Past continuous (past progressive) tense (минулий тривалий час)
Утворення past continuous
 1. Активний стан (active voice)

  Past continuous (інша назва – past progressive) утворюється за такою схемою: дієслово be у past simple у відповідній особі + present participle (форма на -ing) відмінюваного дієслова.

  Для правильного утворення present participle (-ing form) див. розділ «Орфографія. Present participle».
  Для уточнення правильних форм дієслова у past continuous також скористайтесь електронним орфографічним словником англійської мови.

  Нижче наведено таблицю з правильним утворенням past continuous для активного стану дієслів у різних типах речень:

  Активний стан (active voice)
  Розповідні речення (declarative sentences)
  Стверджувальні (affirmative)
  I/he/she/it/one was coming home.
  We/you/they were coming home.
  Заперечні (negative)
  Скорочена форма (short form) Повна форма (full form)
  I/he/she/it/one wasn’t coming home. I/he/she/it/one was not coming home.
  We/you/they weren’t coming home. We/you/they were not coming home.
  Питальні речення (interrogative sentences)
  Питально-стверджувальні (affirmative)
  Was I/he/she/it/one coming home?
  Were we/you/they coming home?
  Питально-заперечні (negative)
  Скорочена форма (short form) Повна форма (full form)
  Wasn’t I/he/she/it coming home? Was I/he/she/it not coming home?
  Weren’t we/you/they coming home? Were we/you/they not coming home?
 2. Пасивний стан (passive voice)

  У пасивному стані past continuous утворюється за такою схемою: дієслово be у past simple у відповідній особі + being (present participle дієслова be) + past participle відмінюваного дієслова.

  Нижче наведено таблицю з правильним утворенням past continuous для пасивного стану дієслів у різних типах речень:

  Пасивний стан (passive voice)
  Розповідні речення (declarative sentences)
  Стверджувальні (affirmative)
  I/he/she/it/one was being observed.
  We/you/they were being observed.
  Заперечні (negative)
  Скорочена форма (short form) Повна форма (full form)
  I/he/she/it/one wasn’t being observed. I/he/she/it/one was not being observed.
  We/you/they weren’t being observed. We/you/they were not being observed.
  Питальні речення (interrogative sentences)
  Питально-стверджувальні (affirmative)
  Was I/he/she/it/one being observed?
  Were we/you/they being observed?
  Питально-заперечні (negative)
  Скорочена форма (short form) Повна форма (full form)
  Wasn’t I/he/she/it being observed? Was I/he/she/it not being observed?
  Weren’t we/you/they being observed? Were we/you/they not being observed?
 3. Інфінітив (infinitive)

  Інфінітив (неозначена форма) past continuous тотожна інфінітивові perfect continuous (perfect progressive).

  Активний стан (active voice) Пасивний стан (passive voice)
  (to) have been watching (to) have been being watched*

  *рідковживане

Уживання past continuous в англійській мові
 1. Past continuous уживається для опису недоконаної минулої дії у процесі її розвитку.

  I walked over to the window and looked inside. Everyone was sleeping. – Я підійшов до вікна та заглянув усередину. Всі спали.
  Donna was singing at the bar that evening, so she couldn’t commit the crime, she has a cast-iron alibi. – Того вечора Донна співала в барі, тож вона не могла вчинити цього злочину, вона має неспростовне алібі.
  Якщо минула дія є доконаною, вживається past simple.
  I purchased a car yesterday. – Вчора я придбав автомобіль.
  • Часто past continuous може вживатися для розкриття причин або контексту певних подій.

   James was working at Danone, and that’s how Courtney came to meet him. – Джеймс працював у «Данон» – от як Кортні з ним познайомилася.
  • Для наголошення неперервності дії можуть уживатися прислівникові конструкції з означальним словом all.

   It was snowing all yesterday. – Вчора весь день ішов сніг.
  • Для підкреслення тривалості дії можуть уживатися конструкції з прислівником still.

   I was editing an article when my wife came and I was still editing it when she fell asleep two hours later. – Коли моя дружина прийшла, я редагував статтю; коли вона заснула дві години по тому, я досі продовжував редагувати статтю.
  • Для підкреслення одночасного розвитку кількох минулих подій можуть уживатися конструкції зі сполучниками while, whilst, сполучниковим зворотом at the time (that) тощо (сполучники підрядності часу – temporal subordinators).

   While the band members were tuning their instruments, the audience were cheering in anticipation of the event. – Поки учасники гурту настроювали інструменти, відвідувачі концерту підтримували їх схвальними вигуками у передчутті виступу.
   Якщо одна дія закінчилася невдовзі після іншої, в обох випадках уживається past simple.
   Sophia slammed the door when the neighbours began to quarrel. – Софія грюкнула дверима, коли сусіди почали сваритися. (спочатку сусіди почали сваритися, а тоді вже Софія грюкнула дверима)
 2. Past continuous уживається для опису дії, яка неодноразово повторювалася або відбувалася регулярно протягом певного обмеженого періоду часу в минулому (для опису дії в теперішньому часі в такій функції використовується present continuous (present progressive)).

  We were working hard at university. – В університеті ми наполегливо працювали.
  When I worked at the hotel, I was leaving at 11 P.M. every day. – Коли я працював у готелі, я щодня йшов із роботи об 11-й вечора.
  • Past continuous може вживатися в підрядному реченні умови (conditional clause) для опису дій, які часто відбувалися в минулому. При цьому в головному реченні (main clause) вживається past simple або модальне дієслово (modal verb).

   If the baby boy was crying, she usually took him in her arms and sang him a lullaby. – Коли малюк плакав, вона зазвичай брала його до себе на руки та співала йому колискової.
  • До дієслова у past continuous може додаватися прислівник частоти (adverb of frequency), зокрема always, forever, constantly тощо, наголошуючи частоту дії або те, наскільки вона неприємна або набридла особі, що мовить.

   Jane was always reading books, it was a lifestyle of hers. – Джейн постійно читала книжки – для неї це був своєрідний спосіб життя.
   During this time we lived together, she was forever reproaching me with being weak-willed. – Протягом цього часу, коли ми жили разом, вона без упину звинувачала мене в безвольності.
  Past continuous уживається лише для опису другорядних недоконаних дій (background events), що повторювалися в минулому. Для опису важливіших доконаних дій (main events) вживається past simple.
  I warned Jack twice last night. – Я вчора ввечері двічі попередив Джека.
  I was warning Jack twice last night.
  Існує різниця в уживанні past continuous і дієслівної конструкції used to, яка позначає події, що остаточно завершилися в минулому та не мають зв’язку з теперішнім часом.
  We used to play football every Sunday when I was little. – Ми грали в футбол щонеділі, коли я був малим.
  We were playing football every Sunday when I was little.
 3. Якщо необхідно акцентовано виділити важливішу минулу подію (main event), яка відбулася, перервавши собою іншу, менш важливу минулу подію (background event), past continuous вживається для опису менш важливої події, тим часом як для опису важливішої події вживається past simple.

  Everybody was filling their cards inspiredly when a lady suddenly shouted: “Bingo!” – Всі натхненно заповнювали свої картки – аж раптом якась жінка скрикнула: «Бінґо!»
 4. Past continuous може вживатися для позначення дій, які планувалися в минулому, часто з дієсловами come, go, join, meet тощо.

  Andy and his children were coming for Sunday lunch. – Енді з дітьми мали прийти на обід в неділю.
  The other players were joining us later at the stadium. – Решта гравців мали долучитися до нас пізніше на стадіоні.
 5. Past continuous може вживатися для пом’якшення або більш увічливого висловлення певної заяви або твердження.

  I was expecting you to bring the CD today. – Я сподівався, що ти принесеш диск сьогодні.
  We were aiming to discuss the ways of reaching a compromise. – Ми хотіли б обговорити шляхи досягнення компромісу.
Past continuous і дієслова стану

Зазвичай не вживаються в past continuous дієслова стану (stative verbs). Перелік деяких із них наводиться нижче. Переважно такі дієслова в минулому часі вживаються в past simple.

astonish hate resemble
believe have to satisfy
belong know seem
concern last smell
consist like suppose
contain matter suspect
deserve mean taste
dislike owe think
envy own understand
exist possess want

Однак іноді деякі з таких дієслів можуть уживатися в past continuous, щоб підкреслити тимчасове існування або новизну певного стану в минулому в конкретній ситуації. Зокрема в такій функції past continuous використовується в розмовній мові.

I was wanting the show to be mind-boggling. – Я волів, щоб вистава була просто неймовірною.
Linda was loving her birthday gift, a doll with blue eyes she had never had before. – Лінда була в захваті від свого подарунка на день народження, ляльки з блакитними очима, якої вона досі ніколи не мала.

Найчастіше в past continuous можуть уживатися такі дієслова стану:

forget
guess
imagine
lack
like
love
remember
want
Використані джерела
 1. Alexander L. G. Longman English Grammar. 12-е вид. Гарлоу: Pearson Education Limited, 2003. 362 с.
 2. Cambridge. Past continuous (I was working). Cambridge Grammar. URL: https://dictionary.cambridge.org/grammar/british-grammar/past/past-continuous-i-was-working (дата звернення: 06.07.2018).
 3. Carter R., McCarthy M. Cambridge Grammar of English: A Comprehensive Guide. Spoken and Written English Grammar and Usage. Кембридж: Cambridge University Press, 2006. 973 с.
 4. Collins COBUILD English Grammar / за заг. ред. P. Hands. Ґлазґо: Collins, 2017. 1288 с.
 5. Eastwood J. Oxford Guide to English Grammar. 7-е вид. Оксфорд: Oxford University Press, 2002. 453 с.