Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

youбрит.: /juː/амер.: /ju/
 1. pron.
   1. Див. також: [діал.] youse - уживається на позначення кількох осіб
  1. (у розмовній та неформальній письмовій мові)
   Син.: one
  2.  ([зах.-інд.]) 
   Син.: your
  3.  ([амер.]; [діал.]) 
   Син.: yourself (або yourselves)
  4.  (у значенні іменника) 
  5.  ([розм.])   (у значенні прикметника)