Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

transferбрит.: /transˈfəː/; /trɑːnsˈfəː/; /tranzˈfəː/; /trɑːnzˈfəː/амер.: /trænsˈfɜːr/
 1. n.
  1.  ([брит.]) 
   Син.: [амер.] decal
  2.  ([амер.]) 
 2. v.  (transferred | transferred)  (transfer (sb) (from sth) to sb) 
  1. tr. 
    
   (кого, що)
    (зі школи, роботи, з певного місця на інше) 
  2. intr.   (зі школи, роботи, з певного місця на інше) 
  3. intr.   ([форм.])   (transfer sb (from sth) to sb) 
  4. tr.   ([форм.])   (transfer (from sth) to sb) 
  5. tr. 
   (спортсмена в іншу команду)
  6. tr. 
  7. tr. 
    
   (кого з ким)
   (про телефонний дзвінок)
  8. tr. 
  9. tr. 
  10. tr.   (про хворобу) 
   Син.: pass
  11. intr.   (про хворобу) 
   Син.: pass
  12. tr. 
    
   (з чого на що)
   Син.: change
Словосполучення (звороти), що містять  "transfer"
Кількість фраз:
банк.
Кількість фраз: 1
біол.
Кількість фраз: 1
екон.
Кількість фраз: 1
лінгв.
Кількість фраз: 1

Будь ласка, вимкніть ваш блокувальник реклами

Adblock logo Adblock logo Adblock logo

Словники та інші матеріали "Kyiv Dictionary" доступні для користувачів безоплатно, проте функціонування сайту вимагає значних ресурсів. Ви можете підтримати нас, просто дозволивши показ реклами у вашому браузері.