Автор: Приймак Д. М. Редактори: Ковальчук З. Ю., Томіленко О. В. Дата опублікування: 07.04.2019, 21:03.

Possessive ’s (присвійна форма ’s) (my father’s car)

Утворення присвійної форми ’s

Присвійна форма ’s (possessive ’s, possessive form) зазвичай показує володіння особи певним предметом або зв’язок із предметом. У літературі таку форму часто розглядають як genitive case (генітив, родовий відмінок) англійських іменників. Правила утворення присвійної форми ’s наведено нижче.

Однина Множина
boy’s, child’s, actress’s, James’s (або James’) boys’, children’s, actresses’, the Simpsons’
 1. Іменники в однині

  1. До іменника в однині ’s додається без змін:

   my dog’s name, Jenny’s book, the horse’s mane.

  2. Так само ’s додається й тоді, коли іменник уже закінчується на -s або -ss:

   the rhinoceros’s horn, the boss’s office, the waitress’s apron.

  3. Якщо іменник – власна назва закінчується на -s, зазвичай так само додається ’s, проте також може додаватися тільки апостроф:

   Chris’s house, Hopkins’s roles, Doris’s dresses, Yeats’s poetry або також Chris’ house, Hopkins’ roles, Doris’ dresses, Yeats’ poetry.

   Після грецьких імен на -s додається апостроф: Archimedes’ Principle [1, с. 52].

 2. Іменники в множині

  1. До іменника в множині, що закінчується на -s, додається тільки апостроф:

   my dog’s name – my dogs’ names

   the boss’s office – the bosses’ offices

  2. Якщо форма множини іменника – неправильна (irregular plural) й не закінчується на -s, присвійна форма ’s додається так само, як для однини:

   the child’s toy – the children’s toys

   a mouse’s tail – the mice’s tails

  3. До іменників – власних назв у формі множини додається апостроф:

   the Simpsons’ garage, the Smiths’ car

 3. Складні іменники (compound nouns)

  Для складних іменників присвійна форма ’s додається після останнього слова:

  my brother-in-law’s car

  За таким самим правилом присвійна форма ’s додається до титулів:

  the President of Ukraine’s residence

 4. Присвійна форма ’s із двома суб’єктами, поєднаними сполучником and

  У тому разі, якщо йдеться про кілька осіб, що мають об’єкт у спільному володінні, присвійна форма ’s додається тільки після останнього іменника. Натомість присвійна форма ’s додається після обох іменників, коли йдеться про роздільне володіння. Порівняйте:

  Peter and Olivia’s apartments – квартири Пітера й Олівії (Пітер та Олівія разом володіють двома квартирами)

  Peter’s and Olivia’s apartments – квартири Пітера й Олівії (одна квартира належить окремо Пітерові, одна – Олівії)

  Якщо один із суб’єктів позначається через займенник, присвійна форма ’s обов’язково додається до іменника.

  Peter’s and her apartment, his and Olivia’s apartment

 5. Два слова з присвійною формою ’s поспіль

  У фразах можуть уживатися два присвійна форма ’s поспіль, наприклад:

  Stephen’s father’s coat – пальто батька Стівена

  my sister’s friend’s job – робота подруги моєї сестри

Вимова слів із присвійною формою ’s

Вимова іменника з присвійною формою ’s залежить від попереднього звука та підпорядкована тим самим правилам, що й вимова форми множини іменників

Множина Іменник + ’s або ’ Вимова
The cats are grey.

The cat’s tail is grey.

The cats’ tails are grey.

/s/
The girls are young.

The girl’s sister is young.

The girls’ sisters are young.

/z/
Two of my friends are Georges.

George’s car is red.

Georges’ cars are red.

/ɪz/

Із власними назвами, що закінчуються на -s, вимова може варіюватися залежно від уживання ’s чи просто апострофа: James’s house – /ˈdʒeɪmzɪz/, James’ house – /ˈdʒeɪmz/. Проте зазвичай в обох випадках вимовляється варіант /ˈdʒeɪmzɪz/. Так само: Keats’s poetry, Keats’ poetry – /ˈki:tsɪz/ [2; 5, с. 184].

Уживання присвійної форми ’s в англійській мові

 1. Присвійна форма ’s зазвичай уживається з іменами або назвами живих істот, показуючи володіння певним предметом або зв’язок з таким предметом. Утворюється така форма через додавання ’s до іменника або власної назви, іменникової групи (noun phrase). Українською мовою такі конструкції можуть перекладатися через родовий відмінок або вживання присвійних прикметників, а також через перефразування.

  Thomas’s boat has sunken. – Томасів човен затонув.

  The cat’s teeth are sharp. – Кіт має гострі зуби.

  Terrence moved to his father’s house in October. – Терренс переїхав до батькового дому в жовтні.

  The director of the company’s official statement… – Офіційна заява директора компанії

  Для підкреслення належності певного предмета саме цій конкретній особі, а не будь-якій іншій, після присвійної форми ’s може вживатися означальне слово own.

  We should seek Arthur’s own advice. – Нам слід звернутися по пораду саме до Артура.

  Також присвійна форма ’s може вживатися після займенників one, each other, one another та займенників, що закінчуються на -one або -body.

  Someone’s child is crying. – Плаче чиясь дитина.

  They don’t want to hear each other’s arguments. – Вони не хочуть чути доводів одне одного.

  У разі додання прикметника else присвійна форма ’s ставиться саме після else.

  I would like to know someone else’s opinion. – Я б хотів дізнатися ще чиюсь думку.

 2. Присвійна форма ’s також може позначати належність певного об’єкта установі, групі людей тощо або зв’язок між ними.

  The bank’s corporate clients… – Корпоративні клієнти банку

  The government’s reforms… – Урядові реформи…

 3. З назвами місць присвійна форма ’s часто вживається на позначення об’єкта, розташованого в такому місці, або пов’язаного з ним явища.

  Ukraine’s largest city is Kyiv. – Найбільше місто України – Київ.

  The region’s population is growing. – Населення регіону зростає.

 4. З назвами конкретних предметів присвійна форма ’s здебільшого не вживається, проте може використовуватися в таких випадках:

  1. Для підкреслення певної характерної риси об’єкта:

   I like your painting’s colours. – Мені подобаються кольори твоєї картини.

   The building’s height complies with the standards in force. – Висота будівлі відповідає чинним стандартам.

  2. Іноді – на позначення автомобілів, літаків, кораблів [1, с. 53]:

   the plane’s engines – двигуни літака

   the ship’s propeller – гребний гвинт судна

  У більшості інших випадків присвійна форма ’s не вживається: наприклад, не the table’s leg, а the leg of the table або the table leg. Див. докладно в розділах «Прийменники. Of» і «Noun modifiers (іменникові модифікатори)».

 5. Присвійна форма ’s може позначати зв’язок об’єкта з суб’єктом, що здійснює на нього певний вплив.

  The movement’s supporters… – Прибічники руху

  The car’s owner… – Власник автомобіля

  Також вона може позначати об’єкт, на який впливає певна дія.

  Capello’s appointment as England manager [4, с. 183]. – …призначення Капелло головним тренером Англії.

  У таких випадках частіше вживаються прийменникові звороти з of: the supporters of the movement…, the appointment of Capello тощо.

 6. Присвійна форма ’s може вживатися з іменниками, що позначають дію, показуючи суб’єкта такої дії.

  Cristiano Ronaldo’s arrival to the airport… – Прибуття Кріштіану Роналду до аеропорту…

  У таких випадках частіше вживаються прийменникові звороти з of: The arrival of Cristiano Ronaldo at the airport… Такі звороти є більш формальні проти присвійної форми ’s.

  З назвами неістот у таких випадках присвійна форма ’s не вживається [5, с. 186]:

  the release of the information

  the information’s release

 7. За порівняння кількох однотипних об’єктів присвійна форма ’s може вживатися у функції присвійного займенника (possessive pronoun).

  Her eyes are the same as her mother’s. – ЇЇ очі такі самі, як і її матері.

  My house is next to Eddy’s. – Мій будинок розташований поруч з будинком Едді.

  Аналогічно – у відповідях на запитання – коли відомо, про який об’єкт ідеться.

  Whose is this house? – It is Eddy’s. – Чий це будинок? – Це будинок Едді.

 8. Присвійна форма ’s також може позначати речі певного типу, що переважно асоціюються з конкретним суб’єктом.

  women’s clothes – жіночий одяг

  a policeman’s uniform – поліційна уніформа

  cow’s milk – коров’яче молоко

  У деяких випадках уживання або невживання possessive ’s не визначається конкретними правилами. Наприклад, правильно казати lamb’s liver (ягняча печінка), але chicken breast (куряча грудинка) [3, с. 361].

 9. Присвійна форма ’s також може вживатися у функції присвійного займенника сама собою, позначаючи чийсь будинок або місце роботи, заклад.

  Could you come to the baker’s before supper? – Ти можеш зайти до пекарні перед вечерею?

  I haven’t been to the doctor’s for several years. – Я не був у лікаря вже кілька років.

  We are having a party at Stan’s this evening. – Сьогодні ввечері ми будемо на вечірці у Стена [вдома].

  У такому значенні присвійна форма ’s також може вживатися з назвами компаній.

  I’m just going to Tesco’s to get some bread [5, с. 186]. – Я заскочу до «Теско» купити хліба.

 10. Присвійна форма ’s може вживатися після прийменникового звороту (prepositional phrase) з of, що слідує за noun phrase. Така конструкція вказує на один з пов’язаних об’єктів, який не є унікальним.

  Teddy, a friend of Dylan’s… – Тедді, один з Діланових друзів

  This book is a favourite of my brother’s. – Це – одна з улюблених книг мого брата.

 11. Присвійна форма ’s часто вживається в позначенні часових вимірів.

  Today’s news… – Сьогоднішні новини…

  Yesterday’s meeting… – Учорашня зустріч…

  Також присвійна форма ’s може позначати тривалість дії.

  A ten minutes’ speech… – Десятихвилинна промова…

 12. Уживання присвійна форма ’s може конкретизувати об’єкт. Порівняйте [3, с. 361]:

  (загальне посилання): I always spend ages reading the Sunday paper. – Я завжди дуже довго читаю недільну газету. (газету, яка виходить щонеділі – загальний об’єкт)

  (сконкретизоване посилання): The recipe you want was in last Sunday’s paper. – Потрібний тобі рецепт був у випуску газети за останню неділю. (у конкретній газеті – унікальний об’єкт)

Уваги

 1. Присвійну форму ’s не слід плутати з уживанням ’s як скороченої форми is або has (he’s an accountant, Emma’s got a new job).

 2. Присвійну форму ’s не слід плутати з множиною іменників на -’s (the do’s, the 1980’s).

 3. Коли присвійна форма ’s уживається з іменами, означений артикль the не вживається.

  Simon’s friend, Julia’s hat

  the Simon’s friend, the Julia’s hat

 4. Присвійна форма ’s не вживається із присвійними займенниками (possessive pronouns).

  Is that book yours?

  Is that book your’s?

 5. Присвійний займенник its завжди пишеться без апострофа. It’s – це скорочена форма від it is (it’s a bird).

  The car stopped as its fuel was empty.

  The car stopped as it’s fuel was empty

 6. Означальне слово або займенник whose ніколи не пишеться через апостроф.

  Whose book is this?

  Who’s book is this?

Інші способи позначення присвійного зв’язку

Зв’язок належності або характеристики об’єктів також можуть позначатися через конструкції з прийменником of (the handle of the door) або іменникові модифікатори (the door handle) Див. докладно в розділах «Прийменники. Of» і «Noun modifiers (іменникові модифікатори)».

Використані джерела

 1. Alexander L. G. Longman English Grammar. 12-е вид. Гарлоу: Pearson Education Limited, 2003. 362 с.
 2. Cambridge. Possession (John’s car, a friend of mine). Cambridge Grammar. URL: https://dictionary.cambridge.org/grammar/british-grammar/determiners/possession-john-s-car-a-friend-of-mine (дата звернення: 07.04.2019).
 3. Carter R., McCarthy M. Cambridge Grammar of English: A Comprehensive Guide. Spoken and Written English Grammar and Usage. Кембридж: Cambridge University Press, 2006. 973 с.
 4. Collins COBUILD English Grammar / за заг. ред. P. Hands. Ґлазґо: Collins, 2017. 1288 с.
 5. Eastwood, J. Oxford Guide to English Grammar. 7-е вид. Оксфорд: Oxford University Press, 2002. 453 с.
 6. Greenbaum S. The Oxford English Grammar. Оксфорд: Oxford University Press, 1996. 652 с.