Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

Шукати переклад послівно: watch over.
watch over
  1. phr.
    1.  (sb, sth) 
       
      (кого, що)
Словосполучення (звороти), що містять  "watch over"
Кількість фраз:
заг.
Кількість фраз: 1