Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

trarre
 1. v.  (p.p. tratto)
  1. перех.   
   (кого, що)
  2. перех.   
   (кого, що)
tratto
Словосполучення (звороти), що містять  "trarre"
Кількість фраз:
заг.
Кількість фраз: 29
лінгв.
Кількість фраз: 1