Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

weбрит.: /wiː/амер.: /wi/
 1. pron.
  1. (про всіх людей загалом)
   1. (у формальних контекстах - на позначення однієї особи; уживається монархами, науковцями у своїх працях тощо)
   2.  (у знач. іменника) 
  2. (уживається для звернення до однієї людини із заохоченням, зі зверхнім тоном, сарказмом тощо)
  3.  ([зах.-інд.]) 
   1. Син.: us
   2. Син.: our
USбрит.: /ˌjuːˈesамер.: /ˌju ˈɛs/
 1. US (United Statesabbr.  (також U.S.) 
Словосполучення (звороти), що містять  "we"
Кількість фраз:
заг.
Кількість фраз: 200
розм.
Кількість фраз: 19
діал., брит., дит.
Кількість фраз: 1
жарт., образл.
Кількість фраз: 1
реліг.
Кількість фраз: 1

Будь ласка, вимкніть ваш блокувальник реклами

Adblock logo Adblock logo Adblock logo

Словники та інші матеріали "Kyiv Dictionary" доступні для користувачів безоплатно, проте функціонування сайту вимагає значних ресурсів. Ви можете підтримати нас, просто дозволивши показ реклами у вашому браузері.