Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

Шукати переклад послівно: take sb sth by surprise.
take sb/sth by surprise