Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

Шукати переклад послівно: vino abboccato.
Словосполучення (звороти), що містять  "vino abboccato"
Кількість фраз: