Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

Шукати переклад послівно: wear out.
wear out
  1. phras. v.
    1.  (wear oneself/sb out) 
Словосполучення (звороти), що містять  "wear out"
Кількість фраз: