Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

squadro[squà–dro]
  1. s. m.  (pl. squadri)
    1.  ([зоол.])   (Squatina squatina) 
      Син.: pesce angelo
Словосполучення (звороти), що містять  "squadra"
Кількість фраз:
арх.
Кількість фраз: 2
ВМФ
Кількість фраз: 1
військ.
Кількість фраз: 2