Tired of чи tired from?
Особливості вживання
  • Tired of doing something / tired of something уживається в тому разі, коли певна дія набридла або надокучила (синонім: bored with).
I am tired of reading this novel. – Мені набридло читати цей роман.
I am tired of this novel. – Мені набрид цей роман.
I am tired from reading this novel.
I am tired from this novel.
  • Tired from doing something уживається в тому разі, коли йдеться про фізичну втому, виснаження від певної дії (синонім: exhausted from).
I am tired from walking. – Я втомився ходити пішки.
I am tired of walking.
  • Якщо tired виконує роль дієприкметника минулого часу (past participle), уживається прийменник by.
He was tired by the years. – Він був натомлений роками.
He was tired of the years.
He was tired from the years.
Використані джерела
  1. Cambridge. Tired. Cambridge Dictionary. URL: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/tired (дата звернення: 11.07.2018).
  2. Collins. Tired. Collins English Dictionaries. URL: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tired (дата звернення: 11.07.2018).
  3. Longman. Tired. Longman Dictionary of Contemporary English. URL: https://www.ldoceonline.com/dictionary/tired (дата звернення: 11.07.2018).
  4. Macmillan. Tired. Macmillan Dictionary. URL: https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/tired (дата звернення: 11.07.2018).
  5. Oxford. Tired. Oxford Living Dictionaries. URL: https://en.oxforddictionaries.com/definition/tired (дата звернення: 11.07.2018).