Автор: Приймак Д. М. Редактори: Ковальчук З. Ю., Томіленко О. В. Дата опублікування: 29.11.2019, 09:51.

Next

Next в англійській мові

Next означає наступний та вживається на позначення об’єкта (істоти або неістоти), що розташований за іншим об’єктом, з’являється за ним тощо:

(adjective): The next book he read was a novel by Defoe. – Наступною книгою, яку він прочитав, був роман Дефо.

(adverb): So, you came in, and what happened next? – Отже, ти зайшла, і що сталося далі?

(pronoun): I live in a small town, and every day here is just like the next. – Я живу в маленькому містечку, і всі дні тут геть однакові.

Next не можна вживати замість nearest:

Could you tell me where the nearest hotel is please? – Перепрошую, не підкажете, де тут найближчий готель?

Could you tell me where the next hotel is please?

Next у часових конструкціях

Next як прикметник

Коли йдеться про дні тижня, тижні, місяці, роки, пори року або державні свята в майбутньому часі у зв’язку з теперішнім моментом, next уживають без the:

I am seeing Mary next Tuesday. – Ми зустрічаємося з Мері наступного вівторка.

I am seeing Mary the next Tuesday.

Are you working next week? – Ти працюєш наступного тижня?

Are you working the next week?

We’ll launch a great project next year. – Наступного року ми запустимо чудовий проект.

We’ll launch a great project the next year.

Are you going to the Carpathians next summer? – Ви їдете до Карпат наступного літа?

Are you going to the Carpathians the next summer?

У таких словосполученнях (next week, next summer, next September тощо) перед next не можна вживати прийменник:

I am coming back next Monday. – Я повертаюся наступного понеділка.

I am coming back on next Monday.

У конструкціях із назвою дня тижня або місяця next також може вживатися після відповідного іменника:

Your order will be ready by Thursday next. – Ваше замовлення буде готове наступного четверга.

В американській англійській next завжди стоїть перед відповідним іменником.

На позначення майбутнього можуть уживатися звороти на зразок the next two hours, the next few days, the next three years тощо:

I will not be here for the next few weeks. – Мене не буде протягом кількох наступних тижнів.

We will finish the work in the next two months. – Ми закінчимо роботу протягом двох наступних місяців.

Коли йдеться про минулий час або майбутній час, не пов’язаний із теперішнім моментом, зазвичай перед next уживається the. Однак у неформальних ситуаціях the можна випускати:

The next day we participated in a local tournament. – Наступного дня ми взяли участь у місцевому турнірі.

I’m going to spend a night in Barcelona, then the next day I’ll travel to Bilbao. – Я проведу ніч у Барселоні, а наступного дня поїду до Більбао.

(неформально): She shouted at me and broke several plates. Next minute, she was crying, and I was too. – Вона накричала на мене й розбила кілька тарілок. Наступної миті вона вже плакала, і я теж.

The next time

Зворот the next time може вживатися на позначення минулого або майбутнього часу. У неформальних ситуаціях the можна випускати:

I have played chess several times. The first time I played against my grandfather, then the next time against my friend. – Я грав у шахи кілька разів. Першого разу я грав проти дідуся, а потім ще раз проти друга.

The next time you come to Ukraine, you should taste more of our national dishes. – Наступного разу, коли ви завітаєте до України, вам слід скуштувати більше наших національних страв.

(неформально): I saw Gordon two years ago, and he was working at school. Next time we met, he was still working there. – Ми зустрілися з Ґордоном два роки тому; він тоді працював у школі. Наступного разу, коли ми зустрілися, він ще досі там працював.

Next як прислівник

Next як прислівник позначає відповідні часові відношення:

She told me about her job, but I can’t remember what she told next. – Вона сказала мені про свою роботу, але я не пам’ятаю, що вона сказала далі.

Who’s next? – Хто наступний [= хто далі]?

Next як сполучне обставинне слово

Next може виконувати функцію сполучного обставинного слова (linking adjunct) для позначення чогось, що йде одразу за чимось попереднім. Часто в такій функції next уживається в інструкціях:

In case of accidental contact, rinse the eye with water. Next, put on a bandage and call the doctor. – У разі випадкового контакту промийте око водою. Тоді накладіть пов’язку і викличте лікаря.

Next у функції займенника

У функції займенника next можна вживати із the або без:

We’ll come back the week after next. – Ми повернемося через тиждень.

He changes his mind from one day to the next. – У нього щодня щось нове на думці.

Next to

Зворот next to вживається:

 1. Для позначення об’єктів (істот або неістот), що розташовані один поруч із одним:

  I was sitting next to my cousin. – Я сидів поруч із двоюрідним братом.

  We’ve purchased an apartment next to the city centre. – Ми придбали квартиру поряд із центром міста.

 2. Для порівняння об’єктів:

  Next to English, I love Spanish most. – Після англійської мови я найбільше люблю іспанську.

 3. Перед заперечними або подібними за значенням словами – у значенні майже:

  We have been dating for a year, and I know next to nothing about your family. – Ми зустрічаємося вже рік, а я майже нічого не знаю про твою сім’ю.

Використані джерела

 1. Alexander L. G. Longman English Grammar. 12th ed. Harlow: Pearson Education Limited, 2003. 362 p.
 2. Cambridge. Nexy. Cambridge Grammar. URL: https://dictionary.cambridge.org/grammar/british-grammar/next (дата звернення: 29.11.2019).
 3. Carter R., McCarthy M. Cambridge Grammar of English: A Comprehensive Guide. Spoken and Written English Grammar and Usage. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. 973 p.
 4. Collins COBUILD English Grammar / ed. P. Hands. Glasgow: Collins, 2017. 1288 p.
 5. Eastwood J. Oxford Guide to English Grammar. 7th ed. Oxford: Oxford University Press, 2002. 453 p.
 6. Greenbaum S. English Grammar. Oxford : Oxford University Press, 1996. 652 p.