Everyone чи every one?
Правильне вживання
 1. Everyone уживається в значенні «всі люди в групі».

  Everyone knows this song. – Всі знають цю пісню.
  Every one knows this song.
  Everyone завжди вживається з дієсловом в однині.
  Everyone likes this movie. – Всім подобається цей фільм.
  Everyone like this movie.
 2. Every one уживається в значенні «кожна людина або річ із групи»:

  • Every one уживається тоді, коли необхідно послатися на іменник, який уже згадувався раніше.

   Batistuta scored 29 goals for Fiorentina that season, and every one was a true masterpiece. – Того сезону Батістута забив за «Фіорентину» 29 голів – і кожен був справжнім шедевром.
   Batistuta scored 29 goals for Fiorentina that season, and everyone was a masterpiece.
  • Every one of уживається перед займенниками й означальними словами.

   Every one of us knows what to do next. – Кожен із нас знає, що робити далі.
   He annoys every one of his colleagues. – Він дратує геть усіх своїх колег.
   Everyone of us knows what to do next.
   He annoys everyone of his colleagues.
  Візьміть до уваги типові помилки:
  Every one of us. Every one of you.
  Everyone of us. Everyone of you.
Використані джерела
 1. Cambridge. Every. English Grammar Today. URL: https://dictionary.cambridge.org/grammar/british-grammar/every?q=Every%2Bone%2Bor%2Beveryone (дата звернення: 14.07.2018).
 2. Collins. Everyone. Collins Dictionary. URL: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/everyone (дата звернення: 14.07.2018).
 3. Longman. Everyone. Longman Dictionary of Contemporary English. URL: https://www.ldoceonline.com/dictionary/everyone (дата звернення: 14.07.2018).
 4. Oxford. Every one. Oxford Living Dictionaries. URL: https://en.oxforddictionaries.com/definition/every_one (дата звернення: 14.07.2018).