Future perfect tense (майбутній доконаний час)
Утворення future perfect
 1. Активний стан (active voice)

  Future perfect утворюється за такою схемою: модальне дієслово will або shall + дієслово have (неозначена форма, або інфінітив) + past participle відмінюваного дієслова.

  Для правильного утворення past participle див. розділ «Орфографія. Past participle».
  Для уточнення правильних форм дієслова у future perfect також скористайтесь електронним орфографічним словником англійської мови.

  Нижче наведено таблицю з правильним утворенням future perfect для активного стану дієслів у різних типах речень:

  Активний стан (active voice)
  Розповідні речення (declarative sentences)
  Стверджувальні (affirmative)
  Повна форма (full form) Скорочена форма (short form)
  I/you/he/she/it/one/we/you/they will have worked. I/you/he/she/it/one/we/you/they’ll have worked.
  I/we shall have worked.
  Заперечні (negative)
  Повна форма (full form) Скорочена форма (short form)
  I/you/he/she/it/one/we/you/they will not have worked. I/you/he/she/it/one/we/you/they won’t have worked.
  I/we shall not have worked. I/we shan’t have worked.
  Питальні речення (interrogative sentences)
  Питально–стверджувальні (affirmative)
  Will I/you/he/she/it/one/we/you/they have worked?
  Shall I/we have worked?
  Питально–заперечні (negative)
  Повна форма (full form) Скорочена форма (short form)
  Will I/you/he/she/it/one/we/you/they not have worked? Won’t I/you/he/she/it/one/we/you/they have worked?
  Shall I/we not have worked? Shan’t I/we have worked?
  Модальне дієслово shall може вживатися тільки з 1-ю ос. одн. та 1-ю ос. мн. Конструкції з ним є більш формальними та вживаються переважно в британській англійській.
 2. Пасивний стан (passive voice)

  У пасивному стані future perfect continuous утворюється за такою схемою: модальне дієслово will або shall + дієслово have (інфінітив, або неозначена форма) + been (past participle дієслова be) + past participle відмінюваного дієслова.

  Нижче наведено таблицю з правильним утворенням future perfect для пасивного стану дієслів у різних типах речень:

  Пасивний стан (passive voice)
  Розповідні речення (declarative sentences)
  Стверджувальні (affirmative)
  Повна форма (full form) Скорочена форма (short form)
  I/you/he/she/it/one/we/you/they will have been observed. I/you/he/she/it/one/we/you/they’ll have been observed.
  I/we shall have been being observed.
  Заперечні (negative)
  Повна форма (full form) Скорочена форма (short form)
  I/you/he/she/it/one/we/you/they will not have been observed. I/you/he/she/it/one/we/you/they won’t have been observed.
  I/we shall not have been observed. I/we shan’t have been observed.
  Питальні речення (interrogative sentences)
  Питально–стверджувальні (affirmative)
  Will I/you/he/she/it/one/we/you/they have been observed?
  Shall I/we have been observed?
  Питально–заперечні (negative)
  Повна форма (full form) Скорочена форма (short form)
  Will I/you/he/she/it/one/we/you/they not have been observed? Won’t I/you/he/she/it/one/we/you/they have been observed?
  Shall I/we not have been observed? Shan’t I/we have been observed?
  Модальне дієслово shall може вживатися тільки з 1-ю ос. одн. та 1-ю ос. мн. Конструкції з ним є більш формальними та вживаються переважно в британській англійській.
Уживання future perfect в англійській мові

Future perfect уживається для опису дії, яка ще не відбулася, але має відбутися до настання певного часу в майбутньому. З future perfect обов’язково вживається прислівниковий зворот часу (adverbial of time) або підрядні речення часу (temporal clauses), щоб окреслити час, до якого завершиться дія в майбутньому. Часто в цьому часі вживаються дієслова, що передають значення завершення дії.

By tomorrow, we will have finished this work. – Ми закінчимо цю роботу до завтра.
By the time we get to work, the meeting will have ended. – Поки ми дістанемося до роботи, нарада вже закінчиться.
In May, I will have been at the company for five years. – У травні буде вже п’ять років, як я працюю в цій компанії.
 • Future perfect часто вживається після дієслів believe, expect, hope тощо.

  I expect you will have completed the works by Monday. – Сподіваюсь, ви закінчите роботи до понеділка.
Особливості вживання future perfect із прийменниками та сполучниками
 1. Future perfect уживається з обставинами часу з прийменником by, але не з прийменниками till, until. Це пов’язане з тим, що прийменники till, until уживаються з дієсловами, які позначають тривалість (continuity verbs), а прийменник by уживається з дієсловами, що позначають дію, яка відбувається конкретної миті (point of time verbs).

  I will have left by Saturday. – Я поїду до суботи.
  I will have left till/until Saturday.
  Але:
  I will stay until Saturday. – Я залишуся до суботи.
  I will have stayed until Saturday.
 2. Future perfect не вживається в підрядних реченнях часу (temporal clauses), зокрема після прийменників або сполучників та прийменникових або сполучникових зворотів after, as soon as, before, by the time, when, till, until тощо. Замість нього в цій функції можуть рівноцінно вживатися present simple або present perfect. Present perfect часто вживається після once.

  I will tell you my decision when I return from France. – Я скажу тобі своє рішення, коли повернуся з Франції.
  Once I have read this book, I will take it back to the library. – Коли я дочитаю цю книгу, я поверну її до бібліотеки.
  I will tell you my decision when I will come back from France.
  Once I will have read this book, I will take it back to the library.
Використані джерела
 1. Alexander L. G. Longman English Grammar. 12-е вид. Гарлоу: Pearson Education Limited, 2003. 362 с.
 2. Cambridge. Future perfect simple (I will have worked eight hours). Cambridge Grammar. URL: https://dictionary.cambridge.org/grammar/british-grammar/future/future-perfect-simple-i-will-have-worked-eight-hours (дата звернення: 16.07.2018).
 3. Carter R., McCarthy M. Cambridge Grammar of English: A Comprehensive Guide. Spoken and Written English Grammar and Usage. Кембридж: Cambridge University Press, 2006. 973 с.
 4. Collins COBUILD English Grammar / за заг. ред. P. Hands. Ґлазґо: Collins, 2017. 1288 с.
 5. Eastwood J. Oxford Guide to English Grammar. 7-е вид. Оксфорд: Oxford University Press, 2002. 453 с.