Автор: Приймак Д. М. Редактори: Ковальчук З. Ю., Томіленко О. В. Дата опублікування: 09.04.2019, 11:23.

Лапки в назвах літературних, музичних та інших творів

Уживання лапок у назвах творів англійською мовою

Лапки (quotation marks, quotes, у брит. англ. також inverted commas) в англійській мові здебільшого не вживаються в назвах творів, що є окремими виданнями: у назвах книг, п’єс, журналів і газет, музичних альбомів, фільмів тощо. Натомість у таких випадках переважно використовується курсивний шрифт, також – нижнє підкреслення. Зверніть увагу: в українській мові в таких випадках завжди використовують лапки.

Раніше всі назви творів в англійській мові зазвичай писалися в лапках. У сучасному вжитку таке написання для творів, що є окремими публікаціями, витіснив курсив. Написання в лапках не є помилкове, але може сприйматися як старомодне (old-fashioned).

Paradise Lost is a classical English poem written by John Milton. – «Утрачений рай» – класична англійська поема, написана Джоном Мілтоном.

Have you read today’s Daily News? – Ти читав сьогоднішній випуск «Daily News»?

Led Zeppelin issued their Houses of the Holy in 1973. – «Led Zeppelin» видали свій альбом «Houses of the Holy» 1973 року.

Якщо назва роману, п’єси тощо збігається з іменем персонажа, то ім’я персонажа пишеться звичайним шрифтом, а назва роману – курсивом.

Othello is the protagonist of Shakespeare’s homonymous tragedy. – Отелло – головний персонаж однойменної трагедії Шекспіра.

Othello is one of Shakespeare’s most notable oeuvres. – «Отелло» – один із Шекспірових найвідоміших творів.

У назвах творів, що не є самостійними публікаціями, зокрема в назвах розділів книг, статей у журналах і газетах, коротких оповідань або віршів, пісень з музичного альбому тощо ставляться лапки.

The most interesting chapter in this book is ‘How to Achieve Success’. – Найцікавіший розділ цієї книги – «Як досягти успіху».

‘No Quarter’ is my favourite song from Houses of the Holy. – «No Quarter» – моя улюблена пісня з альбому «Houses of the Holy».

Уваги

  1. У рукописному матеріалі замість курсиву в усіх назвах творів уживають переважно лапки або нижнє підкреслення.
  2. У британській англійській здебільшого ставлять одинарні лапки (‘No Quarter’), тимчасом як в американській англійській – подвійні (“No Quarter”).

Використані джерела

  1. Alexander L. G. Longman English Grammar. 12-е вид. Гарлоу: Pearson Education Limited, 2003. 362 с.
  2. Cambridge. Punctuation. Cambridge Grammar. URL: https://dictionary.cambridge.org/grammar/british-grammar/writing/punctuation (дата звернення: 09.04.2019).
  3. Carter R., McCarthy M. Cambridge Grammar of English: A Comprehensive Guide. Spoken and Written English Grammar and Usage. Кембридж: Cambridge University Press, 2006. 973 с.
  4. Collins COBUILD English Grammar / за заг. ред. P. Hands. Ґлазґо: Collins, 2017. 1288 с.
  5. Eastwood, J. Oxford Guide to English Grammar. 7-е вид. Оксфорд: Oxford University Press, 2002. 453 с.
  6. Greenbaum S. The Oxford English Grammar. Оксфорд: Oxford University Press, 1996. 652 с.
  7. Trask L. Quotation Marks in Titles. University of Sussex. URL: http://www.sussex.ac.uk/informatics/punctuation/quotes/titles (дата звернення: 09.04.2019).