Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

Можливо, ви шукали: thank, that, thin, Alan, an.

Словосполучення (звороти), що містять  "than"
Кількість фраз:
заг.
Кількість фраз: 43
better Red than dead
краще бути під владою комуністів, ніж мертвим
better the devil you know (than the devil you don’t)
краще погана, але знайома ситуація (людина), ніж щось (хтось) невідоме
but for no more than
але не більше ніж (як) на
have had more than your fair share of
вживається, щоб сказати, що людина переживає щось неприємне
He didn’t seem disappointed. If anything he looked even happier than before.
Він не виглядав засмученим. Ба більше: він виглядав щасливішим, ніж раніше.
He is older than me.
Він старший за мене.
He is taller than her.
Він вищий од неї.
How about this suit? ‒ This one is better than that.
Як щодо цього костюма? ‒ Цей кращий за той.
I hope, you know better than to mix alcohol.
Я сподіваюсь, тобі вистачить розуму не змішувати алкоголь.
I’d sooner die than tell you her secret.
Я б краще вмер, ніж розказав тобі її секрет.
in [less than] no time
дуже швидко
larger than life
такий, що непомірно важливий
larger than life
прива́бливий
less than honest
не дуже чесний
Mark has allegorized this story better than anyone, so I will give him a high grade.
Марк перетворив це оповідання на алегоричне найкраще з усіх, тож я поставлю йому високий бал.
more ... than
більше ... ніж (як)
more dead than alive
напівме́ртвий
more dead than alive
ледве живий
more than
ду́же
more than
більш як
My idea is about a million times better than yours.
Моя ідея набагато краща, ніж твоя.
my knowledge is empirical rather than abstract
мої знання скоріш емпіричні, а не теоретичні
News was getting around even faster than I had thought.
Новини поширювалися швидше, ніж я думала.
no fewer than
не менше ніж
no sooner ‒ than
що́йно
No sooner had they entered the room than the door behind them locked.
Не встигли вони зайти в кімнату, як двері за ними замкнулися.
not/no later than
не пізніше ніж
She had no sooner opened the letter than she realised that it was from her sister.
Щойно вона відкрила лист, то зрозуміла, що він від її сестри.
She has had more than her fair share of bad luck this year.
Їй не щастило цього року.
sooner rather than later
при́тьмом
sooner rather than later
якогомога швидше
The movie is more than two hours in length.
Тривалість фільму ‒ більш як дві години.
The water is colder by 2 degrees than it was yesterday.
Вода холодніша на два градуси, ніж учора.
the work of no more than an hour
робота на не більше ніж годину
there is more to life than <...>
життя ‒ це не тільки <...>
there’s more to sth than meets the eye
це не так просто, як видається на перший погляд
there’s nothing better/worse etc than
немає нічого кращого/гіршого, ніж
They are richer than us.
Вони заможніші від нас.
This misplaced comma made me pay more money than I had to!
Через цю неправильно поставлену кому я заплатив більше, ніж мав!
truth is stranger than fiction
правда дивовижніше вигадки
We do it better than them.
Ми робимо це краще, ніж вони.
whiter than white
надзвичайно білий
Your wardrobe numbers more than 20 dresses. You don’t need another one!
Твій гардероб налічує більше 20 суконь. Тобі не потрібна ще одна!
розм., брит.
Кількість фраз: 1
літ.
Кількість фраз: 1
усн. мова
Кількість фраз: 1
фразеол.
Кількість фраз: 30
actions speak louder than words
дії говорять більше, ніж слова
be more than just a pretty face
бути більше ніж гарненьке личко
better late than never
краще пізно, ніж ніколи
better safe than sorry
безпека понад усе
better safe than sorry
береженого і Бог береже
bite off more than one can chew
братися за те, що не по зубах
bite off more than one can chew
братися за те, що не до снаги (не до сили)
do more harm than good
приносити більше шкоди, ніж користі
have eyes bigger than one’s stomach/belly
мати очі більші, ніж шлунок
have eyes bigger than one’s stomach/belly
брати донесхочу
know better than
вистачити розуму не
more often than not
здебі́льш
more often than not
здебі́льша
more often than not
здебі́льше
more often than not
побі́льше
more often than not
в основному
more often than not
більш
more often than not
бі́льше
more often than not
го́ловно
more often than not
здебі́льшого
more often than not
головним чином
more often than not
перева́жно
no sooner said than done
сказано ‒ зроблено
sb’s bark is worse than their bite
хтось здається гіршим, ніж є насправді
there’s more than one way to skin a cat
не києм, то палицею
there’s more than one way to skin a cat
як (коли) не піде так, то піде інак
there’s more than one way to skin a cat
не кийком, то дрючком
there’s more to sb than meets the eye
ця людина більш складна/цікава, ніж видається на перший погляд
there’s more to sb/sth than meets the eye
не все так просто, як здається [на перший погляд]
there’s more to this than meets the eye
це не так просто, як видається на перший погляд