Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

Шукати переклад послівно: take sb by surprise.
take sb by surprise
Словосполучення (звороти), що містять  "take sb by surprise"
Кількість фраз:
заг.
Кількість фраз: 1