Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

Шукати переклад послівно: word for.
word for word
  1. phr.
    1. memorize word for word - вивчити напам’ять (наприклад, певний текст дослівно) (наприклад, певний текст дослівно )
      Син.: verbatim
Словосполучення (звороти), що містять  "word for word"
Кількість фраз:
заг.
Кількість фраз: 2