Married to чи married with?
Правильне вживання
 • Одружений із кимосьmarried to sb. Вживання інших прийменників, крім to, не допускається.

  She is married to an Irishman. – Вона одружена з ірландцем.
  He got married to his sister’s friend last summer. – Він одружився з подругою сестри того літа.
  She is married with an Irishman.
  He got married with his sister’s friend last summer.
 • Married with уживається тоді, коли необхідно сказати, скільки дітей особа має в шлюбі.

  She is married with two children. – Вона одружена й має двох дітей.
Додаткова інформація

Одружуватися з кимосьmarry somebody. В цьому значенні дієслово marry є перехідним, тому прийменники не вживаються.

Clint married his girlfriend a few weeks ago. – Клінт одружився зі своєю дівчиною кілька тижнів тому.
Clint married with/to his girlfriend a few weeks ago.
Використані джерела
 1. Cambridge. Married. Cambridge Dictionary. URL: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/married (дата звернення: 15.07.2018).
 2. Collins. Marry. Collins Dictionary. URL: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/marry (дата звернення: 15.07.2018).
 3. Longman. Married. Longman Dictionary of Contemporary English. URL: https://www.ldoceonline.com/dictionary/married (дата звернення: 15.07.2018).