Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

Можливо, ви шукали: ora.

Словосполучення (звороти), що містять  "tra"
Кількість фраз:
заг.
Кількість фраз: 44
Bisogna distinguere tra il privato e il politico.
Потрібно розмежовувати приватне та публічне життя.
che resti tra noi
нехай це залишиться між нами
chiudere qd tra le braccia
стискати кого-небудь в обіймах
chiudere qd tra le braccia
міцно обіймати кого-небудь
Dobbiamo infatti introdurre un nuovo sistema di comunicazione tra i reparti.
Ми дійсно мусимо ввести нову систему комунікації між відділами.
Dov’è Gianna? ‒ Tornerà a lavorare tra cinque minuti.
А де Джанна? ‒ Вона повернеться до роботи за п’ять хвилин.
Dov’è Marco? ‒ È intoppato in un suo amico di scuola, arriva tra pochi minuti.
А де Марко? ‒ Він зустрів одного свого шкільного друга, прийде через декілька хвилин.
guerra tra poveri
війна між бідними
Ho visto una piccola iniziativa sfociare in un movimento che tra venti anni avrebbe coinvolto tutto il paese.
Я був свідком того, як маленька ініціатива переросла у рух, який через двадцять років охопить усю країну.
I biscotti erano divisi tra gli alunni.
Печиво було розділене між учнями.
In autunno dovrò dividermi tra gli studi e il lavoro.
Восени мені доведеться розриватися між навчанням і роботою.
Mi hai assicurato la pace tra di voi!
Ти обіцяв, що ви помиритеся!
Nonostante che tra noi passino venti anni, non esiste una persona che mi capisca così bene.
Незважаючи на те, що ми маємо двадцять років різниці, не існує жодної людини, яка розуміла б мене краще.
Nostra figlia entrerà tra poco nell’adolescenza.
Наша дочка скоро стане підлітком.
prendere parte tra due gruppi
віддати перевагу одній із двох груп
Segui questa strada e tra dieci minuti sarai arrivato.
Іди цією дорогою ‒ і за десять хвилин будеш на місці.
son corse gravi parole tra noi
ми багато одне одному наговорили
tenere tra le braccia
пригорта́ти (кого, що)
tenere tra le braccia
обніма́ти (кого, що)
tenere tra le braccia
обійма́ти (кого, що)
tra breve
незаба́ром
tra breve
невдо́взі
tra breve
ско́ро
Tra cinque anni ti vedo sposata con due figli.
Через п’ять років я уявляю тебе заміжньою жінкою з двома дітьми.
Tra i fratelli si accese una lite.
Між братами спалахнула сварка.
tra l’altro
до того ж
tra l’altro
між іншим
tra l’altro
крім того
tra me
до себе
tra me
на думці
tra me
по́думки
tra me e me
по́думки
tra me e me
на думці
tra me e me
до себе
tra poco
ско́ро
tra poco
невдо́взі
tra poco
незаба́ром
Tra questi due alberi corrono dieci metri.
Між цими двома деревами десять метрів відстані.
tra te e te
до себе
tra te e te
на думці
tra te e te
по́думки
Tra tutti i libri preferisco i romanzi storici.
З усіх книг мені найбільше подобаються історичні романи.
Tra un anno un nuovo quartiere nascerà in questo posto.
Через рік у цьому місці буде збудований новий квартал.
una sparatoria tra poliziotti e banditi
перестрілка між поліцією та бандитами
арх.
Кількість фраз: 1
essere (apparire) tra il vedi e il non vedi
не впадати в око  (про окремі частини картин)
арх., тоск., фразеол.
Кількість фраз: 1
астрон.
Кількість фраз: 1
буд.
Кількість фраз: 1
література
Кількість фраз: 8
Cercati al collo, e troverai la soga Che ’l tien legato, o anima confusa. (Dante Alighieri, "Divina Commedia")
Обмацай шию і на ній пов’яжеш Дебелий ремінь, душе туману. (Пер. Є. Дроб’язка)
Io sentìa d’ogne parte trarre guai E non vedea persona che ’l facesse... (Dante Alighieri, "Divina Commedia")
Я чув, як лемент навкруги зчинивсь. Але ж ніщо ніде не появлялось... (Пер. Є Дроб’язка)
Or le bagna la pioggia e muove ’l vento Di fuor dal Regno, quasi lungo ’l Verde, Ove le trasmutò a lume spento. (Dante Alighieri, "Divina Commedia")
А так їх мочить дощ, вкрива пісок Над Верде, за кордоном, і зотліють Із тягарем обернених свічок. (Пер. Є. Дроб’язка)
Piú volte già per dir le labbra apersi, poi rimase la voce in mezzo ’l pecto... (Francesco Petrarca, "Canzoniere")
Не раз я говорити був готовий, Та звуки із грудей не виривались. (Пер. А. Перепаді)
Poscia, più che ’l dolor, poté ’l digiuno. (Dante Alighieri, "Divina Commedia")
...Аж поки горе переміг злий голод. (Пер. Є. Дроб’язка)
Proverai tua ventura Fra’ magnanimi pochi a chi ’l ben piace... (Francesco Petrarca, "Canzoniere")
Зате тебе, канцоно, Почують ті, Хто про добро уболіває щиро. (Пер. А. Перепаді)
Rapido fiume che d’alpestra vena rodendo intorno, onde ’l tuo nome prendi... (Francesco Petrarca, "Canzoniere")
Ти води ринеш із альпійських гір, Ріки швидкої носячи наймення. (Пер. А. Перепаді)
Tutto di pietra e di color ferrigno, Come la cerchia che d’intorno ’l volge. (Dante Alighieri, "Divina commedia")
Залізних тонів муром кам’яним Оточене; таке ж воно й з основи (Пер. Є. Дроб’язка)
фразеол.
Кількість фраз: 38
andare tra i cavoli
уме́рти
andare tra i cavoli
поме́рти
andare tra i cavoli
скапу́титися
andare tra i cavoli
піти до Бога вівці пасти  ([жарт.])
andare tra i cavoli
не топтати [вже] рясту
andare tra i cavoli
до свого берега причалити  ([заст.])
andare tra i cavoli
зажити смерті
andare tra i cavoli
піти з життя (в могилу, від нас)
andare tra i cavoli
лягти в землю (труну, домовину, гріб, яму, могилу)
andare tra i cavoli
закрити (заплющити, замкнути і т. ін.) очі
andare tra i cavoli
віддати (оддати) богові (богу, богам) душу (дух)
andare tra i cavoli
переступити (піти, переставитися) на той світ
andare tra i cavoli
спустити дух
andare tra i cavoli
пуститися духу
andare tra i cavoli
піти (полетіти) до праотців
andare tra i cavoli
визіхнути (визівнути) духа
andare tra i cavoli
зітхну́ти  (померти)
andare tra i cavoli
дутеля з’їсти (із’їсти)
andare tra i cavoli
витягти (витягнути, протягнути, відкинути і т. ін.) ноги
andare tra i cavoli
лягти на лаву
andare tra i cavoli
задерти ноги
andare tra i cavoli
дуба дати (врізати)
andare tra i cavoli
вме́рти
andare tra i cavoli
скона́ти
andare tra i cavoli
відійти́
andare tra i cavoli
переста́витися
andare tra i cavoli
скапу́ститися
capitare tra capo e collo
траплятися зненацька
capitare tra capo e collo
траплятися неждано-негадано
capitare tra capo e collo
як грім на голову
capitare tra capo e collo
як (мов) грім з ясного неба
dormire tra due guanciali (cuscini)
ні про що не перейматися
essere (stare) tra i piedi (a qd)
заважати своєю присутністю (кому)
essere tra la vita e la morte
бути (по)між життям і смертю
parlare tra sé e sé
говорити (казати, мовити, балакати) [собі] думкою (подумки, на думці)
parlare tra sé e sé
говорити (казати тощо) [самому] до себе
parlare tra sé e sé
говорити (розмовляти) з самим собою
pensare tra sé e sé
говорити (казати, мовити, балакати) [собі] думкою (подумки, на думці)