At lunch, for lunch чи on lunch, in lunch?
Правильне вживання

At lunch та for lunch можуть уживатися в різних контекстах, залежно від значення. On lunch, in lunch є неправильними конструкціями.

 • At lunch уживається у двох випадках:

  1. Щоб повідомити, що відбувається за обідом:

   We can discuss it at lunch. – Ми можемо обговорити це за обідом.
   We can discuss it on lunch.
   We can discuss it in lunch.
  2. Щоб повідомити, що хтось обідає (у звороті be at lunch):

   He’s at lunch now, I’ll phone him in an hour. – Він зараз обідає, я зателефоную до нього за годину.
   He’s on lunch now, I’ll phone him in an hour.
   He’s in lunch now, I’ll phone him in an hour.
 • For lunch уживається тоді, коли необхідно сказати, яку страву або який продукт хто-небудь їв на обід:

  I had tomato soup for lunch. – Я їв на обід томатний суп.
  I had tomato soup on lunch.
  I had tomato soup at lunch.
Додаткова інформація
  • Аналогічна різниця існує між конструкціями at/for breakfast, at/for dinner тощо.

  • Також може вживатися конструкція over lunch.

   The investors met over lunch to discuss business issues. – Інвестори зустрілися за обідом, щоб обговорити ділові питання.
  • З іменником lunchtime (час обіду, обідня перерва) може вживатися тільки прийменник at.

   We had a coffee at lunchtime. – Ми випили кави під час обідньої перерви.
   We had a coffee on lunchtime.
   We had a coffee in lunchtime.
  • З іменником lunch можуть уживатися й інші прийменники в різних конструкціях. Детальну інформацію з прикладами вживання ви можете переглянути в англійсько-українському словнику.

Використані джерела
 1. Cambridge. Lunch. Cambridge Dictionary. URL: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/lunch (дата звернення: 16.07.2018).
 2. Longman. Lunch. Longman Dictionary of Contemporary English. URL: https://www.ldoceonline.com/dictionary/lunch (дата звернення: 16.07.2018).
 3. Longman. Lunchtime. Longman Dictionary of Contemporary English. URL: https://www.ldoceonline.com/dictionary/lunchtime (дата звернення: 16.07.2018).
 4. Macmillan. Lunch. Macmillan Dictionary. URL: https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/lunch_1 (дата звернення: 16.07.2018).
 5. Macmillan. Lunchtime. Macmillan Dictionary. URL: https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/lunchtime (дата звернення: 16.07.2018).