Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

Шукати переклад послівно: word for.
word for word
  1. phr.
    1. memorize word for word - вивчити напам’ять (наприклад, певний текст дослівно) (наприклад, певний текст дослівно )
      Син.: verbatim
Словосполучення (звороти), що містять  "word for word"
Кількість фраз:
заг.
Кількість фраз: 2

Будь ласка, вимкніть ваш блокувальник реклами

Adblock logo Adblock logo Adblock logo

Словники та інші матеріали "Kyiv Dictionary" доступні для користувачів безоплатно, проте функціонування сайту вимагає значних ресурсів. Ви можете підтримати нас, просто дозволивши показ реклами у вашому браузері.