Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

Шукати переклад послівно: una regione abbondante di alberi.
una regione abbondante di alberi