were observed.
  Заперечні (negative)
  Повна форма (full form) Скорочена форма (short form)
  I/he/she/it/one was not observed. I/he/she/it/one wasn’t observed.
  We/you/they were not observed. We/you/they weren’t observed.
  Питальні речення (interrogative sentences)
  Питально–стверджувальні (affirmative)
  Was I/he/she/it/one obesrved?
  Were we/you/they observed?
  Питально–заперечні (negative)
  Повна форма (full form) Скорочена форма (short form)
  Was I/he/she/it/one not observed? Wasn’t I/he/she/it/one observed?
  Were we/you/they not observed? Weren’t we/you/they observed?
Уживання past simple в англійській мові
 1. Past simple позначає дію, що відбулася у визначений момент часу в минулому.

  1. Час, коли відбулася певна дія, може бути конкретно означено в реченні за допомогою обставин часу (time adjuncts).

   My family purchased this house two years ago. – Моя сім’я придбала цей будинок два роки тому.
   We met yesterday. – Ми зустрілися вчора.
   Georgia declared independence on April 9, 1991. – Грузія проголосила незалежність 9 квітня 1991 року.
   Найчастіше вживання past simple вимагають такі обставини часу:

   a year/a month/three weeks/ten minutes/a moment/тощо ago

   at twelve o’clock тощо

   earlier this month/this week тощо

   in 1990/in the 18th century тощо

   in the spring/summer тощо

   last night/week/month/year тощо

   on Monday/Tuesday/Friday тощо

   that day/afternoon тощо

   the other day/week

   yesterday

   Див. детальну інформацію щодо вживання різних обставин часу з past simple та present perfect у розділі «Present perfect».
  2. Також past simple може вживатися без чіткого означення часу. В такому разі час певної дії має бути відомий читачеві або слухачеві з контексту або має належати до площини загальновідомих фактів.

   Charlotte Brontë wrote ‘Jane Eyre’. – Шарлотта Бронте написала «Джейн Ейр». (нам відомо, що Шарлотта Бронте жила та померла давно, цей факт відірваний від теперішнього часу)
   Do you happen to know Collin? We studied at university together. – Ти, бува, не знаєш Колліна? Ми з ним разом навчалися в університеті. (мовець давно закінчив навчання в університеті, той період віддалений від теперішнього часу)
 2. Past simple уживається для опису разових подій у минулому, подій, що повторювалися, а також станів.

  1. Past simple уживається в описі подій, що відбулися одноразово. Часто в такій функції past simple описує послідовність дій, які відбулися невдовзі одна після одної в минулому.

   I entered the kitchen and switched on the light. – Я зайшов на кухню та ввімкнув світло.
   The doors opened. Two men went outside. They shook each other’s hand. – Відчинилися двері. Двоє чоловіків вийшли надвір. Вони потиснули одне одному руки.
   • У такій функції past simple часто вживається для опису подій, які відбулися зовсім нещодавно.

    Did the phone ring? – Дзвонив телефон?
    I closed the window. – Я зачинив вікно.
   • Також у складнопідрядних реченнях past simple описує більш важливі події (main events), що відбуваються на тлі розгортання менш важливих подій (background events). Див. детально у розділі «Past continuous (past progressive)».

  2. Past simple може позначати події, що часто або регулярно відбувалися в минулому, але вже не відбуваються.

   We travelled a lot when we were young. We always stayed at some cheap hotels. – Замолоду ми багато подорожували. Ми завжди зупинялися в якихось дешевих готелях.
   He drank ten glasses of beer a day till he gave up. – Він щодня випивав десять келихів пива, поки не кинув.
   Для позначення подій, що відбувалися в минулому, але більше не відбуваються в теперішньому, також можуть уживатися модальні дієслова would та used to. Див. детально у статтях «Модальне дієслово would» та «Модальне дієслово used to».
   Див. також особливості вживання в подібній функції past continuous (progressive).
  3. Past simple уживається з дієсловами стану (stative verbs), описуючи стан або емоції особи в минулому.

   She looked afraid. – Вона видавалася наляканою.
   I didn’t feel sorry for him. – Мені не було його шкода.
   Див. також особливості вживання з дієсловами стану past continuous (progressive).
  4. Past simple уживається в описі минулих подій, зображаючи ситуацію, що існувала на той час, незалежно від того, чи така ситуація існує досі.

   All villages in Northern Italy looked alike. – Усі села в Північній Італії були схожі між собою.
   There was a market close to our hotel. – Біля нашого готелю був ринок.
  5. Past simple також уживається для опису ситуацій, які існували протягом певного часу в минулому, але вже не існують сьогодні.

   Napoleon lived in exile during his last years. – Свої останні роки Наполеон прожив на засланні.
   Див. також особливості вживання в цій функції past continuous (progressive).
 3. Past simple може вживатися для більш увічливого або м’якшого звертання проти present simple.

  I wondered when I could call you. – Коли я міг би до вас зателефонувати?
  Did you want an ice-cream, Oliver? – Олівере, ти хотів би морозива?
  Для ще більш увічливого звертання вживається past continuous. Див. детально в розділі «Past continuous (past progressive)».
 4. Past simple може виконувати різні функції в науковій англійські мові (academic English), зокрема цей час може вживатися в таких контекстах:

  1. В описі процедур, що застосовувалися в конкретних дослідженнях.

   The study was based on multiple regression analysis. The time range considered included the last 25 years. – Дослідження базувалося на використанні методу множинної регресії. Часовий інтервал, що аналізувався, включав останні 25 років.
  2. В описі ідей та думок, які були релевантними в минулому, але могли втратити свою релевантність сьогодні.

   A common view was that camels had water-cells in the rumen, where they stored water. – Згідно з поширеною на той час думкою, верблюди мали в рубці спеціальні камери для зберігання води.
  3. У посиланнях на результати досліджень.

   Their double-blind study showed that allergen-specific immunotherapy can reduce asthma symptoms. – Їхнє подвійне сліпе дослідження показало, що алергенспецифічна імунотерапія може полегшувати симптоми астми.
  Див. також особливості вживання в науковій англійській мові present simple і present perfect.
Past simple в умовних реченнях

Див. детально в розділі «Умовні речення (conditional sentences)».

Різниця між past simple і present perfect

Див. детально в розділі «Present perfect».

Особливості вживання past simple і past perfect

Див. детально в розділі «Past perfect».

Використані джерела
 1. Alexander L. G. Longman English Grammar. 12-е вид. Гарлоу: Pearson Education Limited, 2003. 362 с.
 2. Cambridge. Past simple (I worked). Cambridge Grammar. URL: https://dictionary.cambridge.org/grammar/british-grammar/past/past-simple-i-worked (дата звернення: 19.07.2018).
 3. Cambridge. Spelling. Cambridge Grammar. URL: https://dictionary.cambridge.org/grammar/british-grammar/writing/spelling#spelling__6 (дата звернення: 19.07.2018).
 4. Carter R., McCarthy M. Cambridge Grammar of English: A Comprehensive Guide. Spoken and Written English Grammar and Usage. Кембридж: Cambridge University Press, 2006. 973 с.
 5. Collins COBUILD English Grammar / за заг. ред. P. Hands. Ґлазґо: Collins, 2017. 1288 с.
 6. Eastwood J. Oxford Guide to English Grammar. 7-е вид. Оксфорд: Oxford University Press, 2002. 453 с.
 7. Oxford. Verb tenses: adding -ed and -ing. Grammar. URL: https://en.oxforddictionaries.com/spelling/verb-tenses-adding-ed-and-ing (дата звернення: 19.07.2018).