Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

weбрит.: /wiː/амер.: /wi/
 1. pron.
  1. (про всіх людей загалом)
   1. (у формальних контекстах - на позначення однієї особи; уживається монархами, науковцями у своїх працях тощо)
   2.  (у знач. іменника) 
  2. (уживається для звернення до однієї людини із заохоченням, зі зверхнім тоном, сарказмом тощо)
  3.  ([зах.-інд.]) 
   1. Син.: us
   2. Син.: our
USбрит.: /ˌjuːˈesамер.: /ˌju ˈɛs/
 1. US (United Statesabbr.  (також U.S.) 
Фрази, що містять  "we"
Кількість фраз:
заг.
Кількість фраз: 186
розм.
Кількість фраз: 19
діал., брит., дит.
Кількість фраз: 1
жарт., образл.
Кількість фраз: 1
реліг.
Кількість фраз: 1