Відповідає на запитання: Редакція «Kyiv Dictionary»

Дата опублікування: 14.01.2020, 06:59

Розділ «Мовна консультація»

Чому в англійсько-українському словнику «Kyiv Dictionary» ми наводимо дієслова без to в інфінітиві?

Запитання

Читачка Таїсія запитує: «Чому на своїх картках в англійсько-українському словнику в мережі «Instagram» ви наводите дієслова без to в інфінітиві?».

Схоже запитання ставить і читач Юрій: «Чи не слушно вислів not be a happy bunny наводити з to: not to be a happy bunny?».

verbidiom

Відповідь

Конвенцією в укладанні словників англійської мови (а відповідно – і англійсько-іншомовних словників) є наведення дієслівних реєстрових одиниць у формі bare infinitive (без to) [8, с. 83–84; 6, с. 57].

Такий підхід, відповідно до практики провідних британських словників, ми застосовуємо в нашому англійсько-українському словнику «Kyiv Dictionary». Інстаграм-сторінка словника – це продовження та відгалуження нашого основного видання. Хоча вона не містить повної граматичної інформації на зразок належності слова до конкретної частини мови тощо, ми вирішили застосовувати ідентичний підхід і на ній задля збереження уніформальності, а також задля економії місця. З тих самих причин ми наводимо у формі bare infinitive і дієслівні звороти. Наприклад, вислів not be a happy bunny, про який запитує читач, саме в такій формі фіксує і «Cambridge Dictionary».

При цьому зазначимо, що для сталих зворотів як реєстрових одиниць єдиної норми вибору між bare infinitive та to-infinitive британські та інші словники англійської мови не мають [2, с. 362; 11, с. 5]. Наприклад, у словниках «Collins» зафіксовано вислови not be the end of the world і not to be sneezed at, у «Cambridge» – be a barrel of laughs/fun і to be on the safe side тощо.

Таким чином, обраний підхід щодо bare infinitive – це конвенція, яка дозволяє зберегти однакову структуру матеріалу в наших виданнях.

Використані джерела

 1. Alexander L. G. Longman English Grammar. 12th ed. Harlow : Pearson Education Limited, 2003. 362 p.

 2. Atkins B. T., Rundell M. The Oxford Guide to Practical Lexicography. Oxford : Oxford University Press, 2008. 540 p.

 3. Brown K., Miller J. The Cambridge Dictionary of Linguistics. Cambridge : Cambridge University Press, 2013. 481 p.

 4. Cambridge Dictionary. URL: https://dictionary.cambridge.org/ (дата звернення: 04.01.2020).

 5. Collins Dictionary. URL: https://www.collinsdictionary.com/ (дата звернення: 04.01.2020).

 6. Fuster Márquez M. Working with Words: An Introduction to English Linguistics. Valencia : Universitat de València, 2011. 400 p.

 7. Greenbaum S. English Grammar. Oxford : Oxford University Press, 1996. 652 p.

 8. Hartmann R. R. K., James G. Dictionary of Lexicography. London : Routledge, 2002. 176 p.

 9. Longman Dictionary of Contemporary English. URL: https://www.ldoceonline.com/ (дата звернення: 04.01.2020).

 10. Macmillan Dictionary. URL: https://www.macmillandictionary.com/ (дата звернення: 04.01.2020).

 11. Vrbinc A., Vrbinc M. Canonical Forms of Idioms in Online Dictionaries. GEMA Online® Journal of Language Studies. Volume 16(2). June 2016. 15 p. URL: https://pdfs.semanticscholar.org/d431/60b28c1d4bc216de218908234b7346f4904e.pdf (дата звернення: 13.01.2020).