Future perfect continuous (future perfect progressive) tense (майбутній доконаний тривалий час)
Утворення future perfect continuous
 1. Активний стан (active voice)

  Future perfect continuous (інша назва – future perfect progressive) утворюється за такою схемою: модальне дієслово will або shall + дієслово have (неозначена форма, або інфінітив) + been (past participle дієслова be) + present participle (форма на -ing) відмінюваного дієслова.

  Для правильного утворення present participle (-ing form) див. розділ «Орфографія. Present participle».
  Для уточнення правильних форм дієслова у future perfect continuous також скористайтесь електронним орфографічним словником англійської мови.

  Нижче наведено таблицю з правильним утворенням future perfect continuous для активного стану дієслів у різних типах речень:

  Активний стан (active voice)
  Розповідні речення (declarative sentences)
  Стверджувальні (affirmative)
  Повна форма (full form) Скорочена форма (short form)
  I/you/he/she/it/one/we/you/they will have been working. I/you/he/she/it/one/we/you/they’ll have been working.
  I/we shall have been working.
  Заперечні (negative)
  Повна форма (full form) Скорочена форма (short form)
  I/you/he/she/it/one/we/you/they will not have been working. I/you/he/she/it/one/we/you/they won’t have been working.
  I/we shall not have been working. I/we shan’t have been working.
  Питальні речення (interrogative sentences)
  Питально–стверджувальні (affirmative)
  Will I/you/he/she/it/one/we/you/they have been working?
  Shall I/we have been working?
  Питально–заперечні (negative)
  Повна форма (full form) Скорочена форма (short form)
  Will I/you/he/she/it/one/we/you/they not have been working? Won’t I/you/he/she/it/one/we/you/they have been working?
  Shall I/we not have been working? Shan’t I/we have been working?
  Модальне дієслово shall може вживатися тільки з 1-ю ос. одн. та 1-ю ос. мн. Конструкції з ним є більш формальними та вживаються переважно в британській англійській.
 2. Пасивний стан (passive voice)*

  * Форми пасивного стану дієслів у future perfect continuous є рідковживаними.

  У пасивному стані future perfect continuous утворюється за такою схемою: модальне дієслово will або shall + дієслово have (інфінітив, або неозначена форма) + been (past participle дієслова be) + being (present participle дієслова be) + past participle відмінюваного дієслова.

  Нижче наведено таблицю з правильним утворенням future perfect continuous для пасивного стану дієслів у різних типах речень:

  Пасивний стан (passive voice)
  Розповідні речення (declarative sentences)
  Стверджувальні (affirmative)
  Повна форма (full form) Скорочена форма (short form)
  I/you/he/she/it/one/we/you/they will have been being observed. I/you/he/she/it/one/we/you/they’ll have been being observed.
  I/we shall have been being observed.
  Заперечні (negative)
  Повна форма (full form) Скорочена форма (short form)
  I/you/he/she/it/one/we/you/they will not have been being observed. I/you/he/she/it/one/we/you/they won’t have been being observed.
  I/we shall not have been being observed. I/we shan’t have been being observed.
  Питальні речення (interrogative sentences)
  Питально–стверджувальні (affirmative)
  Will I/you/he/she/it/one/we/you/they have been being observed?
  Shall I/we have been being observed?
  Питально–заперечні (negative)
  Повна форма (full form) Скорочена форма (short form)
  Will I/you/he/she/it/one/we/you/they not have been being observed? Won’t I/you/he/she/it/one/we/you/they have been being observed?
  Shall I/we not have been being observed? Shan’t I/we have been being observed?
  Модальне дієслово shall може вживатися тільки з 1-ю ос. одн. та 1-ю ос. мн. Конструкції з ним є більш формальними та вживаються переважно в британській англійській.
Уживання future perfect continuous в англійській мові

Future perfect continuous уживається для опису дії, що відбуватиметься (перебуватиме в процесі розвитку) до визначеного часу в майбутньому, підкреслюючи тривалість такої дії. Future perfect continuous зазвичай уживається з прислівниковим зворотом тривалості (adverbial of duration), щоб показати відповідний інтервал розвитку дії в майбутньому.

I will have been studying at university for five years in June. – Цього червня буде вже п’ять років, відколи я навчаюся в університеті.
By this time next month Ciro Immobile will have been playing for Lazio for two years. – Рівно за місяць буде вже два роки, відколи Чіро Іммобіле грає за «Лаціо».
З дієсловами стану (stative verbs) і зокрема з дієсловом be вживається переважно future perfect:
We will have been married for ten years by July. – Цього липня буде п’ять років, відколи ми одружилися.
Використані джерела
 1. Alexander L. G. Longman English Grammar. 12-е вид. Гарлоу: Pearson Education Limited, 2003. 362 с.
 2. Cambridge. Future perfect continuous (I will have beenworking here ten years). Cambridge Grammar. URL: https://dictionary.cambridge.org/grammar/british-grammar/future/future-perfect-continuous-i-will-have-beenworking-here-ten-years (дата звернення: 15.07.2018).
 3. Carter R., McCarthy M. Cambridge Grammar of English: A Comprehensive Guide. Spoken and Written English Grammar and Usage. Кембридж: Cambridge University Press, 2006. 973 с.
 4. Collins COBUILD English Grammar / за заг. ред. P. Hands. Ґлазґо: Collins, 2017. 1288 с.
 5. Eastwood J. Oxford Guide to English Grammar. 7-е вид. Оксфорд: Oxford University Press, 2002. 453 с.