Майбутній час: be going to
Утворення конструкцій із be going to

Для опису майбутніх дій конструкції з be going to утворюються таким чином: be going to + інфінітив (infinitive, base form) дієслова.

Повна форма (full form) Скорочена форма (short form)

I am going to work

you are going to work

he/she/it/one is going to work

we are going to work

you are going to work

they are going to work

I’m going to work

you’re going to work

he/she/it/one’s going to work

we’re going to work

you’re going to work

they’re going to work

Уживання be going to
 1. Be going to вживається у передбаченні події, яка має статися невдовзі, виходячи з безпосередньо наявних ознак.

  Look! He’s going to fall off his bike! – Дивись! Зараз він упаде з велосипеда! (мовець бачить, що велосипедист не так повернув колесо, випустив кермо тощо)
  Give up smoking! You’re going to have a heart attack. – Покинь палити! Ти матимеш серцевий напад. (мовець наголошує, що здоров’я курця страждає – і скоро він матиме серцевий напад)

  Основні відмінності між be going to та future simple (will/shall + інфінітив) у цій функції:

  be going to future simple
  1. Особа передбачає дію, виходячи з наявних ознак того, що вона відбудеться;
  2. Дія близька, безпосередньо пов’язана з теперішнім часом, моментом мовлення.
  1. Особа передбачає дію з певною ймовірністю;
  2. Дія відбудеться в майбутньому, віддалена від моменту мовлення.
  Порівняйте різницю між уживанням be going to та future simple на практиці:
  Oh no, he’s going to burn that omelette! – О ні, він зараз спалить той омлет! (вже видно, що омлет підгоряє)
  Oh no, he will burn that omelette! – О ні, він же спалить той омлет! (особа лише починає готувати омлет, але мовець думає, що вона не вміє цього робити – і тому спалить страву)
  • Також можуть бути ситуації, коли мовцеві вже відомо, що ситуація має статися невдовзі.

   They are going to divorce soon. – Вони скоро розлучаться. (про це мовцеві повідомив хтось із подружньої пари або їхній родич)
  • У таких передбаченнях із be going to також можуть уживатися посилання на конкретний час у майбутньому.

   They are going to divorce next week. – Вони розлучаться наступного тижня.
  Future simple (will/shall + infinitive) частіше вживається у формальній комунікації, а також у ситуаціях, коли постійно необхідно посилатися на майбутнє, наприклад, у прогнозах погоди.
  It will be windy in the morning. There will be a light chance of rain. Winds will decrease by afternoon. – Зранку буде вітряно. Існуватиме невисока ймовірність дощу. Вітряність спаде по обіді.
 2. Be going to вживається в повсякденному спілкуванні тоді, коли висловлюються наміри або повідомляються плани.

  I’m going to watch a movie this evening. – Цього вечора я подивлюсь якийсь фільм. (я маю намір, планую це зробити)
  I am going to have a shower. – Я зараз прийму душ. (я маю намір, планую це зробити)
  Проте якщо ми вирішуємо щось зробити в момент мовлення, замість be going to переважно використовується future simple (will/shall + infinitive).
  It is getting late. I will call a taxi. – Вже пізно. Я викличу таксі.
  I think I will have the ragout, please. – Я, мабуть, замовлю рагу. (у зверненні до офіціанта)
  Порівняйте різницю в цьому контексті між future simple (will/shall + infinitive) і be going to:
  Look, there’s a bookstore here. I will buy several books. – Поглянь, тут є книгарня. Я куплю кілька книг. (я вирішую зробити це зараз, коли побачив книгарню)
  I am going to buy several books today. – Сьогодні я куплю кілька книг. (це вже було заплановано раніше)
  • Be going to може вживатися й без зазначення особи, яка має відповідний намір.

   These houses are going to be for large families. – Ці будинки має бути виділено багатодітним сім’ям.
  • Намір може підкреслюватися вживанням прислівників now, just тощо, які загалом пов’язані з теперішнім часом.

   I’m now going to show you how to make an apple pie. – Зараз я покажу вам, як зготувати яблучний пиріг.
   I’m just going to feed my dog. Wait a few minutes. – Я лише погодую пса. Зачекайте кілька хвилин.
  • Рідше be going to вживається для опису намірів щодо далекого майбутнього. В такій функції be going to переважно вимагає посилання на час у майбутньому.

   My son says he’s going to be a doctor when he grows up. – Мій син каже, що стане лікарем, коли виросте.
  • Якщо необхідно передати точнішу інформацію про плани або наміри, замість be going to вживаються дієслова intend to, plan to, propose to тощо.

   The government are going to cut social benefits. – Уряд має скоротити соціальні виплати. (більш розмите твердження)
   The government intend to cut social benefits. – Уряд планує скоротити соціальні виплати. (чіткіше твердження)
  • Be going to може вживатися замість present continuous (progressive) для опису подій, які особа однозначно та рішуче запланувала. При цьому необхідна наявність посилання на час, коли має відбутися відповідна дія.

   I am going to attend (= am attending) an interview this week. – Цього тижня я проходжу співбесіду. (ймовірно, вже існують домовленості з роботодавцем щодо часу та умов співбесіди)
   We are going to spend (= are spending) next winter in Andorra. – Ми проведемо наступну зиму в Андоррі.
   Проте якщо йдеться про передбачення, present continuous (progressive) уживатися не може.
   It is going to rain. – Скоро піде дощ.
   It is raining. (така конструкція може означати тільки те, що дощ уже йде просто зараз)
  • Уживання be going to з дієсловами руху go, come є граматично правильним, однак зі стилістичних міркувань перевага в таких випадках віддається present continuous (progressive).

   I am going on a date tomorrow. – Завтра я йду на побачення. (уникається конструкція «I am going to go»)
   I am coming home late this evening. – Сьогодні ввечері я пізно повернуся додому. (уникається конструкція «I am going to come»)
 3. Be going to не вживається в підрядному реченні умови (conditional clause) після if для передбачення майбутньої події, але може вживатися для позначення намірів.

  If he’s going to tell me something I don’t know, I shall listen to him. – Якщо він хоче сказати мені щось, чого я не знаю, я його послухаю.
  • Також be going to може вживатися в головному реченні (main clause).

   If we come there together, there is going to be trouble. – Якщо ми прийдемо туди разом, буде лихо.
  • Можливе вживання be going to водночас і в головному, і в підрядному реченні умови.

   If you are going to buy a new car, you are going to need a lot of money. – Якщо ти збираєшся придбати нове авто, тобі знадобиться чимало грошей.
Be going to і be gonna

У неформальній розмовній мові be going to (/ˈɡəʊintə/) може часто вимовлятися скорочено як /ˈɡənə/ або /ˈɡɒnə/. Цій вимові відповідає скорочене написання gonna.

Візьміть до уваги: після be gonna маркер інфінітива to не вживається.
I’m going to be there. – Я там буду.
I’m gonna be there. (розмовне, неформальне)
У нейтральній, літературній та формальній мові be gonna вживатися не може.
Використані джерела
 1. Alexander L. G. Longman English Grammar. 12-е вид. Гарлоу: Pearson Education Limited, 2003. 362 с.
 2. Cambridge. Future: be going to (I am going to work). Cambridge Grammar. URL: https://dictionary.cambridge.org/grammar/british-grammar/future/future-be-going-to-i-am-going-to-work (дата звернення: 21.07.2018).
 3. Carter R., McCarthy M. Cambridge Grammar of English: A Comprehensive Guide. Spoken and Written English Grammar and Usage. Кембридж: Cambridge University Press, 2006. 973 с.
 4. Collins COBUILD English Grammar / за заг. ред. P. Hands. Ґлазґо: Collins, 2017. 1288 с.
 5. Eastwood J. Oxford Guide to English Grammar. 7-е вид. Оксфорд: Oxford University Press, 2002. 453 с.