Past perfect continuous (past perfect progressive) tense (минулий доконаний тривалий час)
Утворення past perfect continuous
 1. Активний стан (active voice)

  Past perfect continuous (інша назва – past perfect progressive) утворюється за такою схемою: had (past simple дієслова have) + been (past participle дієслова be) + present participle (форма на -ing) відмінюваного дієслова.

  Для правильного утворення present participle (-ing form) див. розділ «Орфографія. Present participle».
  Для уточнення правильних форм дієслова у past perfect continuous також скористайтесь електронним орфографічним словником англійської мови.

  Нижче наведено таблицю з правильним утворенням past perfect continuous для активного стану дієслів у різних типах речень:

  Активний стан (active voice)
  Розповідні речення (declarative sentences)
  Стверджувальні (affirmative)
  Повна форма (full form) Скорочена форма (short form)
  I/you/he/she/it/we/you/they had been working. I/you/he/she/it/we/you/they’d been working.
  Заперечні (negative)
  Повна форма (full form) Скорочена форма (short form)
  I/you/he/she/it/we/you/they had not been working. I/you/he/she/it/we/you/they hadn’t been working.
  Питальні речення (interrogative sentences)
  Питально-стверджувальні (affirmative)
  Had I/you/he/she/it/we/you/they been working?
  Питально-заперечні (negative)
  Повна форма (full form) Скорочена форма (short form)
  Had I/you/he/she/it/we/you/they not been working? Hadn’t I/you/he/she/it/we/you/they been working?
 2. Пасивний стан (passive voice)*

  * Форми пасивного стану дієслів у past perfect continuous є рідковживаними.

  У пасивному стані past perfect continuous утворюється за такою схемою: had (past simple дієслова have) + been (past participle дієслова be) + being (present participle дієслова be) + past participle відмінюваного дієслова.

  Нижче наведено таблицю з правильним утворенням past perfect continuous для пасивного стану дієслів у різних типах речень:

  Пасивний стан (passive voice)
  Розповідні речення (declarative sentences)
  Стверджувальні (affirmative)
  Повна форма (full form) Скорочена форма (short form)

  I/you/he/she/it/we/you/they had been being observed.

  I/you/he/she/it/we/you/they’d been being observed.
  Заперечні (negative)
  Повна форма (full form) Скорочена форма (short form)
  I/you/he/she/it/we/you/they had not been being observed. I/you/he/she/it/we/you/they hadn’t been being observed.
  Питальні речення (interrogative sentences)
  Питально-стверджувальні (affirmative)
  Had I/you/he/she/it/we/you/they been being observed?
  Питально-заперечні (negative)
  Повна форма (full form) Скорочена форма (short form)

  Had I/you/he/she/it/we/you/they not been being observed?

  Hadn’t I/you/he/she/it/we/you/they been being observed?
 3. Інфінітив (infinitive)

  Інфінітив (неозначена форма) past perfect continuous утворюється таким чином:

  Активний стан (active voice) Пасивний стан (passive voice)
  (to) have been watching (to) have been being watched*

  * рідковживане

Уживання past perfect continuous в англійській мові
 1. Past perfect continuous уживається для опису тривалої минулої дії, що відбувалася до настання іншої минулої дії.

  • Часто з past perfect continuous уживаються обставини часу. Для додаткового наголошення тривалості можуть уживатися прислівникові звороти тривалості (adverbials of duration) з прийменниками since, for.

  Gerald moved to another city in 1999. He had been living in Shanghai for many years, but eventually got tired of the pace of life in the megalopolis. – Джеральд переїхав до іншого міста 1999 року. Він жив у Шанхаї багато років, але зрештою втомився від ритму життя у мегаполісі.
  I was finally discharged from hospital. I had been undergoing treatment for several months. – Нарешті мене виписали з лікарні. Я проходив лікування кілька місяців.
  • Залежно від контексту, дія в past perfect continuous могла або досі тривати, або вже закінчитися на той час, на який посилається мовець.

   Daniel had been working at Microsoft for several years. – Деніел працював у «Майкрософт» кілька років. (На той час Деніел міг ще працювати в компанії або вже закінчити працювати в ній – без уточнень це може бути відомо тільки з контексту.)
  • Past perfect continuous може вживатися для наголошення тривалості минулої дії, зокрема коли робляться певні висновки.

   Sarah’s eyes were all red. She had been crying. – Очі Сари були геть червоні. Вона плакала.
  За перетворення прямої мови (direct speech) на непряму мову (indirect speech) варто пам’ятати про узгодження часів: past continuous (past progressive) перетворюється на past perfect continuous, коли існує часова дистанція між двома подіями.
  “I was sitting on the floor,” he answered to the police. – «Я сидів на підлозі», – відповів він поліції.
  He answered to the police that he had been sitting on the floor. – Він відповів поліції, що був сидів на підлозі.
 2. Past perfect continuous може вживатися для позначення низки однотипних дій, що відбувалися до певного часу в минулому.

  • Часто з past perfect continuous у цій функції вживаються обставини часу, прислівникові звороти частоти (adverbials of frequency).

  Roy had been going to the gym every other day for a whole month. – Рой відвідував спортивну залу через день протягом цілого місяця.
  Joe was outraged. His ex-girlfriend had been phoning him every night for a few weeks. – Джо лютував. Його колишня дівчина телефонувала до нього щовечора протягом кількох тижнів.
  Порівняйте з past perfect: Joe was outraged. His ex-girlfriend had sent him at least a hundred messages since September. – Джо був розлютований. Його колишня дівчина надіслала йому щонайменше сотню повідомлень із вересня.
 3. Past perfect continuous може описувати сподівання, побажання або наміри, що існували в минулому.

  We had been expecting our team to win on that day. – Ми сподівалися, що того дня наша команда переможе.
Різниця між past perfect continuous і past perfect
 1. Різниця між past perfect continuous і past perfect часто полягає в тому, що past perfect continuous виокремлює саму подію, її розвиток, а past perfect – результат події.

  They looked outside. It had been snowing. – Вони виглянули надвір. Там лежав сніг. (сніг ішов раніше: він уже не йде, але ним укрито землю)
  Inflation in Italy had increased significantly by 2008. – На початок 2008 року інфляція в Італії істотно зросла. (невідомо, чи зростання на цьому зупинилося, чи тривало далі: головне – який результат було отримано на той час)
 2. Past perfect часто позначає доконані одноразові дії. В такому значенні past perfect continuous уживатися не може.

  The government had approved a new rural economic development programme in 1990. The programme proved to be ineffective. – Уряд затвердив нову програму економічного розвитку для сільської місцевості 1990 року. Ця програма виявилася неефективною
  The government had been approving a new rural economic development programme. The programme proved to be ineffective.
 3. У наведених нижче фразах, де зображається подія, що тривала до визначеного часу в минулому, різниця між past perfect continuous і past perfect мінімальна. Однак частіше вживається past perfect continuous для підкреслення тривалості події.

  I had been living in Aberdeen since childhood. = I’ve lived in Aberdeen since childhood. – Я живу в Абердіні з дитинства.
  They had been waiting for me at the office for ages. = They had waited for me at the office for ages. – Вони чекали на мене в офісі цілий вік.
  При цьому неправильно в такій функції вживати past simple або past continuous (past progressive).
  I had been living in Aberdeen since childhood / for three years.
  I had lived in Aberdeen since childhood / for three years.
  I lived in Aberdeen since childhood / for three years.
  I was living in Aberdeen since childhood / for three years.
 4. З дієсловами стану (stative verbs) вживається past perfect.

  He had been alone for many years before he met Jasmine. – Він був самотній багато років, перш ніж зустрів Джасмін.
  I had always hated Asian food. – Я завжди ненавидів азійську їжу.
  Однак із деякими дієсловами і в розмовній, і у формальній мові може вживатися past perfect continuous.
  I had been hearing these strange sounds for a few months, and then the motor broke down. – Я чув ці дивні звуки вже кілька місяців, а потім двигун зламався.
Використані джерела
 1. Alexander L. G. Longman English Grammar. 12-е вид. Гарлоу: Pearson Education Limited, 2003. 362 с.
 2. Cambridge. Past perfect continuous (I had been working). Cambridge Grammar. URL: https://dictionary.cambridge.org/grammar/british-grammar/past/past-perfect-continuous-i-had-been-working (дата звернення: 11.07.2018).
 3. Cambridge. Past perfect simple or past perfect continuous? Cambridge Grammar. URL: https://dictionary.cambridge.org/grammar/british-grammar/past/past-perfect-simple-or-past-perfect-continuous (дата звернення: 11.07.2018).
 4. Carter R., McCarthy M. Cambridge Grammar of English: A Comprehensive Guide. Spoken and Written English Grammar and Usage. Кембридж: Cambridge University Press, 2006. 973 с.
 5. Collins COBUILD English Grammar / за заг. ред. P. Hands. Ґлазґо: Collins, 2017. 1288 с.
 6. Eastwood J. Oxford Guide to English Grammar. 7-е вид. Оксфорд: Oxford University Press, 2002. 453 с.